Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İnfluenza A(H3N2) nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda Clarithromycin-Naproxen-Oseltamivir kombinasyonu yararlı mı?
Lancet'te yayınlanan bir makalede steroid + bronkodilatör kullananlarda tedaviye Azitormisin eklenmesinin olumlu sonuç verdiği gösterildi. Daha önce bunun etkisi olmadığı tartışılmıştı.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Mayıs 2017 sayısında yayınlanan bir derlemede toplumdan kazanılmış pnömoni tedavisinde steroidlerin kullanımı, yayınlanmış 3 metaanaliz sonuçlarına göre değerlendiriliyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Nisan 2017 sayısında yayınlan bir metaanalizde hastaneye yatması gereken ve toplumdan kazanılmış pnömonisi olan hastaların tedavisinde beta-laktam antibiyotiklerin kinolon veya makrolidlerle kombine edilmesine ilişkin klinik kanıtlar sunuluyor. 
 ESCMID'in Kritik Hasta Çalışma Grubu (ESGCIP) tarafından hazırlanan 'mekanik ventilasyonlu hastalarda nebülize antibiyotik kullanımına ilişkin öneriler' CMI'da yayınlandı.
 Olası VAP tanısı konulan, ancak ventilatör koşuları stabil olan hastalarda 1-3 gün süreyle verilen antibiyotik tedavisi, >3 gün süreyle verilen tedaviye eşit başarıya sahip...
Ventile edilen hastalarda S. aureus kolonizasyonuna antibiyotiklerin etkisi sınırlı...
 Mekanik ventilasyon yapılan yoğun bakım hastalarında invaziv fungal trakeobronşit mortalitesi yüksek.
10 yıllık bir dönemde endoskopik sinüs cerrahisi yapılan immunsuprese çocuklar değerlendirilmekte.
Proton Pompa İnhibitörü kullanmak Toplumsal Kökenli Pnömoni riskini etkiliyor mu? 160.000 kişi üzerinde yapılan bir çalışma.