• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Gentamisin fusarium'a karşı zayıf etkiye sahip. Yapılan çalışmada invitro ortamda flukonazol ile birlikte kullanıldığında etkinin arttığı gösterilmiş.
Kolistin dirençli ve yüksek meropenem dirençli Klebsiella pneumoniae bakteremisinde mortalite ve kolistin ve karbapenemsiz kombinasyonunun önemi...
 ESCMID Linkedin grubundaki bir habere göre kanser tedavisi sırasındaki çalışmalar ümit verici sonuçlara sahip..
Yeni geliştirilen siderophore cephalosporin olan cefiderocol'un Çok ilaç dirençli Gram negatifler üzerindeki etkisine bakılmış. 
EFSA (European Food Safety Authority), EMA (European Medicines Agency) ve ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) tarafından ortak hazırlanan raporda insanlarda görülen antibiyotik direncinin hayvan kullanımı ile yakından ilgili olduğu ve özellikle kinolonlarda bunun çok belirgin olduğu belirtildi. 
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 önerisinde antibiyotikleri erken kesmenin yanlış olduğunu belirtmesine karşın yapılan çalışma erken antibiyotik kesmenin direnci artırdığı görüşünü desteklememekte..
 ESBL Enterobakter için rektal örnekleme yararlı mı?
Thiram ve Disulfiram çok ilaç dirençli S. aureus'de çalışılmış. Disulfiram kombinasyonda kullanılabilir mi?
77 ülkeden elde edilen veriler antibiyotik direnci nedeni ile gonore tedavisinin giderek zorlaştığını gösterdi.
CDC'ye göre ABD'de yılda 2 milyon'dan fazla antibiyotik dirençli bakteri infeksiyonu oluyor ve en az 23.000 kişi ölüyor. Vankomisin'de yapılan bir modifikasyon ile belirgin bir etkinlik artışı görülmesi ümit verdi. Çalışma Proceedings of the National Academy of Sciences' da yayınlandı.