Febril Haberler http:/www.febrilnotropeniatr.org Fri, 26 May 2017 13:59:43 +0300 Febril tr FUNGOLINE: Pediatrik Hematolojik Maligniteli Hastalarda Fungal İnfeksiyonlar.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4700 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4700 ]]> ESCMID ECDC Observership başvuruları 30 Mayıs'ta sonlanıyor. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4697 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4697 Uygunsuz antibiyotik kullanan hekimler: Çok hasta görmek ve ileri yaş önemli faktör... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4696 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4696 ABD'de ilk defa PDR Acinetobacter sepsisli bir hasta bakteriyofaj ile tedavi edildi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4695 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4695 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4694 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4694 Demokratik Kongo Cumhuriyetinde Ebola Salgını http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4693 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4693 Zika virus aşılarında son durum: NEJM'de serbest erişimli makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4692 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4692 Toplumdan kazanılmış pnömoni tedavisinde streoidler kullanılmalı mı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4691 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4691 Piperasilin tazobaktam ve vankomisin kombinasyonu nefrotoksik mi?: Journal Hospital Medicine'da araştırma makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4690 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4690 Toplumdan kazanılmış SSS infeksiyonlarının epidemiyolojisi: Türkiye kaynaklı uluslararası çok merkezli çalışma http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4689 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4689 Tüberküloz tanısında ve tedavi izleminde çığır açacak yeni bir yöntem. PNAS'ta makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4688 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4688 Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.]]> Clinical Mycology Master Class bu yıl İzmir'de yapılacak.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4687 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4687 Nature'da makale: Antibiyotik direnci için terminoloji değişikliği http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4686 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4686 Lancet'te Türkiye sağlık sistemine ilişkin makale... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4685 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4685 JAMA'da özel sayı: Hekimlerin endüstri ile çıkar ilişkisi (conflict of interest) http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4684 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4684 Karbapenemaz üreten enteriklerin neden olduğu bakteremilerde monoterapi kullanılabilir: Lancet Infectious Diseases'de Türkiye katılımlı makale... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4683 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4683 Bakteriyofaj tedavisi ile çok ilaç direncini yenmek.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4682 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4682 Epidemi izleme aracı ödül aldı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4680 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4680 nextstrain.org adresinde yer almakta..]]> Kinolon kullanımı karpal tünel sendromu gelişme riskini artırıyor. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4681 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4681 ECCMID Update: Antibiyotk direncini etkileyen faktörler http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4679 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4679 Oturumda yapılan konuşmaların slaytlarına ve konuşmanın odyo kaydına (webcast) serbest erişim mümkün.]]> 27. ECCMID Viyana'da başladı. Oturumların webcast'larına serbest erişim mümkün... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4678 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4678 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4677 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4677 Gilead Türkiye, dört alanda Proje destek programı açıkladı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4676 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4676 Hastaneye yatan toplumdan kazanılmış pnömonili hastalarda beta-laktamlar, kinolonlarla mı yoksa makrolidlerle mi kombine edilmeli? CMI'da metaanaliz. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4673 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4673 Klinikte polimiksin seçimi ve uygun dozda kullanım: CMI'da derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4672 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4672 Düşük ve orta gelirli ülkelerde çoklu dirençli Gram-negatif bakterilerin kontrolü: CMI'da serbest erişimli makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4671 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4671 FUNGOLINE Pediatrik Fungal İnfeksiyonlar Kursu başlıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4675 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4675 www.fungoline.org) 3. Eğitim Modülü: Pediatrik Fungal İnfeksiyonlar Kursu başlıyor.
Pediatrik Fungal İnfeksiyonlar Kursu Prof. Dr. Ateş KARA ve Prof. Dr. Hasan TEZER'in anlatacakları konular ile gerçekleşecektir. Bu modül içerisinde yer alan kursları tamamlayan hekimlere Febril Nötropeni Derneği tarafından "KATILIM-BAŞARI BELGESİ" verilecektir.]]>
Cerrahi profilaksi ne zaman verilmeli: İnsizyondan hemen önce mi, yoksa 30-75 dakika önce mi? Lancet Infectious Diseases'de karşılaştırmalı çalışma... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4674 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4674 Mekanik ventilasyonlu hastalarda nebulize antibiyotik kullanımı: ESCMID/ESGCIP önerileri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4670 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4670 mekanik ventilasyonlu hastalarda nebülize antibiyotik kullanımına ilişkin öneriler' CMI'da yayınlandı.]]> Aspergillus'ta in vitro azol direnci ve klinik sonuçları: CID'de makale... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4669 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4669 Polimiksinler: Etki mekanizmaları, duyarlılık testleri ve direnç. CMR'de derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4668 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4668 Antipiretik ilaçların antimikrobiyal etkileri: AAC'de derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4667 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4667 Uzun süreli antibiyotik kullanımı, kanser öncüsü kolorektal adenom gelişimi ile ilişkili http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4666 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4666 Trump Yönetimi ve Aşılar http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4665 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4665 Maternal immünizasyon: NEJM'de derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4664 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4664 Antibiyotik tedavisini planlamada prokalsitonin'in rolü: Tam metin serbest erişimli derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4663 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4663 ESCMID yeni Aspergillosis kılavuzunu bilim camiasının görüşlerine açtı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4662 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4662 Proton pompa inhibitörlerinin kullanımı listeriosis riskini artırıyor. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4661 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4661 Vitamin E'nin sonu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4659 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4659 Ultra kısa süreli VAP tedavisi: CID'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4660 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4660 WHO'nun öncelikli dirençli bakteri listesine Lancet Infectious Diseases'den eleştiri http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4658 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4658 NEJM'de klinik görüntü: Fournier gangreni http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4657 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4657 Türkiye'den makale: Karbapenem dirençli ve duyarlı gram-negatif pediatrik bakteremilerin kıyaslanması. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4656 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4656 Türkiye'den: VAP'ı önlemede personel eğitimi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4652 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4652 İnfektif endokardit tanısında Antifosfolipid antikorlar.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4651 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4651 Ventile hastalarda antibiyotik başarısızlığı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4650 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4650 P. aeuruginosa kan akımı infeksiyon riski.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4649 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4649 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4655 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4655 Hepatit C ile S. aureus ilişkisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4648 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4648 FUNGOLINE - Prof. Dr. Neşe Saltoğlu' nun sunumuyla “Hematolojik Maligniteli Hastalarda Antifungal Tedavi: Ampirik mi? Preemptif mi?” http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4654 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4654 Viral infeksiyonu saptanan FEN hastalarında antimikrobiyal tedavi ertelenebilir mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4646 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4646 Asimetrik dimetilarginin ve febril nötropeni.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4645 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4645 DSÖ acil yeni antibiyotik gerektiren bakteriler listesi yayınladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4653 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4653 Ekinokandinlerin invaziv kandidiasis prognozuna etkisi: Journal of Infection'da araştırma makalesi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4644 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4644 Karbapenem dirençli Gr (-) bakteri sürveyansı gerekli mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4643 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4643 Akut invaziv fungal rinosinuzitte frozen biyopsi ile tedaviyi yönetmek. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4640 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4640 Nötropenik olmayan hastada ampirik antifungal tedavi yararlı mı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4634 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4634 Tuberkulozda tanı Kılavuzu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4647 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4647 Mukormikozun tedavisinde standart tedaviye karşı İsavukonazol.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4641 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4641 HIV ve D. Mellitus ilişkisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4639 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4639 Mukormikoza bağlı kemik ve eklem infeksiyonları.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4622 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4622 Pediatrik febril nötropeni'de İnterlökinler; Türkiye'den yayın.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4637 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4637 Grip aşısı %50 etkili.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4642 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4642 Nekrotizan fasiitte tedaviye Klindamisin eklemek.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4638 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4638 Profilaksi mi? ampirik tedavi mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4629 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4629 Meta-analiz: Vankomisin ve Pip/Taz'ın birlikte kullanımı akut renal toksisiteyi artırıyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4621 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4621 Akciğer fungal infeksiyonlarında MR ya da HRCT? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4624 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4624 İnvaziv fungal trakeobronşit.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4633 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4633 Prokalsitonin ile ilgili Türkiye'den çalışma.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4635 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4635 FUNGOLINE: Prof. Dr. Esin Şenol: Hematolojik Maligniteli Hastalarda Antifungal Profilaksiye Güncel Bakış ve Değişimler. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4636 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4636 Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu'nun üçüncü dersi Prof. Dr. Esin ŞENOL'un sunumuyla "Hematolojik Maligniteli Hastalarda Antifungal Profilaksiye Güncel Bakış ve Değişimler" başladı. Ders İnteraktif Sanal Keypadli sunum formatı ile karşınızda olacak.]]> Prokalsitonin'e güvenelim mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4628 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4628 Probiyotiklere dikkat! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4630 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4630 Saccharomyces cerevisiae fungemisi bildirilmekte.]]> FDA, Klorheksidinli antiseptikler için uyarı yayınladı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4631 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4631 İmmunsuprese çocukta akut rinosinuzit.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4614 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4614 Hepatit C ilaçlarına bağlı akut Karaciğer yetmezliği.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4627 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4627 Bitkisel tedavilerde mantar infeksiyonu riski.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4623 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4623 Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4625 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4625 Zika aşısında önemli gelişme.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4618 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4618 Kanser hastalarında aktif Tüberkuloz.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4610 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4610 Biyolojik ajanlar ve Biyobenzerler uzaktan eğitim kursu başlıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4619 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4619 Son yıllarda üzerinde çok şey konuşulan ama az şey bilinen "Biyolojik ajanlar ve Biyobenzerler" konusunda Klinik Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kursu KADUZEM üzerinde başlıyor..]]> Metaanaliz: Sepsis'te beta-laktamların sürekli infüzyonuna karşı aralıklı kullanım.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4620 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4620 TB'de direncin erken tanısı çok önemli.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4596 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4596 Başsağlığı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4626 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4626 Kum havuzları çocuklara zararlı mı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4613 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4613 Vankomisin toleransı ve S. aureus bakteremisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4609 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4609 Evden kazanılmış fungal infeksiyon.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4550 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4550 Çok ilaç dirençli C. auris 3 kıtada birden artıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4611 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4611 Türkiye'de 2002-2009 arası antibiyotik direnci: SOAR Çalışması.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4597 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4597 Hematoloji hastalarında İFİ tanısı: herşey bir arada.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4593 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4593 FUNGOLINE: Prof. Dr. Alpay AZAP'ın sunumuyla http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4617 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4617 FUNGOLINE Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu'nun ikinci dersi Prof. Dr. Alpay AZAP'ın sunumuyla "Hematolojik Maligniteler".
]]>
Gümüş kaplama kateter infeksiyonlarını önler mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4600 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4600 FUNGOLINE: Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Neler Değişebilir? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4615 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4615 ECIL-6 yayınlandı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4616 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4616 Kontakt lens infeksiyonları.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4608 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4608 C. parapsilosis'de Beta-Glukan işe yarıyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4531 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4531 BDG cutoff'u >80 pg/m iken BDG pozitifliği %59 ancak bu pozitiflik C. parapsilosis için %41.]]> FUNGOLINE: Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu başlıyor...... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4607 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4607 Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu başlıyor.


]]>
Mutlu Yıllar... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4606 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4606 Candida'da L-amfoterisin B duyarlılığı için E-test kullanılabilir... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4601 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4601 Akut otitis media'da 5 gün mü, 10 gün mü? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4605 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4605 2011-2013 Türkiye'de solunum yolu infeksiyonlarında antibiyotik direnci: SOAR Çalışması.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4598 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4598 Ev içi küf mantar infeksiyonu tanı kılavuzu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4604 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4604 İnvaziv S. aureus infeksiyonunda Vankomisin MİC'i önemli mi? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4599 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4599 PPİ kullanımı ve Toplumsal Kökenli Pnömoni riski.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4602 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4602 Ev içi küf mantar infeksiyonu tanı kılavuzu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4603 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4603 ATS/IDSA ve CDC'den: Erişkin ve Çocuklarda Tuberküloz tanı kılavuzu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4595 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4595 Türk Uzman Görüşü (TUG)'nün Hematolojik Malignitelerde İFİ Tanı Testlerinin Klinikte Kullanımı başlıklı son yazısı yayınlandı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4594 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4594 TUG-2 ile birlikte okuyunuz.]]> Aşıya gerçekten mi karşısınız? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4592 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4592 Teksas'ta ilk Zika olgusu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4591 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4591 Febril nötropenik hastalarda abdominal ve pelvik CT.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4579 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4579 C. auris yayılıyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4581 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4581 ]]> Türkiye'den: Galaktomannan yalancı pozitifliği.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4587 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4587 Fungoline Yogun Bakimda Invaziv Fungal Infeksiyonlar Kursu Ders 4.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4589 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4589 Yastayız.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4590 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4590 Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4588 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4588 Hasta yataklarının fungal kontaminasyonunu önleme... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4582 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4582 %70  ethanol ile 1 hipoklorit karşılaştırılmış.]]> Vorikonazol ve squamoz cilt kanseri riski.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4558 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4558 Türkiye'den: VAP'lı hastalarda bireyselleştirilmiş antibiyotik tedavisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4586 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4586 Meningokok B aşısının salgında etkisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4574 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4574 ESCMID Kursu: Kan akımı infeksiyonları.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4584 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4584
 ESCMID tarafından  "Improving the Diagnosis of Bloodstream Infections - Advancing Technology and Quality for Better Care" başlıklı mezuniyet sonrası kursu düzenlenecektir.SaveSave]]>
Pediatrik Aspergillozda GM ve PCR.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4571 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4571 Türkiye'den: Kandida infeksiyonlarında epidemiyoloji ve maliyet analizi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4585 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4585 Yoğun Bakımda intraabdominal veya cerrahi infeksiyonları olanlarda invazif kandidiyazis kılavuzu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4561 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4561 Zmapp Ebola için hayal kırıklığı oldu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4549 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4549 Posakonazol yüklü nötrofiller ile tedavi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4572 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4572 Yeni bir infeksiyon.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4560 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4560 Hiperglisemi P. aeruginosa infeksiyonlarını etkiliyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4563 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4563 Eğitim kursumuza son 2 gün !!! http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4583 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4583 Aybike.karacag@serenas.com.tr)

 

]]>
Bakteriyel infeksiyon tanısında CRP'mi yoksa prokalsitonin'mi iyi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4553 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4553 Yeni bir çoklu dirençli kandida türü yayılıyor: Candida auris http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4567 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4567 Candida auris mikrobiyoloji laboratuarında tanımlaması zor olan, ancak diğer kandida türlerinin aksine hastanelerde salgın yapan ve bazen her üç sınıf antifungale de dirençli olabilen bir kandida türü.
MMWR'da yayınlananbir rapor ABD'de bu kandida türü ile tanımlanmış ilk 7 olgunun analizine dair ayrıntılı bilgiler sunuyor.]]>
Savaş yaralarında anaeroblar.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4564 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4564 WHO yeni cerrahi profilaksi kılavuzu yayınladı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4569 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4569 Hidrokortizon ve septik şok.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4573 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4573 Türkiye'den: Çocuklarda IA tanısında Galaktomannan http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4575 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4575 Febril Nötropeni Derneğinden Kayıt Bursu.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4580 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4580 Mukormikoz tedavisine kombinasyon ile başlamak yararlı değil.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4540 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4540 Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu kayıtları için son 15 gün.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4577 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4577

]]>
10 Kasım: Özlemle Anıyoruz... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4578 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4578 FUNGOLINE: Yoğun bakımda Tanı, Skorlamalar ve Riskli Hasta Grupları.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4576 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4576 Hacettepe İnfeksiyon Hastalıkları uzman doktor arıyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4568 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4568 K. pneumoniae'de klorheksidine karşı gelişen direnç kolistin direncine de yol açıyor. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4570 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4570 klorheksidin'e direnç geliştiren K. pneumoniae suşlarında görülen mutasyonun kolistin direncine de yol açtığına işaret ediyor. Bu durum klorheksidin'in hastanelerde dikkatli kullanılması açısından büyük önem taşıyor...]]> Bir efsanenin sonu mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4566 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4566 MRSA taraması yararlı mı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4556 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4556 Diş kökü infeksiyonlarında mikobiom.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4559 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4559 Candida ve Malassezia en sık rastlanan mantarlar.]]> Avrupa, Rusya ve Türkiye'de cilt ve yumuşak dozu infeksiyonlarında ceftarolin'in etkinliği.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4554 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4554 Haftada tek doz Dalbavancin ile cilt infeksiyonlarının tedavisi mümkün mü? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4557 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4557 Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4565 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4565 ]]> AAP 2016-2017 pediatrik Influenza aşılama önerilerini yayınladı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4562 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4562 EMPIRICUS Çalışması yayınlandı.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4555 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4555 Colistin dozunun Karbapenem dirençli Gram Negatif basil infeksiyonlarında önemi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4552 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4552 Zika doğrudan temasla bulaşıyor mu? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4543 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4543 Protez kapak infeksiyonlarında Staphylococcus capitis.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4551 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4551 Artmış renal klirens ve Vankomisin düzeyi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4537 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4537 Fungal infeksiyon tanısında akciğer tomografisi.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4533 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4533 Yine Prokalsitonin: Yoğun Bakımda kullanım... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4541 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4541 FDA uyarıyor: Hepatit C ilaçları Hepatit B'yi reaktive ediyor. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4547 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4547 HIV dışı kriptokok infeksiyonlarına ilişkin uluslararası çalışma katılımına çağrı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4548 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4548 Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Bilimsel Programı http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4545 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4545 tıklayınız.
]]>
FDA uyarıyor: Hepatit C ilaçları Hepatit B'yi reaktive ediyor. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4546 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4546 Crohn mantar hastalığı mı? http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4544 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4544 Tuz kullanımı ile mortalite arasında doğrusal ilişki.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4538 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4538 The Economist: Antibiyotik direnç indeksi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4534 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4534 Kandidüri tedavisinde Mikafungin.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4530 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4530 FUNGOLINE: Yoğun bakımda Kandida Epidemiyolojisi 5 Ekim'de.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4536 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4536

Yoğun Bakımda İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu’nun ikinci dersi Prof. Dr. Halis AKALIN’ın sunumuyla “YOĞUN BAKIMDA KANDİDA EPİDEMİYOLOJİSİ”. Derse girdiğinizde karşınıza çözülmemiş bir yap-boz bulmaca gelecek ve bunun çeşitli parçaları olacak. Her parça aslında 1 soru. Siz her soruyu yanıtladıkça hem konuda ilerleyeceksiniz hem de yap-boz bulmacayı çözmekte bir adım atmış olacaksınız.

]]>
Dünyadaki ilk uzaktan fungal mikroskopi eğitimi... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4529 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4529 www.microfungi.net üzerinden yapmak artık mümkün.  ]]> Lancet: Zika sonrası ilk 1501 canlı doğum.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4532 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4532 İnfluenza aşılaması: NEJM'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4528 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4528 FEN Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: 25-26 Kasım Ankara http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4527 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4527 Kök hücre nakli yapılmış çocuklarda fungal biomarkerların kullanımı: CID'de metaanaliz http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4524 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4524 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4526 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4526 Değerli Meslektaşlarımız,

Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu'muz 25 - 26 Kasım 2016 tarihlerinde Hilton Otel, Ankara'da düzenlenecektir.

Hızlı değişim gösteren böyle bir alanda gerek güncel bilgilere erişmek, gerekse konu ile ilgili meslektaşlarımızla bir araya gelme olanağına kavuşmak için bu eğitim kursumuzun önemli bir fırsat olduğunun farkındayız.

Toplantımız ile ilgili olarak bilimsel program ve bildiri gönderim detayları kısa süre içerisinde web sitemizden yayınlanacaktır. Takipte olmanızı rica ederiz.
 
Kursumuzda görüşmek dileğiyle,

Dr. Alpay Azap   Dr. Murat Akova
Febril Nötropeni Derneği Başkanı Bilimsel Sekreter
]]>
EASL 2016 Hepatit C tedavi kılavuzunu yayınladı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4523 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4523 ]]> FUNGOLİNE projesi 28 Eylül 2016 tarihinde başlıyor… http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4522 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4522 www.fungoline.org websitesi üzerinde gerçekleştirilecek 10 eğiticinin sunduğu 10 ayrı konu ve 5 farklı formattan oluşmaktadır. 
- Farklı olgularla farklı bir deneyim: Sanal Hasta
- Video tabanlı eğitimler ve Yap-Boz Bulmaca
- Sanal keypad destekli İnteraktif Sunumlar
- Karşıt görüşleri savunan iki hekimin sunumlarıyla Pro-Con
- Konuyu özetleyen Videolu Sunum]]>
TRANSNET: Solid Organ Transplantasyonlu hastalarda kandidemi. Yeni sonuçlar yayınlandı. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4521 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4521 ]]> FUNGOLINE Başlıyor.. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4520 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4520 Program dört tanesi Hematolojik maligniteler, dört tanesi ise Yoğun Bakımda İnvazif fungal infeksiyonlar olmak üzere 2 modül ve 8 sunumdan oluşacak ve 2016-2017 yıllarında yürütülecektir. Sunumların özelliği online eğitimin olanaklarından yararlanması ve değişik araçlar kullanmasıdır.]]> Bakteremik hastalarda ESBL üreten gram-negatif bakteri ile infeksiyon varlığını yüksek olasılıkla tahmin etmek: CID'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4519 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4519 Karbapenem dirençli Acinetobacter infeksiyonlarında çok yüksek doz meropenem ve kolistin kombinasyonu kür sağlıyor. JAC'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4518 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4518 Dundee Universitesi'nden ücretsiz online 'Antibiotic Stewardship' kursu bugün başlıyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4517 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4517 ]]> Bayramınız kutlu olsun http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4516 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4516 Erişkinlerde akut sinüzit: NEJM'da derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4515 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4515 Ciddi inflamasyon serum vorikonazol düzeyini yükseltiyor... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4514 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4514 CMI'da emerging fungal infeksiyonlarla ilişkili 3 yeni makale... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4513 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4513 emerging' fungal infeksiyonlarla ilişkili 3 yeni derleme yayınlandı.]]> EUCAST'tan 5 yeni antibiyotik duyarlılık testi videosu http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4512 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4512 İv sürekli infüzyonla beta-laktam antibiyotik uygulaması: Clinical Microbiology Reviews'da derleme. http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4511 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4511 Renal transplant hastasında metallo-beta-laktamaz üreten S. maltophilia bakteremisinin tedavisi http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4510 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4510 S. maltophilia bakteremisinin başarılı tedavisi anlatılıyor. Makaleye serbest erişim mümkün..]]> Erişkinlerde zona için risk faktörleri: Open Forum Infectious Diseases'de serbest erişimli makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4509 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4509 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4508 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4508
Zafer Bayramımız Kutlu olsun.
]]>
İnvaziv aspergilloz ve azol direnci: JAC'de serbest erişimli iki derleme http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4507 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4507 ]]> Komplike üriner infeksiyonların tedavisinde seftazidim-avibaktam ile doripenem kıyaslaması: CID'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4506 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4506 ]]> Toplumdan kazanılmış pnömonide 5 günlük tedavi yeterli: JAMA Internal Medicine http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4505 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4505 ]]> ECIL-5 PCP kılavuzu JAC'de ardışık 4 makale halinde yayınlandı... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4504 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4504 Pneumocystis jirovecii pnömonisi (PCP) tanı ve tedavisi hakkındaki kılavuzu toplam 4 makale halinde Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Eylül sayısında yayınladı. ]]> Antimikrobiyal direnç için global hedefler: Science dergisinde makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4503 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4503 ]]> Febril Nötropeni kitabı: Infections in Hematology, edited by Georg Maschmeyer & Kenneth Rolston http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4502 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4502 ]]> Karbapenemaz üreten enterik bakterilerin global epidemiyolojisi: Virulence dergisinde derleme... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4501 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4501 ]]> Çoklu dirençli bakteri infeksiyonlarında izlenecek antibiyotik tedavi stratejisi: Critical Care dergisinde serbest erişim http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4500 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4500 ]]> Çoklu antibiyotik direncine karşı bakteriyofaj tedavisi: JAC'de makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4499 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4499 ]]> Intraabdominal infeksiyonların tedavisinde metronidazol kombinasyonları: Open Infectious Diseases Forum'da serbest erişimli metaanaliz http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4497 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4497 Open Infectious Diseases Forum'da yayınlanan bir metaanaliz metronidazol kombinasyonlarının intraabdominal infeksiyonlardaki rolünü irdeliyor. Makaleye tam metin olarak derginin web sitesinden erişim mümkün.  ]]> Yeni 'İlaca Duyarlı Tüberküloz Tedavi Kılavuzu' yayınlandı: IDSA/ATS/CDC http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4498 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4498 İlaca Duyarlı Tüberküloz Tedavi Kılavuzu Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlandı. 
Kılavuza serbest erişim mümkün... ]]>
Tıpta İnsan Bilimleri konusunda serbest erişimli bir dergi: Hektoen International http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4496 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4496 Hektoen Institute of Medicine tarafından yayınlanan Hektoen International: A Journal of Medical Humanities isimli dergi yılda 4 kez yayınlanıyor. İçinde tıp tarihi, etik, sanat, tıpta insan bilimleri başta olmak üzere pek çok konuda ayrıntılı makaleler barındıran dergiye ücretsiz abonelik ve erişim mümkün.
2016 yaz özel sayısı tıp öğrencilerinin dergiye katkılarından oluşturulmuş.  ]]>
Transfer edilebilen kolistin direnci: JAC'de serbest erişimli makale http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4495 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4495 ]]> 1990-2013 yılları arasında tüm dünyada viral hepatitlere bağlı morbidite ve mortalite: Lancet'te serbest erişimli makale... http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4494 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4494
Makalenin tamamına Lancet web sitesinden serbest erişim mümkün.  ]]>
Lancet Infectious Diseases'de Türkiye'den makale: Tetanus http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4493 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 Febril http://febrilnotropeni.net/news.php?id=4493 ]]>