• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir derlemede, invaziv aspergillozis tanısında günümüzde uygulanan yöntemler ve bu yöntemlerin eksik yönleri tartışılarak, tanıda kullanılabilecek floresan in situ hibridizasyon metoduna dayalı yeni moleküler tanı yöntemleri anlatılıyor.
 Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir araştırmada 2009-2013 yılları arasında hastane taburculuk kayıtlarına göre invaziv aspergillozis (IA) hastalarının hastalıkla ilişkili fazla mortalite, 30 günlük yeniden başvuru, hastanede kalış süresi ve maliyet verileri rapor ediliyor.
C. glabrata fungemisi olanlarda yüksek Flukonazol dozu gerekli.. 
Derleme Maria N. Gamaletsou, Thomas J. Walsh, ve Nikolaos V. Sipsas tarafından yazıldı.
En sık görülen hematolojik malignite olan Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) tedavisinde kullanılan Ibrutinib'e bağlı iki hastada görülen kriptokok infeksiyonu bildirilmekte..
 Lancet Infectious Diseases dergisinde erken basım olarak yayınlanan 8 adet fungal infeksiyonlara ilişkin makale mevcut. Makalelere Sceince Direct üzerinden serbest erişim mümkün.
Yaşlılarda gelişen oral Candidiyazis için probiyotik kullanımı ile ilgili metaanaliz.
Kanser hastalarında sigara içmenin P. jirovecii kolonizasyonuna etkisine bakılmış.
Eski adı Aspergillus ustus olan Aspergillus calidoustus giderek artan sayılarda immun sistemi baskılanmış hastalarda görülmekte..
En önemli risk faktörü kontakt lens kullanımı...