Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
6 Avrupa ülkesinde, birinci basamakta Akut solunum yolu infeksiyonlarında antibiyotik yazmada Internet ile CRP'yi de içine katan eğitimle klasik yaklaşımın karşılaştırılması yapıldı. 
Ülkemizden 27 merkezin katıldığı 133 vakalık solunumsal Bruselloz vakalarının irdelendiği "Kardelen" çalışması CHEST'de online olarak yayınlandı.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisi'nde erken yayınlanan bir makalede çoklu dirençli akciğer tüberkülozu olan hastalarda metronidazol'ün tedaviye eklenmesinin balgam ve kültür negatifleşmesini hızlandırdığı rapor ediliyor. Ancak uzun süreli metronidazole kullanımı hastaların %50'sinde  periferik nöropatiye neden olmuş ve bu nedenle ilaç kullanımı durdurulmak zorunda kalınmış.
İlk defa Suudi Arabistan'da geçtiğimiz aylarda saptanan SARS benzeri yeni koronavirüs infeksiyonunun bir hastadan iki sağlık personeline bulaştığı gösterildi.
Yeni bir TB aşısı olan MVA85A ile yapılan randomize çalışmada aşının etkisi yetersiz bulundu. Lancet'ten..
Toplum kökenli pnömonide steroid kullanımı ile ilgili bir Metanaliz..
Çocuklarda Toplumsal kökenli pnömoni tedavisinde beta-laktam ve makrolid kombinasyonu, beta-laktam monoterapisine göre daha başarılı. 
Klinik şüphe olmadan akut alt solunum yolu infeksiyonu için Amoksisillin vermek zararlı..
IDSA'in Grup A streptokokaal farenjit tanı ve tedavisine ilişkin yayınladığı kılavuz yenilemesine erişim ücretsiz.
Bakteremik pnömokoksik pnömoni gelişenlerde risk faktörleri ve bakteremi gelişiminin pnömoninin yol açtığı klinik tablo üzerine etkisini araştıran bu çalışmada mortalitenin daha yüksek olduğu saptanmış. Ayrıca hangi hastada bakteremi gelişebileceğini tahmin etmede kullanılabilecek klinik parametreler de tanımlanıyor.