Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bildirilerinizi göndermek için buraya tıklayabilirsiniz .

Bildiri son gönderim tarihi 24 Ekim 2019’dur.
  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İlki 2013 yılında yayınlanan "Antimikrobiyal Direnç Tehdidi Raporu" yenilenerek 2019 yılında yeniden yayınlandı. Bu raporda CDC, 3 kategoride 18 mikroorganizmanın antibiyotik direnci açısından önemli sorun yarattığını, yılda sadece ABD'de 28 milyon dirençli infeksiyon görüldüğünü ve 35.000'den fazla kişinin antibiyotik dirençli bakteri infeksiyonları nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtiyor. 148 sayfalık raporun tamamına CDC web sayfalarından erişim mümkün.
 Open Forum Infectious Diseases'de yayınlanan bir derleme, polimiksinlere karşı gelişen direncin mekanizmaları, epidemiyolojisi ve gelişen infeksiyonların tedavi alternatiflerini anlatıyor. Makaleye serbest erişim mümkün.
 Journal of Infection'da yayınlanan bir metanaliz dünyada Acinetobacter baumannii'ye bağlı HAP/VAP prevalansı ve mortalitesi konusunda ayrıntılı bilgiler aktarıyor.
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinde yayına kabul edilen bir minireview'da Gram-pozitif ve -negatif bakterilerde hücrelerarası iletişimde kullanılarak, farklı genlerin ekspresyonuna neden olan LuxS/AI QS (Quorum sensing) sistemi anlatılıyor.
 Science dergisinde yayınlanan bir makale 2000-2018 yılları arasında düşük ve orta gelirli ülkelerde beslenme amacıyla eti tüketilen hayvanlarda %50'den fazla antibiyotik direnci artışı saptandığına işaret ediyor. Bu hayvanlardaki antibiyotik direnci, besinle ilişkili sık rastlanan patojenlerde  (E. coli, non-tifoidal salmonella, Campylobacter, S. aureus) saptanan dirençle ilişkilendirilmiş.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde erken olarak online yayınlanan bir makale KPC (+) K. pneumoniae izolatlarına karşı in vitro en etkil kombinasyonun meropenem + piperasilin-tazobaktam kombinasyonu olduğuna işaret ediyor.
 VRE salgınının kökeni için whole genome sekanslama yapılmış. Neden Radyoloji'de kontrast madde kullanımı..  
NEJM'de yayınlanan çalışmada hastanede belirlenen MRSA taşıyıcılarında, taburculuk sonrası reinfeksiyon riskini azaltmak için klorhexidin ve nasal mupirosin uygulaması denenmiş..
 Non-albicans candida infeksiyonlarında en kötü prognoza C. tropicalis sahip.
 C. auris tedavisinde biyofilm oluşumu ilaca duyarlılığı etkiler mi?