Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM'de yayınlanan çalışmada ventilatöre bağlı pnömonilerde BAL ile endotrakeal aspirasyonun tanı değerleri karşılaştırılmış.
CMR Ekim sayısında yayınlanan bir derlemede VAP'da tanı tedavi ve korunma yöntemleri anlatılıyor.
The New England Journal of Medicine'ın 16 Kasım sayısında "Clinical Practice" başlığı altında 40 yaşında, altta yatan hastalığı olmayan bir erkek hastada 7 gün süreli öksürük, hafif nefes darlğı ve yeni gelişen prodüktif öksürük ile karakterize bir klinik tablo tartışılıyor. Makalenin tamamına ücretsiz erişim mümkün
British Medical Journal'ın Ağustos 2006 sayısında yayınlanan bir metaanalizde akut pürülan rinitli hastaların değerlendirildiği 7 çalışma br metaanalizle incelenmiş. Makaleye BMJ web sitesinden ücretsiz erişim mümkün.
Chest derigisinin Temmuz 2006 sayısında yer alan bir derlemede ventilatörle ilişkili pnömoniden korunma yolları, yeni kılavuz önerilerinin değerlendirilmesi ışığında anlatılıyor.
Infection dergisinde yayınlanan çalışmada, başlangıç ampirik antibiyotik tedavisine yanıt vermeyip hastaneye yatırılan pnömonili olgularda moxifloxacin ile standart tedavi karşılaştırılmış..
European Respiratory Journal'da yayınlanan bir makalede hastane dışında kazanılmış S. pneumoniae pnömonisi olan 630 hastada yapılan bir çalışmada 30 günlük mortalite açısından beta-laktam monoterapisi ile aynı ilaçların makrolidlerle kombinasyon halinde kullanımı açısından fark saptanamamış.
Erciyes Üniiversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Orhan Yıldız ve Dr. Mehmet Doğanay'ın kaleme aldığı derleme Current Opinion in Pulmonary Medicine'ın Mayıs 2006 sayısında yayınlandı.
New England Journal of Medicine'ın 13 Temmuz sayısında yayınlanan bir makalede, yakın zaman önce ABD'de aktif tüberküloz gelişen bir sağlık personelinin 1500 kişiyle teması sonrası hastalığın bulaşma olasılığına yönelik yapılanlar anlatılıyor. Makaleye NEJM web sitesinden ücretsiz ulaşmak mümkün.
British Medical Journal'ın 10 Haziran sayısında sonuçları yayınlanan randomize, çift kör bir çalışmanın sonuçlarına göre, hafif ve orta şiddette toplumdan kazanılmış pnömoninin tedavisinde 3 günlük tedavi 8 günlük tedavi kadar etkin bulunmuş. Makalenin tam metnine ücretsiz erişim mümkün.