Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
ACE inhibitörleri pnömoniye karşı koruyucu ve mortalite azaltıcı iken, AR Blokürleri etkili değil. 
Toplumsal kökenli pnömoni ile hastaneye başvuran hastalarda serum glukoz düzeyleri ile mortalite ilişkisi..
CDC'nin açıklamasına göre ABD'de Boğmaca infeksiyonlarında belirgin bir artma var. 
Clinical Infectious Diseases'de yayına kabul edilen bir metaanaliz, ventilatörle ilişkili pnömonisi olan hastalarda solunum yolu sekresyonlarının Gram boyasıyla boyanmasının mikrobiyolojk tanıdaki rolünü araştırıyor.
Bir Avrupa Birliği projesi olan  GRACE "Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired lower respiratory tract infections in Europe", solunum yolu infeksiyonlarında uygun antibiyotik kullanımı ile ilgili serbest erişimli bir portale sahip. Bu amaçla geliştirlen bir eğitim programının ayrıntılarını içeren bir makale Clinical Microbiology and Infection Dergisi'nde yayına kabul edildi.
Toplumsal kökenli pnömonide Kethromisin'e karşı Klaritromisin'in 2 tane çift kör, karşılaştırmalı, çok merkezli non-inferiorite çalışmasi.
İmmunkompromize olan ve olmayan TKP'li hastalar karşılaştırılmış.
Yeni yayımlanan bir Cochrane analizi, yoğun bakımda yatan ve çoğu ventilatöre bağlı pnömonisi (VAP) olan hastalarda 7-8 günlük tedavinin 15 günlük tedaviye kıyasla daha etkili ve güvenilir olduğuna işaret ediyor.
American Journal of Medicine'da yayınlanan bir kanıta-dayalı derlemede sağlık hizmeti ile ilişkili pnömoninin ("healt-care associated pneumonia) ayrıntıları ele alınıyor.  Makalenin tam metnine Science Direct erişimi olan merkezlerden ulaşmak mümkün.
ESCMID ve European Respiratory Society (ERS) tarafından hazırlanan alt solunum yolu infeksiyonları kılavuzu Clinical Microbiology and Infection dergisinin Kasım özel sayısında yayınlandı.