• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 ABD'de yapılan bir analiz Sık tekrarlayan C. difficile infeksiyonlarının artmakta olduğunu gösterdi.
 Tüm Hepatit C genotipleri için yeni tedavi onaylandı. Tedavi glecaprevir ve pibrentasvir kombinasyonu.
FDA Vosevi için onay verdi. Vosevi, sofosbuvir ve velpatasvir ile yeni geliştirilen voxilaprevir'in kombinasyonu. Sirozu olmayan ya da minimal sirozlu olgularda onay aldı.
 Clinical İnfectious Diseases'de yayınlanan epidemiyolojik bir çalışmanın sonuçlarına göre PPI kullanımı riskli grupta listeriosis gelişme olasılığını artırıyor.
 FDA'dan yapılan açıklamaya göre daha önceden Hepatit B olmuş hastalarda Hepatit C ilaçları kulladıkları zaman Hepatit B'leri reaktive olmakta. İlaçların listesi için habere bakınız..
FDA'dan yapılan açıklamaya göre daha önceden Hepatit B olmuş hastalarda Hepatit C ilaçları kulladıkları zaman Hepatit B'leri reaktive olmakta. İlaçların listesi için habere bakınız..
 IDSA'nın serbest erişimli degisi Open Infectious Diseases Forum'da yayınlanan bir metaanaliz metronidazol kombinasyonlarının intraabdominal infeksiyonlardaki rolünü irdeliyor. Makaleye tam metin olarak derginin web sitesinden erişim mümkün. 
JAMA'da yayınlanan çalışmada yineleyen C. difficile infeksiyonlarının tedavisinde dondurulmuş ve taze fekal mikrobiata nakli karşılaştırılmış.
 New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir metaanalizde H. pylori tedavisinde yarım doz klaritromisin'in tam doz ile aynı etkiye sahip olduğu ve daha iyi tolere edildiği gösterildi.
CT ile kanıtlamış komplike olmayan akut apandisit olgularında apendektomi ile 3 gün IV ertapenem'i izleyerek 7 gün oral levofloxacin ve metronidazol karşılaştırılmış.