• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 FDA tarafından 17 Mayıs tarihinde onaylanan yeni bir monoklonal antikor (AimovigTM, arenumab-aooe) aylık olarak hastanın insülin benzeri kendi kendine yapabileceği enjeksiyonlar şeklinde uygulanacak. İlaç Novartis ve Amgen tarafından geliştirilmiş.
Yapılan bir metaanaliz Omega-3 kullanımının yüksek riskli hastalarda kardiyovasküler riski etkilemediğini gösterdi. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan çalışma JAMA Cardiology'de yayınlandı. Buna göre haftada 2 kez balık yemeğe devam etmek gerekli ama Omega-3 hapları kullanmak anlamlı değil. Kesin sonuçlar için devam eden çalışmaların bitmesinl beklemekte yarar olabilir denmekte. 
The Lancet Diabetes & Endocrinology'de yayınlanan çalışmaya göre kilo vermek için yapılan bariatrik cerrahiler sonrası düşük ve öldürücü olmayan kendine zarar artıyor.
Kolinesteraz inhibitörü verilen Alzheimer hastalarına İdalopirdine eklenmesi yarar sağlamadı. Bu alanda çok şey beklenen 5-hydroxytryptamine-6 receptor antagonistleri üç randomize klinik araştırmada yarar sağlamadı. Çalışma JAMA'da yayınlandı. Bu arada Pfizer Alzheimer ve Parkinson çalışmalarını durdurma kararı aldı.
 Stroke dergisinde yayınlanan ve Framingham çalışma kohortundan elde edilen veriler suni tadlandırıcıların kullanıldığı içeceklerin tüketiminin inme ve demans riskini artırdığına işaret ediyor. Doğal şekerle tatlandırılmış içeceklerde ise bu tür bir risk saptanmamış.
ABD ve On Avrupa ülkesinde yapılan çalışmalar kahve içenlerde tüm nedenlere bağlı mortalitenin azaldığını gösterdi. Çalışmalar Annals of Internal Medicine'de yayınlandı.
Yapılan çift kör randomize çalışmada melatonin verilen erkeklerde reaktif agresyonun arttığı bulundu..
 Randomize kontrollü bir çalışma, lumbosakral bölgeye uygulanan elektroakupunktur tedavisinin stres inkontinansı belirgin derecede azalttığını gösterdi.
 The New England Journal of Medicine dergisinde erken basım makale olarak yayınlanan bir yazıda dünyanın 195 ülkesinde son 25 yılda obesite ve kilo fazlalığının sağlık üzerine olumsuz etkileri değerlendiriliyor. Yazıdaki verilere göre 2015 yılı itibariyle Türkiye'deki kadınların %35'inden fazlası obez veya kilo fazlası var. 
 JAMA'nın yayınladığı  2 Mayıs 2017 tarihli  özel sayıda, hekim ve endüstri arasındaki çıkar ilişkisinin ayrıntılı olarak irdelendiği çok sayıda makale yer alıyor.