Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Temmuz 2020 sayısında yayınlanan bir araştırma makalesi, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde 2000 ve 2018 yılları arasında saptanan miks fungemi olgularını ve literatürde yer alan diğer olguların sistematik derlemesini içeriyor.
Mycoses dergisinde yayınlanan bir retrospektif çalışmada nadir rastlanan maya mantarları ile gelişen fungemiler analiz ediliyor.
İngiltere'de yapılan bir çalışma varicella ile karşılaşan ev bireylerinde Zoster sıklığının azaldığını gösterdi. Makale tam metin serbest erişimli.
 Hollanda-Belçika Mycosis Grup tarafından ayaktan haftada 2-3  lipozomal amfoterisin ile tedavi sonuçları..
CID'de yayınlanan metanalizde sigara içmenin invazif fungal infeksiyon riskine etkisine bakılmış. 
Diyabet tedavisi için kullanılan ikinci nesil sulfonilürelerin antiimflamatuvar etkisi olduğu ve C. albicans büyümesini etkilemeden IL-1β'yı inhibe ederek NLRP3 imflamazom aktivasyonunu önldeiği gösterildi. Bu özellikle vajinal candidiyaziste belirgin.
 Hollanda-Belçika Mycosis Grup tarafından ayaktan haftada 2-3  lipozomal amfoterisin ile tedavi sonuçları..
NEJM'de Coronavirus ile ilgili bir yazı yayınlandı: "A Novel Coronavirus Emerging in China — Key Questions for Impact Assessment"
Enterokok bakteremisi olan hastalarda hücre duvarına etkin bir antibiyotiğe gemtamisin eklenmesinin yararlı olup olmadığına bakılmış. 
Ağustos 2008 ve Aralık 2017 arasında tedavi edilen ve uzun süren metisillin dirençli S. aureus bakteremisinde mortaliteyi etkileyen risk faktörleri yayınlandı.