• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Avrupa'dan sonra ABD'de çevresel fungisid kullanımına bağlı aspergillus direnci bildirildi..
 Antimikrobial Agents and Chmeotherapy'de yayınanan bir araştırmanın sonuçlarına göre içinde Candida üremesi saptanan kan kültürü şişlerinden alınan 2-4 damla kültür sıvısı RPMI 1640 plakları üzerine dağıtılıp, anidulafungin ve micafungin E-test çubukları kullanılarak etkin bir antifungal duyarlılık testi yapılabiliyor.
Aspergillus terreus'da azol direnci sorunun yaygınlığı çeşitli ülkelerden gelen 498 örnekte bakılmış. Yazı Türkiye katkılı. 
 Kısa süreli Caspofungin kullanımı sonucu C. tropicalis'te direnç gelişimi gösterildi.
İsviçre'de çevresel azol direnci tanımlandı.
Gentamisin fusarium'a karşı zayıf etkiye sahip. Yapılan çalışmada invitro ortamda flukonazol ile birlikte kullanıldığında etkinin arttığı gösterilmiş.
 Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir makale, ABD'de MD Anderson Kanser Merkezi'nde 1999-2015 yılları arasında A. fumigatus'ta artan  azol direncine işaret ediyor...
Yapılan çalışmaya göre aynı zamanda başlayan artış farklı klonlara bağlı..
 598 Candida spp.   in vitro L-amfoterisin duyarlılığı  CLSI broth mikrodilüsyon testi ile, deaksikolat amfoterisin B duyarlılığı ise  E-test ile araştırılmış.  Karşılaştırmasının sonuçları E-testin L-Amfoterisin B için kullanılabiir bir test olduğuna işaret ediyor. 
 Candida auris mikrobiyoloji laboratuarında tanımlaması zor olan, ancak diğer kandida türlerinin aksine hastanelerde salgın yapan ve bazen her üç sınıf antifungale de dirençli olabilen bir kandida türü. MMWR'da yayınlananbir rapor ABD'de bu kandida türü ile tanımlanmış ilk 7 olgunun analizine dair ayrıntılı bilgiler sunuyor.