Türkiye'den Yayınlar

Anasayfa - Türkiye'den Yayınlar
27/07/2015
 Hematolojik Malignitelerdeki İnvazif Fungal Enfeksiyon Riskinin Belirlenmesi ve Profilaksi: Kanıtlara Eleştirel Bakış ve Türk Uzman Görüşleri (TUG-4)

Bir seri yazının sonuncusu olan Türk Uzman Görüşü-4 (TUG-4) Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. Bu makaleler hematolojik malignitelerde ve kök hücre nakli hastalarında invazif fungal hastal

27/07/2015
 Hematolojik Malignitelerdeki İnvazif Fungal Enfeksiyon Riskinin Belirlenmesi ve Profilaksi: Kanıtlara Eleştirel Bakış ve Türk Uzman Görüşleri (TUG-4)

Bir seri yazının sonuncusu olan Türk Uzman Görüşü-4 (TUG-4) Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. Bu makaleler hematolojik malignitelerde ve kök hücre nakli hastalarında invazif fungal hastal

23/07/2015
 Hacettepe Üniversitesinde Candida kan akımı infeksiyonları..

 HÜTF'de 2001-2010 arası gözlenen 381 Candidemi atağı Mycoses dergisinde yayınlandı.

23/07/2015
 Hacettepe Üniversitesinde Candida kan akımı infeksiyonları..

 HÜTF'de 2001-2010 arası gözlenen 381 Candidemi atağı Mycoses dergisinde yayınlandı.

04/01/2015
 İnvaziv Fungal Hastalıkta Tanı: Türkiye'den Uzman Görüşü -2

Türkiye'den Uzman Görüşlerinin ikincisi Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. Yayına tam metin ulaşmak mümkün.

04/01/2015
 İnvaziv Fungal Hastalıkta Tanı: Türkiye'den Uzman Görüşü -2

Türkiye'den Uzman Görüşlerinin ikincisi Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. Yayına tam metin ulaşmak mümkün.

22/12/2014
 Türkiye'den: Batı Nil virüsüne bağlı menengoensefalit..

 Renal transplant olgusunda Batı Nil virüsüne bağlı menengoensefalit. 

22/12/2014
 Türkiye'den: Batı Nil virüsüne bağlı menengoensefalit..

 Renal transplant olgusunda Batı Nil virüsüne bağlı menengoensefalit. 

26/08/2014
 Türkiye'den yayınlar

 Ülkemizden yapılan 3 yeni yayına haberimiz içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Piperacillin/tazobactam versus cefoperazon/sulbactam in adult low risk febrile neutropenia cases. Int J Clin Practice2014;68:230

An upd

26/08/2014
 Türkiye'den yayınlar

 Ülkemizden yapılan 3 yeni yayına haberimiz içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Piperacillin/tazobactam versus cefoperazon/sulbactam in adult low risk febrile neutropenia cases. Int J Clin Practice2014;68:230

An upd

22/08/2014
 Göçeden kuşlarda bulunan keneler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün taşınmasında rol oynuyor: Türkiye'den makale

 Emerging Infectious Diseases'in Ağustos sayısında yayınlanan bir makale, Kızılırmak deltasında yakalanan farklı türden 13.377 kuş üzerinde saptanan kenelerin ayrımı yapılarak, bu kenelerde virüs araştırıldığına dair bir çalışma

22/08/2014
 Göçeden kuşlarda bulunan keneler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün taşınmasında rol oynuyor: Türkiye'den makale

 Emerging Infectious Diseases'in Ağustos sayısında yayınlanan bir makale, Kızılırmak deltasında yakalanan farklı türden 13.377 kuş üzerinde saptanan kenelerin ayrımı yapılarak, bu kenelerde virüs araştırıldığına dair bir çalışma

22/08/2014
 Göçeden kuşlarda bulunan keneler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün taşınmasında rol oynuyor: Türkiye'den makale

 Emerging Infectious Diseases'in Ağustos sayısında yayınlanan bir makale, Kızılırmak deltasında yakalanan 13.377 farklı türen kuş üzerinde saptanan kenlerin ayrımı yapılarak, bu kenelerde virüs araştırıldığına dair bir çalışmayı

22/08/2014
 Göçeden kuşlarda bulunan keneler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün taşınmasında rol oynuyor: Türkiye'den makale

 Emerging Infectious Diseases'in Ağustos sayısında yayınlanan bir makale, Kızılırmak deltasında yakalanan 13.377 farklı türen kuş üzerinde saptanan kenlerin ayrımı yapılarak, bu kenelerde virüs araştırıldığına dair bir çalışmayı

20/08/2014
 Türkiye'den ilk NDM-1 sentezleyen Acinetobacter pitti izolatının ayrıntıları...

 Journal of Antimicrobial Chemotherapy'nin 4 Ağustos tarihli sayısında yayınlanan bir makale 2006 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde yatan bir hastadan izole edilen Acinetobacter pittii izolatının moleküler özelliklerini veri

20/08/2014
 Türkiye'den ilk NDM-1 sentezleyen Acinetobacter pitti izolatının ayrıntıları...

 Journal of Antimicrobial Chemotherapy'nin 4 Ağustos tarihli sayısında yayınlanan bir makale 2006 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde yatan bir hastadan izole edilen Acinetobacter pittii izolatının moleküler özelliklerini veri

03/06/2014
 İnvazif fungal hastalıkları ile ilgili ilk Türkiye Uzman Görüşü yayınlandı..

İnvazif Fungal Hastalıklar ile ilgili dört Uzman Görüşü yazısından birincisi Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. İlk yazı Tedavi, ikinci ve üçüncü yazılar Tanı ve 4. yazı Profilaksi ve Risk grupları ile i

03/06/2014
 İnvazif fungal hastalıkları ile ilgili ilk Türkiye Uzman Görüşü yayınlandı..

İnvazif Fungal Hastalıklar ile ilgili dört Uzman Görüşü yazısından birincisi Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. İlk yazı Tedavi, ikinci ve üçüncü yazılar Tanı ve 4. yazı Profilaksi ve Risk grupları ile i

23/05/2014
 Sağlık Personelinde Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi..

Türkiye'den 9 olgu Emerging Infectious Diseases'da yayınlandı. Tam metin ulaşmak mümkün.

23/05/2014
 Sağlık Personelinde Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi..

Türkiye'den 9 olgu Emerging Infectious Diseases'da yayınlandı. Tam metin ulaşmak mümkün.

Toplam Haber Sayısı: 40