Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bildirilerinizi göndermek için buraya tıklayabilirsiniz .

Bildiri son gönderim tarihi 24 Ekim 2019’dur.
  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Candida auris'e ilişkin şimdiye kadar toplanan verilerin derlendiği bir makale Current Opinion in Infectious Diseases'de erken olarak online yayınlandı.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Ekim 2019 sayısında yayınlanan bir makale Ocak 2000-Şubat 2019 tarihleri arasında kandidemi ile ilgili Avrupa'dan yapılan yayınların tarama sonuçlarını veriyor.
American Thoracic Society (ATS) "yoğun bakımda ve pulmonoloji alanında invaziv fungal infeksiyonların mikrobiyolojik tanısı" için yeni bir kılavuz yayınladı. Eş zamanlı olarak kılavuza temel teşkil edecek verilerin bir sistematik derleme ve metaanaliz çerçevesinde derlendiği ayrı bir makale de yayınlandı. Her iki makaleye de serbest erişim mümkün.
Yoğun bakımda Candida tedavisini kesmek için negatif kan kültürü + Beta-glukan'mı yoksa negatif kan kültürü + T2 Magnetik Rezonans Candida Paneli mi?
 ABD'de 2016-2018 yılları arasında New York'da bir hastanede görülen 9 C. auris fungemisinin klinik özellikleri ve tedavisini anlatan bir makale Medscape Infectious Diseases'de yayınlandı.
Liverpool School of Tropical Medicine araştırmacıları Vietnam'da HIV infeksiyonlu veya HIV ile infekte olmamış hastalarda  kriptokokal menenjitin tedavisi için ilk 2 haftada amfoterisin B ve flukonazol kombinasyonuna tamoksifen ilavesinin etkinliğini araştıracak randomize kontrollü bir Faz II çalışma yürütecekler. Eğer etkinliği kanıtlanırsa, bu grup hastada başlangıç tedavisinde flusitozin verme gerekliliği ortadan kalkabilecek. Flusitozin kriptokokal menenjitin tedavisinde ilk 2 haftalık dönemde amfoterisin B ile kombine şekilde öneriliyor. Ancak, özellike gelişmekte olan ülkelerde bulunması zor ve pahalı. Aynı sorun ülkemiz için de söz konusu.
İtalya'dan yapılan çalışmada toplam 215 fungal kan akımı infeksiyonu incelenmiş.
 Yoğun bakımda ortaya çıkan C. auris infeksiyonunun sebebi yeniden kullanılabilir koltuk altı sıcaklık ölçerler. 
 Yeni bir antifungal ajan olan isovuconazol tedavisi sırasında görülen breakthrough fungal infeksiyonlara ilişkin MD Anderson Kanser Merkezi'nden yayınlanan bir makale Clinical Infectious Diseases'de yayına kabul edilerek web sitesinden yayınlandı.
 European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir derlemede, invaziv aspergillozis tanısında günümüzde uygulanan yöntemler ve bu yöntemlerin eksik yönleri tartışılarak, tanıda kullanılabilecek floresan in situ hibridizasyon metoduna dayalı yeni moleküler tanı yöntemleri anlatılıyor.