Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Clinical Microbiology Reviews dergisinin Temmuz 2007 sayısındaki bir derlemede pediatrik yoğun bakım ünitelerinde görülen ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP)konusunu işliyor.
Danimarka'da yapılan bir popülasyon analizine dayalı çalışmada, özellikle yakın zaman önce başlanmış proton pompa inhibörleriin toplumdan kazanılmış pnömoni riskini artırdığı saptanmış. İlaç dozu ile risk arasında ise bir ilişki gösterilememiş.  Makalenin ilk isim yazarı ise bir Türk araştırıcı.
Aşılamanın sonucu olarak S. pneumoniae serotiplerinde olan değişme; aşı dışı serotiplerle olan pnömonilerde artışa yol açmakta. Bu çalışmada bu serotipler ile hastalığın ağırlığı ve sonucunun ilişkisi araştırılmış.
2007 tarihli "Tuberculosis 2007, from basic science to patient care" başlıklı 687 sayfalık kitaba  ücretsiz ulaşmak mümkün. 
Türkiye'den yayınlanan bu derlemede Toplumsal kökenli pnömoni tedavisi ve gemifloxacin'in yeri tartışılmakta..
ABD’de yaşayan ve yanlışlıkla Tüberküloz tanısı konan 64 yaşında bir kadına 75.000 USD tazminat ödenmesine karar verildi.
BMJ'de yayınlanan bir metaanalize göre oral dekontaminasyon ventilatör ilişkili pnömoniyi  azaltıyor.
New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre oral Human Papilloma Virus infeksiyonu, orofarenks kanserine yol açmakta.
Lancet'te yayınlanan çalışmaya göre yedi değerli konjuge pnömokok aşısının (PCV7, Prevnar) infantlarda rutin uygulanmaya başlaması sonucu ABD'de 2 yaş öncesi tüm nedenlere bağlı pnömoniler ile hastaneye yatışları %39, pnömokoksik pnömoni ile yatışlarıı %65 azalttı.
Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) ve Amerikan Göğüs Derneği (ATS) tarafından yenilenen "Toplumdan Kazanılmış Pnömoni" kılavuzu Clinical Infectious Diseases dergisinin web sitesinde 30 Ocak tarihinde yayınlandı.  Makaleye internet üzerinden serbestçe erişmek mümkün.