• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İsviçre'de çevresel azol direnci tanımlandı.
Gentamisin fusarium'a karşı zayıf etkiye sahip. Yapılan çalışmada invitro ortamda flukonazol ile birlikte kullanıldığında etkinin arttığı gösterilmiş.
 Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir makale, ABD'de MD Anderson Kanser Merkezi'nde 1999-2015 yılları arasında A. fumigatus'ta artan  azol direncine işaret ediyor...
Yapılan çalışmaya göre aynı zamanda başlayan artış farklı klonlara bağlı..
 598 Candida spp.   in vitro L-amfoterisin duyarlılığı  CLSI broth mikrodilüsyon testi ile, deaksikolat amfoterisin B duyarlılığı ise  E-test ile araştırılmış.  Karşılaştırmasının sonuçları E-testin L-Amfoterisin B için kullanılabiir bir test olduğuna işaret ediyor. 
 Candida auris mikrobiyoloji laboratuarında tanımlaması zor olan, ancak diğer kandida türlerinin aksine hastanelerde salgın yapan ve bazen her üç sınıf antifungale de dirençli olabilen bir kandida türü. MMWR'da yayınlananbir rapor ABD'de bu kandida türü ile tanımlanmış ilk 7 olgunun analizine dair ayrıntılı bilgiler sunuyor.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde yeni başlatılan 'Debate' (Tartışma) başlıklı bir dizinin ilk bölümü invaziv aspergilloz ve azol direnci konusunu işliyor. Serbest erişimli iki makale epidemiyoloji ve tedavi alternatiflerine ilişkin önerileri ayrıntılarıyla tartışıyor. 
İlk defa uzun süreli vorikonazol kullanımı sonrası Y121F/T289A/TR46 mutasyonu ile gelişen A. fumigatus Azol direnci bildirildi.
 CMI'de EUAST'tan MIC'ler ve metod revizyonları..
 C. glabrata'da Ekinokandin direnci araştırılmış.