Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 The New England Journal of Medicine dergisinin 8 Eylül 2016 tarihli sayısında erişkinlerde akut sinüzitin tanı ve tedavisine ilişkin bir derleme yayınlandı. Derlemede,  tedavide sadece gözlem veya antibiyotik tedavisi arasındaki seçim kriteleri ve buna ilişkin algoritmalar yer alıyor.
 JAMA Internal Medicine dergisinde erken online makale olarak yayınlanan bir randomize çalışmanın sonuçları, 48 saattir ateşi olmayan ve toplumdan kazanılmış pnömoniye ilişkin 1'den fazla klinik instabilite bulgusu olmayan hastalarda tedavinin 5. günde güvenle kesilebileceğine işaret ediyor.
 JAMA'da yayınlanmış bir makale toplumdan kazanılmış pnömoni ile ilgili çalışmaların sistematik derlemesine dayanarak önemli önerilerde bulunuyor.
Aralarında Türkiye'den 4 merkezin de bulunduğu 50 ülkeden 459 yoğun bakım merkezini içeren büyük çalışmanın sonuçları yayınlandı..
 Metanaliz MEDLINE, EMBASE, ve Cochrane taranarak yapılmış..
 Respirology dergisinin Aralık 2015 sayısında online yayınlanan makalede, Bursa Uludağ Üniversite'sinden araştırıcılar retrospektif olarak 356 Acinetobacter pnömonili olguda risk faktörleri ve tedavi alternatiflerini irdeliyor. Bu olgu serisi literatürde bu konuda yayınlanmış en geniş seri olma özelliğini taşıyor.
2007-2012 arasında clinicaltrials.gov'da yayınlanan solunum yolu infeksiyonları ile ilgili klinik araştırmalar incelenmiş. Özellikle endüstri desteğinini azalması nedeni ile bu tip araştırmalarda geriye gidiş var.
 Amerikan Uyku Tıbbı Derneği'nin resmi yayın organı Sleep Dergisinin Eylül 2015 sayısında yayınlanan bir makale, 6 saaten kısa süreli uykunun infeksiyon duyarlılığını artırdığını gösterdi.
New York valisinin açıklamasına göre şu ana kadar görülen 86 olgunun sebebi biri hastane olmak üzere çeşitli yerlerde havalandırma sistemleri için kullanılan soğutma kulelerindeki su. Şu ana kadar 7 ölüm var. 
Lancet'te yayınlanan klinik çalışmada TKP'li hastalar iki gruba ayrılmış. Birinci grup 7 gün, günde 50 mg prednison alırken, diğer grup plasebo almış. Sonuçta steroidden yarar var..