• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 İsveç'te geniş bir hasta grubunda yapılan çalışmada Multiple Myeloma hastalarında bakteriyel infeksiyonların 7, viral infeksiyonların 10 kat arttığı ve myeloma hastalarının %22'sinin infeksiyondan öldüğü gösterilmiş.
Düzenli olarak Akciğer grafisi çektirmek akciğer kanseri mortalitesini etkiliyor mu?
AML tedavisi alan çocuklarda tedavinin değişik aşamaları ile infeksiyon sıklığı ilişkisi incelenmiş ve tedavinin tipi ve yoğunluğunun infeksiyon sıklığını belirleyen faktör olduğu görülmüş.
Non-Hodgkin lenfomalı hastalarda yapılan çalışmada, yeni bir G-CSF olan XM02, filgrastimle karşılaştırılmış ve etkili bulunmuş.
Nature Reviews dergisinin web sitesinden kök hücre ile ilgili temel bilgileri içeren 7 adet derleme makaleye serbest erişim mümkün.
Anti-TNF-alfa alanlarda infeksiyon riski; özellikle TB artmakta. Bu yayında da Anti TNF-alfa kullanımı ile Legionella riski artışı gösterilmekte. 
2001 yılında kansere bağlı olarak gelişen 7 milyon ölümün 2.43 milyonu (%35) 9 farklı önlenebilir nedene bağlı ortaya çıkmış. Bunlardan 0·76 milyon ölüm yüksek gelir grubuna dahil ülkelerde görülürken, 1.67 milyon ölüm ise orta ve alt gelir düzeyine sahip ülkelerde ortaya çıkmış. Orta ve alt düzey gelire sahip bölgelerdeki ölümler içinde Avrupa ve Orta Asya en yüksek oranlara sahip (%39). Sigara, alkol kullanımı ve düşük miktarda sebze ve meyve tüketimi en önemli risk faktörleri arasında. Yüksek gelir grubuna sahip ülklerdeki kanser risk faktörleri arasında sigara, alkol kullanımı, kilo fazlalığı ve obesite en önemlileri.  Düşük gelir grubundaki bölgelerde insan papillomavirus infeksiyonunun cinsel yolla bulaşması servikal kanser gelişimi açısından en önemli risk faktörü.
Bu makalede kanser tedavisi gören hastalarda saptanan tüberkülozun klinik özellikleri ve hastaların tedaviye yanıtları incelenmiş.    
Onkolojide tümör markerları üzerine yıllarca araştırma ve yüzlerce rapora karşılık klinik olarak yararlı markerların sayısı acınacak kadar azdır. Bir marker ile ilişkili başlangıç çalışmaların raporları sıklıkla büyük ümitler vaadetmekte ancak takibeden çalışmalar karmaşık sonuçlar veya ümitverici sonuçlara tam ters durumlar göstermektedir.
İsviçre’de IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) toplantısında mezotelyoma üzerine workshop yapıldı. Konuya ilişkin birçok makale derginin temmuz sayısında yeraldı.