Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Nature dergisinin web sitesinde 5 ay süreyle serbest erşime açık kalacak antibiyotik direnci ile ilişkili bir dizi seçme makale yayınlandı.
 Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan bir derleme, kan kültürlerinin alınması ve etkin olarak kullanımına ilişkin teknik bilgileri derliyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 ScienceMag dergisinde yayınlanan bir makalede, ABD'de panrezistan A. baumanni sepsisi olan bir psikiyatri profesörünün bakteriyofaj tedavisi ile hayata dönüşü anlatılıyor. Bu ABD'de sepsis nedeniyle uygulanan başarılı ilk bakteriyofaj tedavisi olarak tarihe geçti.
 Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, antimikrobiyal direnç teriminin çok geniş kapsamlı bir terim olduğu ve toplum  tarafından konunun algılanma eksikliğine yol açacağı kaygısıyla,  daha dar kapsamlı ve anlaşılabilir terimlerin kullanılması öneriliyor. 
 Lancet Infectious Diseases'de yayınlanan ve Türkiye'den de iki merkezin katıldığı bir araştırmanın sonuçlarına göre karbapenemaz üreten enterik gram-negatiflerin neden olduğu bakteremilerin tedavisinde monoterapi kombinasyon tedavisi kadar etkin. Ancak, yüksek mortalite riski olan hastalarda hala kombinasyon tedavisi gerekli.
Mısır'da çok ilaç dirençli bir Acinetobacter baumannii infeksiyonu olan hastanın ilk defa denenen bir bakteriyofaj tedavisi ile kurtarılmasının öyküsü.. 
 Viyana'da devam eden 27. ECCMID'de dün yapılan oturumlardan birisinde antibiyotik direncini etkileyen çeşitli faktörler tartışıldı. Tartışılan 4 ana başlık: çevre ve iklim, ekonomik faktörler, hasta ile ilişkili faktörler ve yolsuzluk ve kötü yönetim. Oturumda yapılan konuşmaların slaytlarına ve konuşmanın odyo kaydına (webcast) serbest erişim mümkün.
 Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir makale, ABD'de MD Anderson Kanser Merkezi'nde 1999-2015 yılları arasında A. fumigatus'ta artan  azol direncine işaret ediyor...
 WHO tarafından yayınlanan ve antibiyotik direncinden ötürü yeni antibiyotik gelişimine ihtiyaç duyulduğu açıklanan bakteri listesine Lancet Infectious Diseases tarafından ciddi eleştiriler yöneltildi.
Hacettepe  Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından araştırıcıların yaptığı çalışma,  hastanede gelişen gram negatif baketermilerin, 97 pediatrik hastadaki risk analizini içeriyor.