• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
ABD ve On Avrupa ülkesinde yapılan çalışmalar kahve içenlerde tüm nedenlere bağlı mortalitenin azaldığını gösterdi. Çalışmalar Annals of Internal Medicine'de yayınlandı.
Yapılan çift kör randomize çalışmada melatonin verilen erkeklerde reaktif agresyonun arttığı bulundu..
 Randomize kontrollü bir çalışma, lumbosakral bölgeye uygulanan elektroakupunktur tedavisinin stres inkontinansı belirgin derecede azalttığını gösterdi.
 The New England Journal of Medicine dergisinde erken basım makale olarak yayınlanan bir yazıda dünyanın 195 ülkesinde son 25 yılda obesite ve kilo fazlalığının sağlık üzerine olumsuz etkileri değerlendiriliyor. Yazıdaki verilere göre 2015 yılı itibariyle Türkiye'deki kadınların %35'inden fazlası obez veya kilo fazlası var. 
 JAMA'nın yayınladığı  2 Mayıs 2017 tarihli  özel sayıda, hekim ve endüstri arasındaki çıkar ilişkisinin ayrıntılı olarak irdelendiği çok sayıda makale yer alıyor.
 Nature Medicine'da 22 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan bir makale intraserebral injekte edilen tek doz fibroblast growth factor-1 (FGF1)'in diabetik farelerde  kan glukoz düzeyini 17 haftalık çalışmanın sonuna kadar normale döndürdüğü saptandı. FGF1 hipotalamik nöronları etkileyerek metabolik hızı ve iştahı ayarlıyor.
 The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir derleme seyahat ile ilişkili infeksiyon hastalıkları ve diğer olası sağlık sorunlarına ilişkin önerileri anlatıyor. Derlemeye serbest erişim olanaklı...
Klinik Araştırmalar Derneği Uzaktan Eğitim Programı olan KADUZEM (www.kaduzem.org)’de 14 Mart 2016 Pazartesi günü Saat 12:15’te Prof. Dr. Hamdi AKAN’ın moderatörlüğünde; Prof. Dr. Meral TUNCER, Dr. Hilal İLBARS ve Uzm. Bio. Asım HOCAOĞLU’nun katılımıyla soru-yanıtlar formatında planlanan “Etik Kurullar Soruyor” Canlı Konferansı gerçekleştirilecektir.
 1400 yıllarda matbaanın bulunmasından bu yana insan uygarlığı üzerine en büyük etkisi olan 6 teknolojik gelişme 2015 yılında zirveye ulaştı. The Washington Post gazetesinde bu konu ile ilgili bugün yayınlanan makalenin tamamına serbest erişim mümkün...
 JAMA dergisinin 8 Aralık sayısında yayınlanan bir derleme teletıp uygulamalarının tıp eğitimi açısından nasıl kullanılabileceği ve bu konudaki avantaj ve dezavantajlarına açıklık getiriyor.