Febril Haberler http:/www.febrilnotropeniatr.org Tue, 26 Mar 2019 01:05:39 +0300 Febril tr FDA yeni HIV Kılavuzlarını yayınladı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5170 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5170 Hematolojik kanserli hastalarda aşılama: ECIL-7 kılavuzu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5168 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5168 Kök hücre nakli yapılan hastalarda bağışıklama: ECIL-7 kılavuzu 2017 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5169 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5169 HIV infeksiyonlu hastalarda latent tüberküloz için 1 aylık profilaksi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5166 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5166 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5167 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5167 Yeni bir anti-MRSA kinolon: Delafloksasin, CID'de derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5165 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5165 Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir derleme, kısa bir süre önce FDA tarafından deri ve yumuşak doku infeksiyonları için onaylanan, oral ve parenteral kullanılan yeni bir anti-MRSA kinolon delaflokasisine ilişkin ayrıntılı bilgiler veriyor.]]> Polimiksinlerin optimal kullanımı: American College of Pharmacy Kılavuzu 2019 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5163 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5163 Allojeneik kök hücre nakli HIV infeksiyonunda kür sağlıyor. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5162 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5162 Kök hücre nakli yapılanlarda VRE kan akımı enfeksiyonu görülmesi mortaliteyi etkiliyor. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5153 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5153 MRSA bakteremisinde IV tedaviden ayakta oral tedaviye geçiş.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5156 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5156 Lateral flow device ile IA tanısı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5152 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5152 Kültür negatif nozokomiyal pnömonide MRSA'ya karşı de-eskalasyon tedavisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5151 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5151 Endoskop kültürü ve bakteriyel kontaminasyon.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5139 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5139 ANDROMEDA-SHOCK Randomize çalışma sonuçları.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5160 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5160 Febril Nötropeni Derneği seçimli genel kurulu... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5161 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5161 Hematoloji malignitelerde Fungemi (SEIFEM) .. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5157 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5157 Vankomisin'i nasıl keselim? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5159 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5159 Konjuge pnömokok aşısı sonrası çocuklarda S. pneumonia sepsisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5155 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5155 İnfektif endokarditte ayaktan tedavi (OPAT).. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5154 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5154 HPV aşısı etkili ve genel koruma da sağlıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5150 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5150 Nötropenik hastalarda enterokolit ve fungal infeksiyon sıklığı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5158 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5158 TKP için Omadasiklin.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5149 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5149 CDC dirençli tifo olguları için uyarı yayınladı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5147 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5147 Aspirin hala işe yarıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5146 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5146 BMJ'den: Ayaktan antibiyotik kullanımı sorunlu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5137 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5137 Fekal transplant Fidaxomisin'den daha iyi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5132 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5132 WHO'ya göre sağlığımızı bekleyen en önemli tehditlerden birisi aşı reddi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5140 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5140 Mikrobiata ve depresyon arasındaki ilişki daha belirginleşiyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5148 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5148 Çocuklara çok makrolid veriliyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5134 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5134 Kemik ve Eklem infeksiyonları için oral antibiyotik kullanımı: NEJM'de çalışma.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5141 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5141 Arylomisinler bakteriyel dirençte yararlı olabilir mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5129 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5129 Probiyotiklerin yaygın kullanımı doğru mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5145 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5145 Tek doz ile sıtma tedavisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5138 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5138 Ciddi stafilokok infeksiyonlarının ayaktan tedavisi sakıncalı olabilir.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5125 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5125 ]]> Yoğun bakım ünitelerinde stetoskop risk taşıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5122 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5122 C. auris salgını ve sıcaklık ölçer ilişkisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5133 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5133 Kolistin'e AZT eklemek sinerjistik etkili.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5121 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5121 MSG antifungal profilaksi anketi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5136 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5136 Sepsisli erişkinlerde kortikosteroid kullanımı: Metaanaliz.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5135 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5135 Florokinler aort disseksiyonuna yol açıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5123 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5123 FDA, çocuklarda altı enfeksiyona karşı aşıyı onayladı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5130 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5130 Haemophilus influenzae tip b'ye yönelik..

 

]]>
Gram negatiflere bağlı komplike idrar yolu infeksiyonlarının tedavisinde İmipenem'e ciddi bir rakip.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5126 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5126 İnfeksiyon ile ilgili online eğitim olanakları.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5131 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5131 Febril nötropenide D-indeks bir risk faktörü belirleyicisi mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5128 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5128 ABD'de sepsis maliyetleri.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5119 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5119 Yeditepe Üniversitesinden: Antimikrobiyal hastane.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5078 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5078 P. aeruginosa'ya karşı Fosofomisin+Meropenem.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5120 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5120 Yüksek riskli nötropenik hastada deeskalasyon ve ilacı kesme.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5116 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5116 İdrar yolu infeksiyonlarında ESBL'ye karşı oral Ceftibuten + amoksisillin-klavulanik asit.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5118 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5118 Ventile hastalarda antibiyotik direnci.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5115 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5115 .]]> İmmunkompromize hastada astrovirus, sapovirus, ve norovirus... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5117 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5117 NEJM'de 2018'in en önemli 10 infeksiyon yayını.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5114 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5114 Mutlu Yıllar http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5113 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5113 Erişikin immünizasyonu hakkında olgu sunumu ve tartışma: Medscape http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5112 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5112 Hacettepe Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosu için başvurular başladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5111 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5111 Ardışık CRP düzeyi tayini tüberküloz tedavisine yanıtı belirlemede yararlı: OFID'de araştırma makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5109 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5109 Azol dirençli Aspergillus fumigatus: JAC'de derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5108 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5108 A. fumigatus'taki azol direncinin mekanizması ve epidemiyolojisi hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.]]> Endokarditte ekokardiyografi kullanımına ilişkin anket: Monash Universitesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5107 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5107 IDSA kılavuzu: İnfluenza tanı, tedavi ve profilaksisi: CID'de serbest erişimli makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5106 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5106 Yeni geliştirilen antibiyotik ve antitüberküloz ilaçlar: Lancet Infectious Diseases'de derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5105 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5105 IDSA Hastane dışında parenteral antibiyotik kullanım kılavuzu yayınlandı. Serbest tam metin erişim. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5104 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5104 Solid organ transplantasyonu ve Infeksiyon: Infectious Diseases Clinics of North America'da özel sayı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5103 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5103 Tüberküloz aşısı ile ilgili gelişmeler: NEJM'de video http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5102 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5102 Yeni bir geniş spektrumlu anti-Gram-negatif antibiyotik: Plazomisin-CMI'da derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5101 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5101 Global antimikrobiyal 'stewardship' kontrol listesi: CMI'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5100 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5100 checklist' uygulaması sunuluyor.]]> FEN MSEK konuşma videoları yayınlandı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5099 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5099 Viral infeksiyonların moleküler tanısı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5098 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5098 Türkiye'den makale: Febril nötropenide daptomisin ve glikopeptid kıyaslaması http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5097 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5097 FEN MSEK-2018 slaytları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5096 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5096 Karbapenem dirençli Gram-negatif bakteri infeksiyonu tedavisinde başlangıçta kolistin vermek mortaliteyi etkilemiyor: CID'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5095 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5095 Çoğunluğunu A. baumannii infeksiyonlarının oluşturduğu karbepenem dirençli Gram-negatif bakteri infeksiyonlarının değerlendirildiği bir çalışmanın sekonder analizinde empirik kolistin tedavisinin hedeflenmiş tedaviye kıyasla hastalarda sağkalımı etkilemediği gösterildi. ]]> Yeni ASCO-IDSA kılavuzu: Kanserli immünsüpresif hastalarda Infeksiyon profilaksisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5094 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5094 Solid organ alıcılarında ciddi infeksiyonlar: CMI'da derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5093 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5093 EMA kinolon türevi antibiyotiklerin kullanımını kısıtladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5092 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5092 Antiepileptik ilaç karbamazepin plasmid-aracılı bakteriyel direnci artırıyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5091 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5091 Online kurs: Ayaktan parenteral antimikrobiyal tedavi (OPAT) kursu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5088 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5088 OXA-48 üreten enterik bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisi: AAC'de derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5090 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5090 AIDA çalışmasının sekonder analizinden sürpriz sonuç: Kolistin dirençli A. baumannii infeksiyonlarının mortalitesi daha düşük http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5089 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5089 Multiplex PCR ile ishal analizi kültüre kıyasla daha başarılı: CID'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5087 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5087 ECCMID için son bildiri gönderme tarihi 28 Kasım http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5086 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5086 Ünlü fungal infeksiyonlar uzmanından evrensel müziğe katkı: Marcio Nucci ve kendi bestesi olan ilk single albümü... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5085 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5085 Protez eklem infeksiyonlarında S. aureus'e karşı S. epidermidis.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5063 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5063 İnvazif Aspergillozda Vorikonazol direnci ve mortalite.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5070 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5070 FDA Omadacycline'i onayladı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5081 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5081
]]>
ECCM-ESCMID Global Mukormikozis kılavuzu uzman görüşlerine açıldı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5084 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5084 İnvaziv aspergilloz tanısında Galaktomannan + LFD veya B-glukan.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5064 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5064 Ata'mızı saygı ve özlemle anıyoruz. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5083 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5083 FDA Kronik hepatit B virüs infeksiyonu tedavisi için taslak kılavuz yayınladı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5080 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5080 Lancet'te serbest erişimli derleme: Leishmaniasis http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5082 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5082 FDA, influenza tedavisi için tek doz kullanılan yeni bir antivirali onayladı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5076 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5076 Xofluza (baloxavir marboxil)'yı onayladı. Xofluza 48 saatten daha az sürede semptomatik olan 12 yaş üstü hastaların tedavisi için onaylandı.]]> JAMA: Stafilokok bakteremisinde standart yaklaşıma karşı algoritmik yaklaşım.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5067 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5067 FEN Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 9-11 Kasım 2018, Ankara. Yenilenmiş Bilimsel Program http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5077 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5077 Dünyadan: Süpermarket yoğurtları çok şekerli.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5074 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5074 Bakteremide geleneksel antibiyotik kullanımı uygun mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5041 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5041 Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4565 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4565 ]]> Dirençli S. aureus'ta dalbavancin'in tek başına ya da kombinasyonda kullanımı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5068 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5068 Ciddi clostridium difficile infeksiyonunda Vankomisin'e karşı Teikoplanin.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5031 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5031 Dünyadan: MIT 1 milyar dolar yatırım ile yapay zeka üniversitesi kuruyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5073 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5073 ACTIVE çalışması: Candida enfeksiyonunda Isavukonazola karşı Caspofungin.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5071 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5071 Sepsis'te kortikosteroid kullanımı: Metanaliz.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5072 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5072 Çevresel fungisid kullanımına bağlı aspergillus direnci.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5065 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5065 JAMA: Çocuklarda akut lösemi ve kök hücre naklinde Levofloksasin profilaksisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5066 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5066 Beta-laktam dozu yeterli değil.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5047 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5047 Geçtiğimiz yıl ABD'de influenzadan 80.000 öldü.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5060 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5060 FDA multidirençli bakterilere karşı ilaç gelişimi için bilgi topluyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5044 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5044 FEN Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5061 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5061 Dünya'dan: Aspirin'e bir darbe daha.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5049 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5049 ASPREE randomize çalışması Aspirin kullanan sağlıklı yaşlılarda sağkalım ve kardivasküler açısından yarar olmadığı hatta genel mortaliteyi ve kanserlerden ölümü artırdığını gösterdi. Çalışma NEJM'de yayınlandı.]]> FEN Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5062 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5062 Pet dükkanı kaynaklı çok ilaç dirençli Campylobacter jejuni salgını.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5059 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5059 Türkiye'den: Antibiyotik yönetimi ve viral solunum yolu infeksiyonları.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5033 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5033 MRSA kolonizasyonunun etkileri.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5027 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5027 Antibiyotik yönetiminin febril nötropeni ataklarına etkisi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5020 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5020 FLORA Dergisi EMBASE'de.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5056 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5056 Dünya'dan: Kanser artıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5053 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5053 Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülü verildi. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5058 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5058 Komplike olmamış apandisitte'te antibiyotik cerrahiden daha iyi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5057 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5057 Biyopsi yapmadan invazif Kandidiyazis tanısı: ImmunoPET/MR http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5040 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5040 Akut lösemili çocuklarda Levofloksasin profilaksisi ve bakteremi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5038 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5038 Dünyadan: Çocuklar arabada arka bebek koltuğunda ve arkaya bakarak oturmalı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5042 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5042 Türkiye'den: Yoğun Bakımlarda Sabun, Kağıt Havlu ve Alkol Bazlı El Dezenfektanı Yeterli mi?.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5035 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5035 Herşeye dirençli S.epidermidis.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5034 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5034 C. difficile infeksiyonlarında probiyotik yararlı mı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5029 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5029 Türkiye'den: Çok dirençli A. baumannii menenjitinde Tigesiklin.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5036 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5036 Dünya'dan: Türk insanı dünyaya olumsuz bakıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5045 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5045 018 Gallup Küresel Duygu Raporuna göre, 2017 yılı insanlar için en kötü sene olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin 145 ülke içerisinde olumlu hissetme açısından sondan dördüncü sırada yer aldığı görüldü. Türkiye’nin de gerisinde yer alarak son 3’e yerleşen ülkeler ise; Tunus, Yemen ve Afganistan olarak kayıtlara geçti. Paraguay Olumlu Tecrübe Endeksi’nde birinci sırada yer alıyor. Paraguaylılar her gün gülümsüyor, ilginç bir şeyler yapıyor, iyi dinleniyor ve birbirlerine saygılı davranıyorlar.]]> İnfluenza'ya eşlik eden akut parotit.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5039 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5039 Bakteriyel menenjit'te LP yapmalı mı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5026 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5026 Dünya Sepsis Günü.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5043 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5043 Önemli bir çalışma: ESBL pozitif E. coli ve Klebsiella kanakımı infeksiyonlarında Karbapenem vs. Pip-Tazo.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5037 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5037 Dünya'dan: Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5024 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5024 Brusella'da KC tutulumu ve kan kültürü.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5028 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5028 Şarbon: Merak ettikleriniz... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5025 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5025 Statin kullanımı ve influenza ilişkisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5019 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5019 TB etrafa bulaşıyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5017 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5017 Antibiyotik yönetiminin febril nötropeni ataklarına etkisi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5021 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5021 Dünya'dan: Ateşli silahlara bağlı ölümler.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5016 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5016 Dünya'dan: Aspirin efsanesine bir darbe mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5023 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5023 FDA'dan yeni antibiyotik onayı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5012 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5012 Avrupa'da Kök hücre nakli hastalarında Toksoplazma.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5013 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5013 Kolistin dirençli enterobacteriaceae izolatları için in vitro etkili yeni kombinasyonlar: AAC'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5011 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5011 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu olsun... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5010 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5010
Falih Rıfkı Atay'ın kaleminden Büyük Taarruza İstanbul'dan Bakarken isimli bir videoyu haberimiz içeriğinde sunuyoruz. 
]]>
Antimikrobiyal direnç ve önlemler konusunda iki önemli makale: 2017 ve 2018 Garrod Lecture yazıları http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5009 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5009 Garrod ödülleri kapsamında, ödül konuşmalarının makaleye dönüştürülmüş şeklini içeriyor.]]> Yaradan sürüntü veya biyopsi kültürü alınması yara infeksiyonunu saptamada birbirine üstün bulunmadı: CMI'da araştırma makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5008 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5008 Intensive Care Medicine'da Türkiye katılımlı makale-Ventilatörle ilişkili olaylar http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5007 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5007 Mutlu Bayramlar... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5006 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5006 Medscape'de olgu sunumu: Tekrarlayan bakteriyel infeksiyonlar http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5005 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5005 FEN Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: 9-11 Kasım 2018 Ankara http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5004 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5004 Tıbbi amaçla kullanılan sülüklerden dirençli bakteriler bulaşıyor: mBio'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5003 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5003 Yeni bir antibiyotik (omadasiklin) FDA danışma kurulu tarafından oylanacak... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5002 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5002 aminometilsiklin türevi yeni bir antibiyotik olan omadasiklin pnömoni ve cilt-yumuşak doku infeksiyonlarından kullanılan, oral ve parenteral formları mevcut bir antibiyotik. Bu hafat içinde FDA danışma kurulu antibiyotiğin rujsatldırılığ rıhsatlandırlmayacağı konusunda FDA'ye öneride bulunacak. Medscape web sitesinde yayınlanan bu konuyla iligili ayrıntılar için tıklayınız]]> Uzun süreli profilaktik azitromisin kullanımı allojeneik kök hücre nakli yapılan hastalarda hematolojik kanser relapsına neden oluyor: FDA'dan uyarı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5001 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5001 İnfluenza infeksiyonu pulmoner aspergillozis için önemli risk faktörü: Lancet Respiratory Medicine http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5000 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=5000 WHO 154 ülkeye ilişkin ulusal antimikrobiyal direnç planlama veritabanını yayınladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4999 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4999 Matematik dünyasının Nobel'i sayılan Leelavati Ödülü bu yıl Ali Nesin'e verildi. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4998 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4998 International Mathematical Union tarafından her 4 yılda bir verilen Leelavati Ödülü bu yıl Ali Nesin'e verildi. Ödülün verilme gerekçesi Ali Nesin'in Türkiye'de matematik alanında toplumsal farkındalık yaratması. Bu farkındalığın en önemli kaynağı olarak ise Ali Nesin tarafından Şirince'de oluşturulan Matematik Köyü gösteriliyor. 
    Ödülün öyküsünü ve Ali Nesin tarafından Bilim Akademisi üyelerine yazılan teşekkür metnini haberimizde okuyabilirsiniz.
]]>
Akut aspirasyon pnömonisinde profilaktik antibiyotik tedavisi yararsız: CID'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4997 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4997 MMWR ve Medscape'den yeni bir eğitim aktivitesi: MDR bakteri infeksiyonları ve direnci önleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4996 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4996 Toxoplazma ile infekte olmuş kişiler iş hayatında daha girişimci oluyor: Proceedings of the Royal Society of London B'de araştırma makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4995 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4995 MDR bakteri infeksiyonlarında yeni sorunlar http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4994 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4994 60 yıl aradan sonra ilk defa yeni bir tek doz P. vivax malaria ilacı FDA onayı aldı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4993 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4993 CID'de en çok okunan makalelerden: Aşılar ve otizm http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4992 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4992 C. difficile infeksiyonlarının tedavisi için metaanaliz: Lancet Infectious Diseases http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4991 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4991 C. difficile infeksiyonlarının tedavisi için en etkili tedavi fiadksomisin olarak görülüyor. Bu durumun tek istisnası ağır C. difficile infeksiyonu. Bu son durumda fidaksomisin'in vankomisin tedavisine üstünlüğü yok. Metronidazol'ün ise tedavi amacıyla kullanılmaması öneriliyor.]]> Yaşlılarda immün sistemi güçlendiren kombinasyon tedavisi bir Faz 2 çalışmada başarılı bulundu... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4990 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4990 FDA kinolonların yan etkilerine ilişkin yeni uyarılar yayınladı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4989 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4989 Ağır alt solunum yolu infeksiyonlarında viral etkenler: Chest'te derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4988 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4988 FDA çiçek hastalığı için bir antivirali onayladı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4987 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4987 tecovirimat (Tpoxx, SIGA Tecnologies) FDA tarafından çiçek hastalığının tedavisi için onaylandı. Amerikan hükümetinin 2 milyon kişiyi tedavi edecek miktarda ilacı stokladığı bildiriliyor.]]> Erişkinde nedeni bilinmeyen ateş http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4986 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4986 Yatak yarasına bağlı sakral ülserlere eşlik eden osteomyelit tedavisi: Antibiyotik gerekli mi? CID'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4985 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4985 Kahve içmek mortaliteyi azaltıyor: JAMA Internal Medicine http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4984 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4984 ABD'de süpermarketlerde satılan etlerin %80'ninde antibiyotik dirençli bakteriler mevcut... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4983 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4983 Hepatit B tedavisine karar vermek için basit bir skorlama yönetim önerildi: J Hepatology'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4982 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4982 Çiçek hastalığı için yeni bir antiviral: NEJM'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4981 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4981 BCG aşısı Tip 1 diabeti tedavi mi ediyor? Nature Vaccine'de araştırma makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4980 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4980 Primer C. difficile ishalinin tedavisinde fekal mikrobiyota transplantasyonu: NEJM'de serbest erişimli makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4979 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4979 C. difficile ishali saptanan hastalarda metronidazol tedavisi ile fekal mikrobiyota transplantasyonu karşılaştırılmış.]]> Yeni geliştirilen ve geliştirilmesi durdurulmuş antibakteriyelleri gösteren serbest erişimli bir veri tabanı: AntibioticDB http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4978 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4978 Thompson Reuters 2017 yılı dergi etki değerlerini (impakt faktörlerini) yayınladı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4977 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4977 AntibioticDB: Antibakteriyel araştırmalar için açık veri merkezi: JAC'de serbest erişimli makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4976 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4976 ve halen erken klinik çalışmalarda olan antibiyotikleri içieren bir 'database' (AntibioticDB) tanımlıyor. Makaleye derginin web sayfalarından serbest erişim mümkün.]]> 1918 influenza pandemisi hakkında yanıtlanmamış sorular: Lancet Infectious Diseases'de derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4975 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4975 İnfeksiyon hastalıklarında sık inanılan ama yanlış olan 10 konu: Türk yazar katılımlı tam metin makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4974 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4974 Antony Fauci Gram-negatif bakteri direncini tartışıyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4973 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4973 The National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) direktörü Antony Fauci PEW Trust tarafından kendisine yöneltilen Gram-negatif antibiyotik direnci ile ilişkili soruları yanıtladı...]]> Antibiyotik direncini yenmede fekal mikrobiyota transplantasyonu ve/veya CRIPR/Cas teknolojisi: CMI'da serbest erişimli derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4972 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4972 Avrupa Hematoloji Derneği'nden önemli duyuru ve uyarı: Kongre sırasında katılımcılardan birinde görülen meningokokkal menenjit! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4971 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4971 International Immunocompromised Host Society'e Türkiye'den Başkan yardımcısı seçildi. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4970 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4970 Avrupa'ya göçedenlerde görülen antibiyotik direnci: Lancet Infectious Diseases'de serbest erişimli derleme ve metaanaliz http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4969 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4969 Diabetik ayak infeksiyonlarının mikrobiyotası: CMI'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4968 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4968 Bayramınız kutlu olsun... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4967 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4967 Febril nötropenide kısa süreli empirik tedavi güvenli ve etkin http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4966 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4966 Deniz ve göllerdeki plastik kirliliği bakteriyel direnci artırıyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4965 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4965 İntestinal mikrobiyom ve SLE ilişkisi: NEJM'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4964 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4964 ESCMID ve ASM Ortak Konferansı: Antibiyotik Direncine karşı yeni ilaç geliştirilmesi. Lizbon 4-7 Eylül 2018 http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4963 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4963 Triclosan mikrobiyota değişikliği yaparak kolon kanserine neden oluyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4962 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4962 Science Translational Medicine'da yayınlanan makale triclosan'ın insan sağlığı üzerine de olumsuz etkileri olabileceği endişesine neden oluyor...]]> Barsak mikrobiyomu ve sistemik inflamatuar hastalık: BMJ'de derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4961 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4961 ]]> Direne edilmiş basit cilt apselerinin tedavisi: BMJ'de serbest erişimli metaanaliz http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4960 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4960 Karbapenem dirençli A. baumannii infeksiyonlarında kolistin'in tigesiklin ile kombinasyonu, tek başına kolistine göre daha etkili değil: CMI'da makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4959 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4959 Acinetobacter baumannii bakteremisinin tedavisinde günde 9 milyon ünite kolistin ile 100 mg/gün tigesiklin kombinasyonu, kolistin monoterapisine göre daha başarılı değil.]]> NEJM'de Bill Gates'in Pandemilere yaklaşıma ilişkin makalesi: Serbest erişim http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4958 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4958 Isovuconazol altında 'breakthrough' fungal infeksiyonlar: CID'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4957 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4957 breakthrough fungal infeksiyonlara ilişkin MD Anderson Kanser Merkezi'nden yayınlanan bir makale Clinical Infectious Diseases'de yayına kabul edilerek web sitesinden yayınlandı.]]> Solid organ transplantasyonunda influenza aşılaması: CID'de sistematik derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4956 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4956 Hava sıcaklığı ve antimikrobiyal direnç ilişkisi: Nature Climate Change'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4955 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4955 E.coli, K. pneumoniae ve S. aureus direnç oranlarının % 2.7-4.6 daha yüksek olduğunu gösteriyor. ]]> Barsak mikrobiyotası kanser kemoterapisine katkıda bulunuyor: Nature'dan haber http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4954 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4954 Serotip spesifik yeni bir idrar pnömokokal antijen testi: CID'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4953 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4953 Antimikrobik direnç forumu: PLoS dergilerinden yeni bir portal http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4952 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4952 Prokalsitonin tayini antibiyotik kullanımını azaltmıyor: NEJM'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4951 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4951 İnvaziv aspergillosis tanısında yeni yöntemler http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4950 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4950 Migren ataklarının önlenmesinde devrim niteliğinde monoklonal antikor tedavisi: FDA tarafından yeni bir ilaç onaylandı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4947 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4947 TM, arenumab-aooe) aylık olarak hastanın insülin benzeri kendi kendine yapabileceği enjeksiyonlar şeklinde uygulanacak. İlaç Novartis ve Amgen tarafından geliştirilmiş.]]>