Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Temmuz 2020 sayısında yayınlanan bir araştırma makalesi, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde 2000 ve 2018 yılları arasında saptanan miks fungemi olgularını ve literatürde yer alan diğer olguların sistematik derlemesini içeriyor.
Mycoses dergisinde yayınlanan bir retrospektif çalışmada nadir rastlanan maya mantarları ile gelişen fungemiler analiz ediliyor.
 Hollanda-Belçika Mycosis Grup tarafından ayaktan haftada 2-3  lipozomal amfoterisin ile tedavi sonuçları..
CID'de yayınlanan metanalizde sigara içmenin invazif fungal infeksiyon riskine etkisine bakılmış. 
Diyabet tedavisi için kullanılan ikinci nesil sulfonilürelerin antiimflamatuvar etkisi olduğu ve C. albicans büyümesini etkilemeden IL-1β'yı inhibe ederek NLRP3 imflamazom aktivasyonunu önldeiği gösterildi. Bu özellikle vajinal candidiyaziste belirgin.
 Hollanda-Belçika Mycosis Grup tarafından ayaktan haftada 2-3  lipozomal amfoterisin ile tedavi sonuçları..
 ABD'de Candidemi epidemiyolojisinde injekte ilaç kullanımına bağlı olarak belirgin değişmeler var. 
 Candida auris'e ilişkin şimdiye kadar toplanan verilerin derlendiği bir makale Current Opinion in Infectious Diseases'de erken olarak online yayınlandı.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Ekim 2019 sayısında yayınlanan bir makale Ocak 2000-Şubat 2019 tarihleri arasında kandidemi ile ilgili Avrupa'dan yapılan yayınların tarama sonuçlarını veriyor.
American Thoracic Society (ATS) "yoğun bakımda ve pulmonoloji alanında invaziv fungal infeksiyonların mikrobiyolojik tanısı" için yeni bir kılavuz yayınladı. Eş zamanlı olarak kılavuza temel teşkil edecek verilerin bir sistematik derleme ve metaanaliz çerçevesinde derlendiği ayrı bir makale de yayınlandı. Her iki makaleye de serbest erişim mümkün.