Kılavuzlar

Anasayfa - Kılavuzlar
19/02/2024
 ECMM ve ISHAM tarafından hazırlanan "Global Guideline for the Diagnosis and Management of Candidiasis: An Initiative of the ECMM in Cooperation with ISHAM? kılavuzu eleştiri ve görüşlere açıldı.

Kılavuz hakkında görüş bildirmek isteyenler, online olarak kılavuz taslağını görüntüleyip, görüşlerini yazabilirler. Ayrıca kılavuzu onaylamak isteyen ulusal dernekler de onaylarını ECMM ve ISHAM temsilcilerine iletebilirler.

19/02/2024
 ECMM ve ISHAM tarafından hazırlanan "Global Guideline for the Diagnosis and Management of Candidiasis: An Initiative of the ECMM in Cooperation with ISHAM? kılavuzu eleştiri ve görüşlere açıldı.

Kılavuz hakkında görüş bildirmek isteyenler, online olarak kılavuz taslağını görüntüleyip, görüşlerini yazabilirler. Ayrıca kılavuzu onaylamak isteyen ulusal dernekler de onaylarını ECMM ve ISHAM temsilcilerine iletebilirler.

28/10/2023
 Türkiye'den katkılı Lancet Regional Health Europe'da makale...26 Ekim 2023

 Lancet Regional Health Europe'un 26 Ekim 2023 tarihli sayısında yayınlanan makale cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV ve viral hepatit'te korunma stratejilerini derliyor. Uluslararası yazar listesi içinde Türkiye'den de iki öğreti

28/10/2023
 Türkiye'den katkılı Lancet Regional Health Europe'da makale...26 Ekim 2023

 Lancet Regional Health Europe'un 26 Ekim 2023 tarihli sayısında yayınlanan makale cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV ve viral hepatit'te korunma stratejilerini derliyor. Uluslararası yazar listesi içinde Türkiye'den de iki öğreti

16/08/2023
 Hacettepe Antimikrobiyal Tanı, Tedavi ve İzlem Algoritmaları

 Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan, bazı seçilmiş enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi ve bazı antibiyotiklerin klinik uygulamalarına yönelik algo

16/08/2023
 Hacettepe Antimikrobiyal Tanı, Tedavi ve İzlem Algoritmaları

 Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan, bazı seçilmiş enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi ve bazı antibiyotiklerin klinik uygulamalarına yönelik algo

16/07/2023
 Hepatit C için AASLD-IDSA Kılavuzu güncellendi...

Hepatit C'nin tanısı, yönetimi ve tedavisi ile ilgili AASLD-IDSA Kılavuzunun 2023 göncellenmesi yayınlandı

16/07/2023
 Hepatit C için AASLD-IDSA Kılavuzu güncellendi...

Hepatit C'nin tanısı, yönetimi ve tedavisi ile ilgili AASLD-IDSA Kılavuzunun 2023 göncellenmesi yayınlandı

30/05/2022
 Hematolojik malignitesi olan ve hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında mikobakteriyel enfeksiyonlar

Hematolojik malignitesi olan ve hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında mikobakteriyel enfeksiyonlarını ele alan güncel ECIL kılavuzu Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlandı.

30/05/2022
 Hematolojik malignitesi olan ve hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında mikobakteriyel enfeksiyonlar

Hematolojik malignitesi olan ve hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında mikobakteriyel enfeksiyonlarını ele alan güncel ECIL kılavuzu Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlandı.

13/04/2022
 Temiz ortopedik cerrahi sonrası antibiyotik profilaksi

1211 erişkin hastanın dahil edildiği bu randomize kontrollü çalışmada, temiz ortopedik cerrahi sonrası <24 saat uygulanan antimikrobiyal profilaksinin daha uzun süreli uygulanan antimikrobiyal profilaksi ile (24-48 saat) benzer etkinli

13/04/2022
 Temiz ortopedik cerrahi sonrası antibiyotik profilaksi

1211 erişkin hastanın dahil edildiği bu randomize kontrollü çalışmada, temiz ortopedik cerrahi sonrası <24 saat uygulanan antimikrobiyal profilaksinin daha uzun süreli uygulanan antimikrobiyal profilaksi ile (24-48 saat) benzer etkinli

20/12/2021
 ESCMID Çok ilaç dirençli Gram negatif basil enfeksiyonları tedavi kılavuzu yayınlandı!

ESCMID MDR Gram negatif basil infeksiyonları kılavuzu yayınlandı. Yakın zamanda yayınlanan IDSA kılavuzundan önemli bazı farklılıklar içeriyor. 

20/12/2021
 ESCMID Çok ilaç dirençli Gram negatif basil enfeksiyonları tedavi kılavuzu yayınlandı!

ESCMID MDR Gram negatif basil infeksiyonları kılavuzu yayınlandı. Yakın zamanda yayınlanan IDSA kılavuzundan önemli bazı farklılıklar içeriyor. 

25/11/2021
 Yeni IDSA kılavuzu yayınlandı!!

Amp-C beta-laktamaz üreten Enterobacterales, karbapenem dirençli Acintebacter baumannii ve S. maltophilia infeksiyonlarının tedavisi için yeni IDSA kılavuzu yayınlandı. 

25/11/2021
 Yeni IDSA kılavuzu yayınlandı!!

Amp-C beta-laktamaz üreten Enterobacterales, karbapenem dirençli Acintebacter baumannii ve S. maltophilia infeksiyonlarının tedavisi için yeni IDSA kılavuzu yayınlandı. 

24/02/2021
 IDSA tedavi kılavuzunu güncelledi

IDSA (Infectious Diseases Society of America), 22.02.2021 tarihinde tedavi kılavuzunu yeniden güncelledi. Bu güncellemede RECOVERY-Tocilizumab randomize kontrollü çalışmasından elde edilen sonuçlar etkili olmuş görün

24/02/2021
 IDSA tedavi kılavuzunu güncelledi

IDSA (Infectious Diseases Society of America), 22.02.2021 tarihinde tedavi kılavuzunu yeniden güncelledi. Bu güncellemede RECOVERY-Tocilizumab randomize kontrollü çalışmasından elde edilen sonuçlar etkili olmuş görün

04/05/2020
 Hidroksiklorokin +/- azitromisin tedavisi ciddi aritmi potansiyeli taşıyor. JAMA Cardiology ve IDCM'den makaleler

 JAMA Cardiology dergisinde yayınlanan iki klinik çalışma ve bunlara eşlik eden bir editoryal yazı ile IDCM dergisinde yayınlanan bir vaka serisi hidroksiklorokin'in tek başına veya azitromisinle birlikte kullanımının ciddi QT uzaması ve ilişk

04/05/2020
 Hidroksiklorokin +/- azitromisin tedavisi ciddi aritmi potansiyeli taşıyor. JAMA Cardiology ve IDCM'den makaleler

 JAMA Cardiology dergisinde yayınlanan iki klinik çalışma ve bunlara eşlik eden bir editoryal yazı ile IDCM dergisinde yayınlanan bir vaka serisi hidroksiklorokin'in tek başına veya azitromisinle birlikte kullanımının ciddi QT uzaması ve ilişk

Toplam Haber Sayısı: 52