Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Yeni geliştirilen siderophore cephalosporin olan cefiderocol'un Çok ilaç dirençli Gram negatifler üzerindeki etkisine bakılmış. 
EFSA (European Food Safety Authority), EMA (European Medicines Agency) ve ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) tarafından ortak hazırlanan raporda insanlarda görülen antibiyotik direncinin hayvan kullanımı ile yakından ilgili olduğu ve özellikle kinolonlarda bunun çok belirgin olduğu belirtildi. 
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 önerisinde antibiyotikleri erken kesmenin yanlış olduğunu belirtmesine karşın yapılan çalışma erken antibiyotik kesmenin direnci artırdığı görüşünü desteklememekte..
 ESBL Enterobakter için rektal örnekleme yararlı mı?
Thiram ve Disulfiram çok ilaç dirençli S. aureus'de çalışılmış. Disulfiram kombinasyonda kullanılabilir mi?
77 ülkeden elde edilen veriler antibiyotik direnci nedeni ile gonore tedavisinin giderek zorlaştığını gösterdi.
CDC'ye göre ABD'de yılda 2 milyon'dan fazla antibiyotik dirençli bakteri infeksiyonu oluyor ve en az 23.000 kişi ölüyor. Vankomisin'de yapılan bir modifikasyon ile belirgin bir etkinlik artışı görülmesi ümit verdi. Çalışma Proceedings of the National Academy of Sciences' da yayınlandı.
Karbapenemaz yapan Enterobakter kan akımı infeksiyonlarının mortalitesine kombine tedavinin etkisini araştıran, Türkiye'den merkezlerin de katıldığı INCREMENT çalışması yayınlandı.
Karbapenemaz yapan Enterobakter kan akımı infeksiyonlarının mortalitesine kombine tedavinin etkisini araştıran, Türkiye'den merkezlerin de katıldığı INCREMENT çalışması yayınlandı.
 Nature dergisinde yayınlanan bir yazıda, modifiye edilmiş fajlar kullanılarak bakteriyel immün sistemin (CRISPR) bakterinin kendisini öldürecek biçimde değiştirebileceği açıklanıyor. Bu amaçla geliştirilmiş faj üreten pek çok biyoteknoloji firması mevcut. Modifiye fajlar, çoklu dirençli bakteri infeksiyonlarının tedavisi için umut vaad ediyor.