• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Komplike olmamış sellülitte tedavi tek başına Cephalexin'mi yoksa buna TMP+SMX eklenmeli mi? JAMA'dan randomize klinik çalışma.
Cerrahi olarak drene edilen küçük cilt apselerine antibiyotik eklemek yararlı gözükmekte. Çalışma NEJM'de yayınlandı.
International Osteoarticular Mycoses Consortium tarafında yapılan çalışmada Mukormikoza bağlı kemik ve eklem infeksiyonları incelenmiş.
 Protez kapak infeklsiyonlarında Staphylococcus capitis artıyor..
 Hidradenitis suppurativa tedavisi için 40 mg, haftalık enjeksiyonlar halinde verilen adalimubab, iki randomize kontrollü çalışmada placeboya kıyasla belirgin olarak etkili bulundu. 
 Clinical Microbiology and İnfection dergisinde yayınlanan bir ek sayıdaki makale cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarındaki antibiyotik tedavisinin ayrıntılarını irdeliyor. Makaleye serbest erişim mümkün.
 Tüberküloz ve brusellar spondilodiskitlerle ilişkili olan çalışmalar The Spine Journal ve Clincal Microbiology ve Infection'da yayınlandı.
Dekubitis ülserlerinde antibiyotiğe karşı antibiyotik + cerrahi..
Kalp, kalça ve diz ameliyatları sonrası gelişen Staphylococcus aureus yara infeksiyonlarını azaltmak için değişik yaklaşımların birlikte kullanıldığı bir programın etkileri JAMA'da yayınlandı.
CID'de yayınlanan çalışmada Gram pozitif etkenlerin yol açtığı akut bakteriyel cilt ve cilt yapıları infeksiyonlarında tek doz oritavancin'e karşı 7-10 gün vankomisin karşılaştırılmış. Çalışma bir yeterlilik (non-inferiorite) çalışması.