Türkiye'den Yayınlar

Anasayfa - Türkiye'den Yayınlar
23/05/2014
 Sağlık Personelinde Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi..

Türkiye'den 9 olgu Emerging Infectious Diseases'da yayınlandı. Tam metin ulaşmak mümkün.

23/05/2014
 Sağlık Personelinde Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi..

Türkiye'den 9 olgu Emerging Infectious Diseases'da yayınlandı. Tam metin ulaşmak mümkün.

06/05/2014
 Türkiye'den makale: Türkiye ve Fransa'da infeksiyon hastalıkları bölümleri ve antiinfektif uygulamaların karşılaştırılması. Eur J Clin Microbiol Infect Dis'de makale

 Europena Journal of Clinical Microbiology and Infcetious Diseases dergisinin Mayıs 2014 sayısında elektronik olarak yayınlanan makale Türkiye ve Fransa'dan çalışmaya katılan 36 merkezin verilerini içeriyor. 

06/05/2014
 Türkiye'den makale: Türkiye ve Fransa'da infeksiyon hastalıkları bölümleri ve antiinfektif uygulamaların karşılaştırılması. Eur J Clin Microbiol Infect Dis'de makale

 Europena Journal of Clinical Microbiology and Infcetious Diseases dergisinin Mayıs 2014 sayısında elektronik olarak yayınlanan makale Türkiye ve Fransa'dan çalışmaya katılan 36 merkezin verilerini içeriyor. 

20/03/2014
 Türkiye'de Vorikonazol'e karşı Kaspofungin: Maliyet-etkinlik analizi..

Ampirik tedavide Vorikonazol'e karşı Kaspofungin'in karşılaştırıldığı maliyet etkinlik analizi..

20/03/2014
 Türkiye'de Vorikonazol'e karşı Kaspofungin: Maliyet-etkinlik analizi..

Ampirik tedavide Vorikonazol'e karşı Kaspofungin'in karşılaştırıldığı maliyet etkinlik analizi..

05/03/2014
 Profilaktik Flukonazol'un çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğan'da etkisi..

Kanuni Sultan Suleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışması American Journal of Perinatology'de yayınlandı.

05/03/2014
 Profilaktik Flukonazol'un çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğan'da etkisi..

Kanuni Sultan Suleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışması American Journal of Perinatology'de yayınlandı.

12/12/2013
 Türkiye'den CMI'da makale: Tüberküloz menenjitin mikrobiyolojik tanısı

Clinical Microbiology and Infection dergisi'nde yayına kabul edilen bir makale, tüberküloz menenjitin tanısının doğruluğunun otomatize sistemler ve Löwenstein Jensen besiyeri kullanımının birlikte yapılması halinde  artacağına işaret ediyor.

12/12/2013
 Türkiye'den CMI'da makale: Tüberküloz menenjitin mikrobiyolojik tanısı

Clinical Microbiology and Infection dergisi'nde yayına kabul edilen bir makale, tüberküloz menenjitin tanısının doğruluğunun otomatize sistemler ve Löwenstein Jensen besiyeri kullanımının birlikte yapılması halinde  artacağına işaret ediyor.

17/11/2013
 Kök hücre alıcılarında serebral toksoplazmozis: Türkiye'den makale

Elif hakko ve ark. tarafından Transplant Infectious Disease'in Eylül 2013 sayısında yayınlanan makale, 170 allojeneik kök hücre alıcısında saptanan 5 serebral toksoplazmozis olgusuna ilişkin bilgileri içeriyor. 

17/11/2013
 Kök hücre alıcılarında serebral toksoplazmozis: Türkiye'den makale

Elif hakko ve ark. tarafından Transplant Infectious Disease'in Eylül 2013 sayısında yayınlanan makale, 170 allojeneik kök hücre alıcısında saptanan 5 serebral toksoplazmozis olgusuna ilişkin bilgileri içeriyor. 

11/11/2013
 Pnömokokal menenjitte mortalite indikatörleri: IJID'de Türkiye'den makale

International Journal of Infectious Diseases'de electronic olarak yayınlanan bir makalede, Türkiye'den 38 merkezde izlenen, kültür-pozitif 306 pnömokokal menenjitli hastadan elde edilen verilere dayanarak yapılan bir analizin sonuçları raporlanmış.

11/11/2013
 Pnömokokal menenjitte mortalite indikatörleri: IJID'de Türkiye'den makale

International Journal of Infectious Diseases'de electronic olarak yayınlanan bir makalede, Türkiye'den 38 merkezde izlenen, kültür-pozitif 306 pnömokokal menenjitli hastadan elde edilen verilere dayanarak yapılan bir analizin sonuçları raporlanmış.

23/10/2013
 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde skorlama: Türkiye'den CID'de makale

Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Kasım 2013 tarihli sayısında elektronik olarak yayınlanan makalede KKKA'i olan hastalarda hastalık ciddiyeti belirlemesine dair bir skorlama geliştirilmiş. Makalede ayrıca ribavirin kullanımının olgu-fatalite hız

23/10/2013
 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde skorlama: Türkiye'den CID'de makale

Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Kasım 2013 tarihli sayısında elektronik olarak yayınlanan makalede KKKA'i olan hastalarda hastalık ciddiyeti belirlemesine dair bir skorlama geliştirilmiş. Makalede ayrıca ribavirin kullanımının olgu-fatalite hız

30/05/2013
 Asemptomatik bruselloz: CMI'da makale

Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayına kabul edilen bir makale asemptomatik brusellozis tanısı alan bir grup hastanın ayrıntılarını irdeliyor.

30/05/2013
 Asemptomatik bruselloz: CMI'da makale

Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayına kabul edilen bir makale asemptomatik brusellozis tanısı alan bir grup hastanın ayrıntılarını irdeliyor.

19/05/2013
 Yoğun bakıma yatış gerektiren TKP olgularında mortalite belirteçleri: Türkiye'den makale

445 hastanın irdelendiği çok merkezli çalışmanın sonuçlarına göre CAP-PIRO skorlamasında yüksek skor mortaliteyi artırıyor. Çalışma International Journal of Infectious Diseases'de yayınlandı.

19/05/2013
 Yoğun bakıma yatış gerektiren TKP olgularında mortalite belirteçleri: Türkiye'den makale

445 hastanın irdelendiği çok merkezli çalışmanın sonuçlarına göre CAP-PIRO skorlamasında yüksek skor mortaliteyi artırıyor. Çalışma International Journal of Infectious Diseases'de yayınlandı.

Toplam Haber Sayısı: 41