Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
BMJ Evidence Based Medicine’de yayınlanan çalışmada üst solunum yolu infeksiyonlarının semptomatik düzeltilmesi için bal kullanımı ve rutin bakım kullanımına bakılmış. 
 Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği uzman komitesi tarafından akut viral ve bakteriyel solunum yolu infeksiyonlarında moleküler testlerin kullanımına ilişkin bir kılavuz yayınlandı.
Klinik başarısızlık oranı cefazolin'de %2, florokinolonlarda %7.
JAMA Network Open'da yayınlanan çalışmaya göre Rifampin verilen diyabetik osteomyelitlerde ölüm oranı ve amputasyon daha az.
 CDC'ye göre ABD'de Influenza erken başladı ve normalde geç gözüken Influenza B erken ortaya çıktı. Şu ana kadar 1.7 milyon kişi Influenza oldu,16.000 yatış ve 900 Influenzaya bağlı ölüm var.
Bu çalışmada 5 gün oral lefamulin, 7 gün oral moksifloksasin yerine kullanılabilir mi sorusunun yanıtı aranmış. Toplam 738 hasta alınmış ve 96 saatteki erken yanıta bakılmış.  
Fransa'da yapılan çalışmaya göre kış mevsiminde Proton pompası inhibitörü kullanmak enterik virüslere bağlı akut gastroenterit riskini artırmakta. 
Komplike Üriner Sistem İnfeksiyonu nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda 7 günlük fosfomisin injektabl ile Piperasillin-tazobaktam kullanımı karşılaştırılmış.
 PLoS One dergisinde yayınlanan bir makale diabetes mellitus varlığının infektif endokarditi olan hastalarda anatomik komplikasyonların, sol ventrikül fonksiyon bozukluklarının sıklığının yanısıra mortaliteyi de artırdığını gösterdi. Makalenin tam metnine derginin web sitesinden erişim mümkün.
 Nature Medicine dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, yoğun bakımda Lactobacillus rhamnosus ile probiyotik tedavisi gören çocukların %1.1'inde Lactobacillus bakteremisi gelişirken, probiyotik almayan çocuklarda bu oran %0.009 olarak saptanmış. Ayrıca kan izolatlarında saptanan mutasyonlar antibiyotik direncine de neden olabiliyor.