Haberler ve Duyurular

Anasayfa - Haberler ve Duyurular
19/04/2024
 IDCM Dergisi 2002 yılı başından bu yana tüm sayıları ile PubMed'e kabul edildi.

Infectious Diseases and Clinical Microbiology (IDCM) dergisinde 2022 yılı başından bu yana yayınlanmış tüm makaleler PubMed tarafından dizine alındı.

19/04/2024
 IDCM Dergisi 2002 yılı başından bu yana tüm sayıları ile PubMed'e kabul edildi.

Infectious Diseases and Clinical Microbiology (IDCM) dergisinde 2022 yılı başından bu yana yayınlanmış tüm makaleler PubMed tarafından dizine alındı.

18/04/2024
 CDC, genç, sağlıklı, erişkin ve adölesanlarda COVID-19 aşısı sonrası 100 gün içinde aşıya bağlı ani kardiyak ölüm riski olmadığına dair verileri açıkladı: MMWR 11 Nisan 2024

MMWR'da 11 Nisan tarihinde yayınlana araştırmanın sonuçlarına göre, Haziran 2021-Aralık 2022 tarihleri arasında 16-30 yaş arası önceden sağlıklı erişkinlerde COVID-19 aşısı sonrası ilk 100 günde oluşan ani kardiyak ölüm olaylarının aşı ile ilişkisiz olduğu gösterildi.

18/04/2024
 CDC, genç, sağlıklı, erişkin ve adölesanlarda COVID-19 aşısı sonrası 100 gün içinde aşıya bağlı ani kardiyak ölüm riski olmadığına dair verileri açıkladı: MMWR 11 Nisan 2024

MMWR'da 11 Nisan tarihinde yayınlana araştırmanın sonuçlarına göre, Haziran 2021-Aralık 2022 tarihleri arasında 16-30 yaş arası önceden sağlıklı erişkinlerde COVID-19 aşısı sonrası ilk 100 günde oluşan ani kardiyak ölüm olaylarının aşı ile ilişkisiz olduğu gösterildi.

17/04/2024
 Solid organ alıcılarında çoklu dirençli bakteri kolonizasyonunun graft sağkalımı, enfeksiyon riski ve mortalite üzerine etkisi: CMI'de sistematik derleme ve metaanaliz

Clinical Microbiology and Infection dergisinin web sitesinde 9 Nisan 2024 tarihinde "online" yayınlanan metaanalize serbest erişim mümkün.

17/04/2024
 Solid organ alıcılarında çoklu dirençli bakteri kolonizasyonunun graft sağkalımı, enfeksiyon riski ve mortalite üzerine etkisi: CMI'de sistematik derleme ve metaanaliz

Clinical Microbiology and Infection dergisinin web sitesinde 9 Nisan 2024 tarihinde "online" yayınlanan metaanalize serbest erişim mümkün.

16/04/2024
 Toplumdan kazanılmış anaerobik pnömoni tedavisinde anaerobik antibiyotik kullanımı gerekli değil, aksine zararlı olabilir: Chest Şubat 20024'te retrospektif çalışma

Hastane dışında gelişen pnömonilerin yaklaşık %15'i orofaringeal sekresyonların aspirasyonuna bağlı olarak gelişebilmekte. Bu sekresyonlar içinde yer alan ağız mikrobiyotasındaki anaerobik bakterilerin enfeksiyon etkeni olabileceği varsayımı ile hastaların tedavisine anaerobik antibiyotiklerin eklenmesi standart bir yaklaşım olarak bilinmekte. Kanada'da yapılan çok merkezli retrospektif bir çalışma bu görüşün doğru olmayabileceği konusunda kanıt oluşturuyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.

16/04/2024
 Toplumdan kazanılmış anaerobik pnömoni tedavisinde anaerobik antibiyotik kullanımı gerekli değil, aksine zararlı olabilir: Chest Şubat 20024'te retrospektif çalışma

Hastane dışında gelişen pnömonilerin yaklaşık %15'i orofaringeal sekresyonların aspirasyonuna bağlı olarak gelişebilmekte. Bu sekresyonlar içinde yer alan ağız mikrobiyotasındaki anaerobik bakterilerin enfeksiyon etkeni olabileceği varsayımı ile hastaların tedavisine anaerobik antibiyotiklerin eklenmesi standart bir yaklaşım olarak bilinmekte. Kanada'da yapılan çok merkezli retrospektif bir çalışma bu görüşün doğru olmayabileceği konusunda kanıt oluşturuyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.

15/04/2024
 COVID-19 pandemisi sonrası immünsüpresif hastalar için seyahat rehberi: Annals of Internal Medicine'da serbest erişimli makale

COVID-19 pandemisi sonrası seyahat sıklığı pandemi öncesi rakamlar dönmüş durumda. Ancak özellikle immünsüpresif hastalar için COVID-19 ciddi bir sağlık tehditi oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle bu grup hasta için seyahat öncesi yapılacak sağlık önerileri ayrı bir önem kazanmakta. Bu önerilere ilişkin bir kılavuz Annals of Internal Medicine dergisinin 9 Nisan 2024 tarihli sayısında yayınlandı. Makalenin tam içeriğine serbest erişim mümkün...

15/04/2024
 COVID-19 pandemisi sonrası immünsüpresif hastalar için seyahat rehberi: Annals of Internal Medicine'da serbest erişimli makale

COVID-19 pandemisi sonrası seyahat sıklığı pandemi öncesi rakamlar dönmüş durumda. Ancak özellikle immünsüpresif hastalar için COVID-19 ciddi bir sağlık tehditi oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle bu grup hasta için seyahat öncesi yapılacak sağlık önerileri ayrı bir önem kazanmakta. Bu önerilere ilişkin bir kılavuz Annals of Internal Medicine dergisinin 9 Nisan 2024 tarihli sayısında yayınlandı. Makalenin tam içeriğine serbest erişim mümkün...

10/04/2024
 Mutlu Bayramlar...

Febril Nötropeni Ailesinin Bayramını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz.

10/04/2024
 Mutlu Bayramlar...

Febril Nötropeni Ailesinin Bayramını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz.

28/03/2024
 23. ICHS Sempozyumu Program ve Bildiri Özetleri Kitabı yayınlandı...

4-7 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak The 23th Biennial Symposium of the International Immunocompromised Host Society toplantısının nihai programı ve bildiri kitapçığı yayınlandı.

28/03/2024
 23. ICHS Sempozyumu Program ve Bildiri Özetleri Kitabı yayınlandı...

4-7 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak The 23th Biennial Symposium of the International Immunocompromised Host Society toplantısının nihai programı ve bildiri kitapçığı yayınlandı.

25/03/2024
 Microorganisms dergisinde serbest erişimli özel sayı: "Challenges in the Management of Infectious Complications in Neutropenic Cancer Patients

Microorganisms dergisinde, editörlüğünü Barcelona Üniversitesi'nden Carlota Gudiol'ün yaptığı Febril Nötropeni özel sayısında konuya ilişkin 4 ayrı makale yayınlandı. Bu sayı için hala yazı gönderme süreci devam ettiğinden önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda makaleye de serbest erişim olacağı olacak.

25/03/2024
 Microorganisms dergisinde serbest erişimli özel sayı: "Challenges in the Management of Infectious Complications in Neutropenic Cancer Patients

Microorganisms dergisinde, editörlüğünü Barcelona Üniversitesi'nden Carlota Gudiol'ün yaptığı Febril Nötropeni özel sayısında konuya ilişkin 4 ayrı makale yayınlandı. Bu sayı için hala yazı gönderme süreci devam ettiğinden önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda makaleye de serbest erişim olacağı olacak.

22/03/2024
 Dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği yaşayan bir insana nakledildi. Transplantasyonu yapan ekibin bir üyesi olan Prof. Jay Fishman 4-7 Nisan'da ICHS Simpozyumunda xenotransplantasyon konusunda konferans verecek.

ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzun böbreği canlı insana 16 Mart 2024 tarihinde Boston'daki Mass General hastanesinde nakledildi. Nakil sonrası hemen fonksiyon görmeye başlayan böbrek sayesinde hastanın diyaliz ihtiyacı ortadan kalktı. Bu nakli gerçekleştiren ekibin içinde yere alan transplant infeksiyonu uzmanı, Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Jay Fishman 4-7 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya'da yapılacak 23. International Immunocompromised Host Society Simpozyumunun 1. günü xenotransplantasyon konusunda bir konferans verecek.

22/03/2024
 Dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği yaşayan bir insana nakledildi. Transplantasyonu yapan ekibin bir üyesi olan Prof. Jay Fishman 4-7 Nisan'da ICHS Simpozyumunda xenotransplantasyon konusunda konferans verecek.

ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzun böbreği canlı insana 16 Mart 2024 tarihinde Boston'daki Mass General hastanesinde nakledildi. Nakil sonrası hemen fonksiyon görmeye başlayan böbrek sayesinde hastanın diyaliz ihtiyacı ortadan kalktı. Bu nakli gerçekleştiren ekibin içinde yere alan transplant infeksiyonu uzmanı, Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Jay Fishman 4-7 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya'da yapılacak 23. International Immunocompromised Host Society Simpozyumunun 1. günü xenotransplantasyon konusunda bir konferans verecek.

21/03/2024
 Grup A beta hemolitik streptokokal (GAS) farengit tanısında CENTOR veya modifiye CENTOR skorları işe yaramıyor: CMI'da meta-analiz

GAS klinik tanısında kullanılan CENTOR veya modifiye CENTOR (McIsaac) skorları, hızlı antijen testi ile kıyaslandığında, hastaların antibiyotik alıp almama gerekliliği konusunda yeterli bilgi sağlamıyor. Bu sonuç Clinical Microbiology and Infection dergisinin Nisan 2024 tarihli sayısında yayınlanan meta-analizde bulunmuş.

21/03/2024
 Grup A beta hemolitik streptokokal (GAS) farengit tanısında CENTOR veya modifiye CENTOR skorları işe yaramıyor: CMI'da meta-analiz

GAS klinik tanısında kullanılan CENTOR veya modifiye CENTOR (McIsaac) skorları, hızlı antijen testi ile kıyaslandığında, hastaların antibiyotik alıp almama gerekliliği konusunda yeterli bilgi sağlamıyor. Bu sonuç Clinical Microbiology and Infection dergisinin Nisan 2024 tarihli sayısında yayınlanan meta-analizde bulunmuş.

Toplam Haber Sayısı: 5902