• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
JAMA'da yayınlanan çalışmada akut lösemi ile tedavi edilen çocuklarla kök hücre nakli yapılan çocuklar karşılaştırılmış. Her iki endikasyonda da bir grup levofloksasin profillaksisi alırken, karşılaştırma grubuna levofloksasin verilmemiş. Sonuçlar önemli..
 Avrupa'da 2010-2014 arası kök hücre nakli yapılan hastalarda toksoplazma infeksiyonları yayınlandı. Çalışma Türkiye katkılı ve CDC'nin dergisi Emerg Infect Dis'de yayınlandı.
 FDA tarafından yapılan uyarıya göre allojeneik kök hücre alıcılarında bronşiolitis obliterans profilaksisi amacıyla uzun süreli  azitromisin verilmesi hematolojik kanser relapsını artırabilir. Ayrıntılar haberin içeriğinde...
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 1 Haziran dergisinde yayınlanan sistematik bir derleme, solid organ nakli yapılan hastalarda influenza aşılama stratejilerini irdeliyor.
 Transplant Infectious Diseases'de yayınlanan makale yaklaşık 17.000 transplant hastasının incelenmesi sonucu saptanan 639 kandidemi olgusunu kapsıyor.
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin Eylül 2016 sayısında yayınlanan bir olgu sunumunda, 19 yaşında bir renal transplant hastasında pratikte bilinen tüm antibiyotiklere dirençli bir S. maltophilia bakteremisinin başarılı tedavisi anlatılıyor. Makaleye serbest erişim mümkün..
Barsak mikrobiomu allojeneik kök hücre nakli hastalarında kan akımı infeksiyonları ile ilişkili..
 Kök hücre nakli sonrası kanakımı infeksiyonları, pnömoni ve gastrointestinal infeksiyonlar sıklıkla görülmekte.
 Çalışma İstanbul Üniversitesinde yapıldı.
 Eğer erken dönemde yapılırsa başarılı..