• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Frontiers in Medicine dergisinde yayınlanan bir derleme çevresel saprofit Gram-negatif bakterilerle insanlarda gelişen infeksiyonları inceliyor. Makalenin tamamına derginin web sitesinden serbest erişim mümkün..
 The New England Journal of Medicine'de yayınlanmaya başlayan ve çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde klinik karar verme açısından alternatif yöntemlerin tartışıldığı dizinin bu haftaki olgusunun konusu, sepsisli hastada tedavi yöntemi seçme ile ilgili...
 The New England Journal of Medicine'ın bu haftaki sayısında Fournier gangreni tanısı konulan diabetik ve kronik alkolizmi olan bir hastaya ilişkin klinik bilgi ve görüntü yayınlandı. Derginin web sayfasından serbest erişim mümkün. 
P. aeuruginosa kan akımı infeksiyon riskine önceden verilen beta-laktam antibiyotik veya florokinolon kullanımının etkisi var mı?
Hiperglisemi infeksiyon için risk faktörü olarak tanımlanmakta. Bu çalışmada Pseudomonas aeruginosa infeksiyonu olan hastalarda kan şekeri kontrolünün etkisine bakılmış.
9557 olguda 1116 ölüm var (%11.7).
 Kanser hastalarında Streptococcus agalactiae infeksiyonları.
 Pulmoner rezeksiyon yapılan 50 hematoloji hastasının özeti.
Danimarka'da IBD olan 74,156 hasta yaklaşık 1.5 milyon IBD olmayan hasta ile karşılaştırılmış. Sonuçta bu gruba da tanı sırasında streptokok aşısı gerekebilir.
 Lancet Infectious Diseases Dergisi'nin Ocak 2016 sayısında yayınlanan bir derleme Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde tularemi ile ilgili ayrıntılı veri ve bilgileri kapsıyor.