• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 PLoS dergileri tarafından oluşturulan yeni bir portal antimikrobiyal dirençle ilgili yapılan çalışmaları tek bir başlık altında topluyor. Portale serbest erişim mevcut.
 Antimikrobial Agents and Chmeotherapy'de yayınanan bir araştırmanın sonuçlarına göre içinde Candida üremesi saptanan kan kültürü şişlerinden alınan 2-4 damla kültür sıvısı RPMI 1640 plakları üzerine dağıtılıp, anidulafungin ve micafungin E-test çubukları kullanılarak etkin bir antifungal duyarlılık testi yapılabiliyor.
Penisilin allerjisi olanlarda daha az cefazolin kullanılırken, klindamisin, vankomisin ve gentamisin kullanımı artmakta. Odds oranı 1.51 (95% CI: 1.02-2.22).
Erişkin kök hücre nakli birimlerinde karbapenem dirençli Gram negatif bakteri kolonizasyonu surveyansı önemli mi. Türkiye'de yapılan çalışma American Journal of Infection Control'da yayınlandı. 
Aspergillus terreus'da azol direnci sorunun yaygınlığı çeşitli ülkelerden gelen 498 örnekte bakılmış. Yazı Türkiye katkılı. 
 Kısa süreli Caspofungin kullanımı sonucu C. tropicalis'te direnç gelişimi gösterildi.
Mupirosin ve fusidik asit gibi topikal antibiyotiklerin kullanımı S. aureus direncine etki ediyor mu?
İsviçre'de çevresel azol direnci tanımlandı.
 Klinikten elde edilen S. aureus küçük koloni varyantlarının beta-laktam ve diğer antibiyotiklere duyarlılığına bakılmış. 
J Med Microbiol'da yayınlanan çalışmada fosfomisinin tek başına ya da rifampin ve tigesiklin ile cerrahi yara infeksiyonlarındaki etkisi araştırılmakta...