Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM'de yayınlanan çalışmaya göre 1 yıl boyunca alınan azitromisin KOAH infeksiyon alevlenmelerini azaltıyor ancak bazı olgularda işitme kaybı olabilmekte.
Ceftaroline, Toplumsal kökenli pnömoni hastalarında başarılı bulundu.
3400 pnömoni tanılı hastadan 5 yıl içerisinde 79 tanesine Akciğer kanseri tanısı konmuş. Bu oranın düşük olduğu ve pnömoni sonrası rutin AC. grafi ile akciğer kanseri taraması yapmanın 50 yaş altında gereksiz olduğu vurgulanmakta.
Toplumsal kökenli pnömonide deksametazon kullanımı immunsuprese olmayan hastada hastanede yatış süresini kısaltmakta..
Clinical Microbiology and Infection Dergisi'nin 13 Mayıs 2011 tarihli ek sayısı pnömokokal pnömoninin laboratuar tanısına ayrılmış.
American Journal of Medicine dergisinin Nisan 2011 sayısında yayınlanan bir derleme hastane dışında gelişen akut pnömoninin tanı ve oral antibiyotiklerle tedavisini anlatıyor.
MDR gram-negatiflerle oluşan VAP tedavisinde aerosol kolistin tedavisinin parenteral kolistine tedavisine eklenmesinin yararlı olmadığına ilişkin makale Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Aralık 2010 sayısında yayınlandı. Retrospektif çalışmada 48 hasta kombinasyon, kontrol grubundaki 43 hasta ise iv tedavi almış. Sonuçta iki grup arasında mikrobiyolojik ve klinik kür ya da mortalite açısından fark bulunmamış.
Anti-TB tedavisi sırasında yüksek doz Vitamin D kullanımı yararlı mı? Çalışma Lancet'te yayınlandı..
Tüuberkülozda azalma var gibi gözükse de, 2011 ve 2015 arası 5 milyon yaşamın kurtarılması gerekiyor. WHO raporuna göre olguların ancak %63'üne tanı konabiliyor. Bu oran Afrika'da %50, Avrupa'da %80.
American Journal of  Respiratory and Critical Care Medicine dergisinde yayınlanan bir makale inhale kortikosteroidlerin tüberküloz riski üzerine etkilerini inceliyor.