• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 New England Journal of Medicine dergisinin 28 Haziran tarihli sayısıda yayınlanan kısa bir makalede ilk kez (primer) C. difficile ishali saptanan hastalarda metronidazol tedavisi ile fekal mikrobiyota transplantasyonu karşılaştırılmış.
 Erken evre mide kanseri gelişenlerde, daha sonra yeni kanser gelişmesini Helikobakter tedavisi önlüyor..
Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre diet gıdalarında kullanılan "trehalose" C. difficile virulansını artırmakta.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yeni bir bölüm adı altında makaleler yayınlanmaya başladı. How to (Nasıl yapalım?) başlığı yayınlanan derleme makalelerden biri Clostridium difficile infeksiyonlarının tanısını içeriyor. 
 JAMA'da yayınlanan bir makale, tekrarlayan C. difficile infeksiyonu nedeniyle randomize edilerek oral kapsül veya lavman şeklinde fekal mikrobiyota transferi yapılan hastalarda benzer etkinliğin görüldüğünü rapor ediyor.
 Amerikan İnfeksiyon hastalıkları Derneği'nin (IDSA) 19 Ekim'de yayınladığı yeni tanı ve tedavi kılavuzunun konusu infeksiyöz diare. Kılavuza Derneğin web sitesi üzerinden serbest erişim mümkün. 
 ABD'de yapılan bir analiz Sık tekrarlayan C. difficile infeksiyonlarının artmakta olduğunu gösterdi.
 Tüm Hepatit C genotipleri için yeni tedavi onaylandı. Tedavi glecaprevir ve pibrentasvir kombinasyonu.
FDA Vosevi için onay verdi. Vosevi, sofosbuvir ve velpatasvir ile yeni geliştirilen voxilaprevir'in kombinasyonu. Sirozu olmayan ya da minimal sirozlu olgularda onay aldı.
 Clinical İnfectious Diseases'de yayınlanan epidemiyolojik bir çalışmanın sonuçlarına göre PPI kullanımı riskli grupta listeriosis gelişme olasılığını artırıyor.