Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 83 ülkeden 234 uzmanın katılımıyla hazırlanan bir derleme cerrahi uygulamada antibakteriyel ve antifungal antibiyotiklere direnci ve önleme konusunda alınacak önlemlere ilişkin ayrıntılı öneriler içeriyor. Makalenin tamamına serbest erişim mümkün. Deklerasyonu içlerinde ESCMID'in de olduğu 10'dan fazla uluslararası dernek onaylamış.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bir makalede EUCAST yetkilileri laboraturlarda kolistin direncini saptamada E-test ve benzeri gardient testleri ya da otomatize sistemlerin kullanılmaması gerektiğini belirtti. Tercih edilmesi gereken yöntem broth mikrodilüsyon yöntemi...
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Kasım 2017 sayısında yayınlanan bir araştrıma makalesi bakteremisi olan septik hastalarda başlangıçta üreyen gram negatif bakterinin piperasillin tazobaktam, sefepim ve meropenem'e dirençli olup olmadığını belirlemek için geliştirilen bir risk analizini anlatıyor. 
 International Journal of Antimicrobial Agents dergisinde yayınlanan ve Türkiye'den merkezlerin de katkıda bulunduğu yazı MDR enterik gram-negatif bakterilerdeki coğrafi farklılıklara işaret ediyor. Maklenin tam metnine ilişikteki linkten erişim mümkün.
 Science dergisinde yayınlanan bir makale, bir sinir sistemleri olmamasına karşın bakterilerin dokundukları yüzeyi hissedip, duruma göre değişik maddeler salgıladıklarını ve bu durumun kolonizasyon ve konak hücreye saldırmada önemli rol oynadığına işaret ediyor...
Kök hücre naklinde bakteremi yapan Gram negatiflere direnç: Türkiye katılımlı çalışma. Çalışma CID son sayısında yayınlandı.
 Journal of Travel Medicine Dergisi antimikrobiyal direnç başlıklı özel bir sayı yayınladı. İçeriğinde çok sayıda derleme, editoryal ve orijinal makale bulunan sayıya 31 Mart 2018 tarihine kadar serbest erişim mümkün.
Gentamisin fusarium'a karşı zayıf etkiye sahip. Yapılan çalışmada invitro ortamda flukonazol ile birlikte kullanıldığında etkinin arttığı gösterilmiş.
Kolistin dirençli ve yüksek meropenem dirençli Klebsiella pneumoniae bakteremisinde mortalite ve kolistin ve karbapenemsiz kombinasyonunun önemi...
 ESCMID Linkedin grubundaki bir habere göre kanser tedavisi sırasındaki çalışmalar ümit verici sonuçlara sahip..