• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 The New England Journal of Medicine'ın bugünkü sayısında nekrotizan cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarını ayrıntısıyla inceleyen bir derleme yayınlandı...
 New England Journal of Medicine dergisinin 19 Ekim 2017 tarihli sayısında yayınlanan bir derleme, alt ekstremite ülserlerinin etyopatogenezi, tanısı ve tedavisine yönelik güncel bilgiler sağlıyor. Makalenin tam metnini ekli pdf dosyasında bulabilirsiniz.
Komplike olmamış sellülitte tedavi tek başına Cephalexin'mi yoksa buna TMP+SMX eklenmeli mi? JAMA'dan randomize klinik çalışma.
Cerrahi olarak drene edilen küçük cilt apselerine antibiyotik eklemek yararlı gözükmekte. Çalışma NEJM'de yayınlandı.
International Osteoarticular Mycoses Consortium tarafında yapılan çalışmada Mukormikoza bağlı kemik ve eklem infeksiyonları incelenmiş.
 Protez kapak infeklsiyonlarında Staphylococcus capitis artıyor..
 Hidradenitis suppurativa tedavisi için 40 mg, haftalık enjeksiyonlar halinde verilen adalimubab, iki randomize kontrollü çalışmada placeboya kıyasla belirgin olarak etkili bulundu. 
 Clinical Microbiology and İnfection dergisinde yayınlanan bir ek sayıdaki makale cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarındaki antibiyotik tedavisinin ayrıntılarını irdeliyor. Makaleye serbest erişim mümkün.
 Tüberküloz ve brusellar spondilodiskitlerle ilişkili olan çalışmalar The Spine Journal ve Clincal Microbiology ve Infection'da yayınlandı.
Dekubitis ülserlerinde antibiyotiğe karşı antibiyotik + cerrahi..