• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Lancet Infectious Diseases'de online olarak yayınlanan bir metaaanliz'e göre akut solunum yolu infeksiyonlarının tanı ve izlemi için kullanılan prokalsitonin tayini bir yandan gereksiz antibiyotik kullanımını ve antibiyotik yan etkilerinin azalmasını sağlarken, öte yandan da hastalarda sağkalım üzerine olumlu etkilere sahip.
1990-2015 yılları arası Romatizmal kapak hastalığının dünyaya getirdiği yüke bakılmış.
 ABD'de yapılan bir analiz Sık tekrarlayan C. difficile infeksiyonlarının artmakta olduğunu gösterdi.
FDA erişkinlerdeki komplike idrar yolu infeksiyonları için Vabomere'i onayladı. Vabomere meropenem ile vaborbactam kombinasyonu.
 Solunum yolu viral infeksiyonları için yüksek doz D vitamini kullanmak yararsız bulundu..
İnfluenza A(H3N2) nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda Clarithromycin-Naproxen-Oseltamivir kombinasyonu yararlı mı?
 Tüm Hepatit C genotipleri için yeni tedavi onaylandı. Tedavi glecaprevir ve pibrentasvir kombinasyonu.
Komplike olmamış sellülitte tedavi tek başına Cephalexin'mi yoksa buna TMP+SMX eklenmeli mi? JAMA'dan randomize klinik çalışma.
FDA Vosevi için onay verdi. Vosevi, sofosbuvir ve velpatasvir ile yeni geliştirilen voxilaprevir'in kombinasyonu. Sirozu olmayan ya da minimal sirozlu olgularda onay aldı.
Cerrahi olarak drene edilen küçük cilt apselerine antibiyotik eklemek yararlı gözükmekte. Çalışma NEJM'de yayınlandı.