Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Utah Üniversitesi'nden araştırıcılar tarafından geliştirilen modül TKP mortalitesini belirgin azaltırken, sağlık bakımı ile ilişkili pnömonide etkili bulunmamış.
 Annals of Internal Medicine dergisinin 17 Şubta tarihli sayısında yayınlanan bir makale ve bununla ilişkili bir editoryal yazı genç erişkinlerde akut farenjit etyolojisine dair yeni bulgular sunuyor.
 The New England Journal of Medicine dergisinin son sayısında yayınlanan bir makale 2014 yılında Suudi Arabistan'da görülen salgının temel epidemiyolojk kaynağının hastaneler olduğunu gösteriyor. Hastaların büyük çoğunluğunda bir sağlık merkezinde bulunma veya bir sağlık personeli ile temas öyküsü var.
 Sigara dumanının akciğerde bakterilere karşı adaptif immun yanıtı bloke ettiği gösterildi..
Çoğunluğu HIV pozitif olan hastalarda mekanik ventilasyon, vazoaktif ilaç kullanımı, fungal koinfeksiyon ve pnömotoraks risk faktörleri.
Tavuklarda C. psittaci'nin hortlaması insanlarda da sorun yaratıyor..
BMJ'de yayınlanan randomize çalışmada, bu yaklaşımlar akut solunum yolu infeksiyonlarında yararlı bulunmadı. Yalnız çocuklarda Ibuprofen ile semptomatik yarar var.  
CID'de yayınlanan yazıya göre Vitamin D desteği solunum yolu infeksiyonlarında yararlı değil..
American Academy of Pediatrics tarafından yeni yayınlanan bir kılavuz bakteriyel üst solunum yolları infeksiyonlarında uygun antibiyotik kulanımına ilişkin prensipleri içeriyor. Kılavuza tam metin ücretsiz erişim mümkün.
CID'den: 1999-2009 yılları arasında ABD'de PZA dirençli TB olgularının epidemiyolojisi.