Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Lancet'te yayınlanan bir makale pnömokokal pnömoni patogenez, tedavi ve korunmasındaki son gelişmeleri anlatıyor.
Türk Toraks Derneği Çalışma Gruplarınca hazırlanan Pnömoni 2009 kılavuzları Dernek web sitesinde yayınlandı. Kılavuzların tamamına serbest erişim olanaklı.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Ağustos 2009 sayısında yayınlanan derlemede çoklu dirençli P. aeruginosa'nın neden olduğu pnömoni tedavisindeki yeni seçenekler anlatılıyor.
Konvansiyonel yöntemlerle AC tüberkülozu tanısı konan olguların moleküler incelemeleri ilginç sonuçlar verdi.
Hastanelerde giderek yaygınlaşan proton pompası inhibitörlerinin kullanımı hastane kökenli pnömonilerde artışa yol açmakta. JAMA'da bir araştırma..
Statin'lerin infeksiyonlarda olumlu etkisi ve akciğerde anti-imflamatuvar etkisinin pnömonisi olan hastalarda yararlı olduğu gösterildi.
Geçtiğimiz hafta Helsinki'de yapılan 19. ECCMID toplantısında gerçekleştirilen H1N1 influenza toplantısının tamamının video görüntüleri, slaytları ve ses kayıtları Lancet Infectious Diseases web sitesinde yayınlanacak. Görüntülere ücretsiz erişim mümkün.
New England Journal of Medicine'ın 11 Aralık 2008 sayısında yayınlanan bir makale influenza infeksiyonunun tedavi ve proflaksisini anlatıyor. Makalenin tamamı bir klinik olgu sunumu tartışması biçiminde hazırlanmış. Makaleye ücretsiz erişim mümkün.
Archives of Internal Medicine'ın 27 Ekim sayısında yayınlanan ve Danimarkalı araştırıcılarca yapılan 8 yıllık bir çalışmanın sonuçları, pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan hastalar arasında önceden statin kullananlarda mortalitenin daha düşük olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar statin kullanımı ve infeksiyondan/infeksiyonun şiddetinden korunmaya ilişkin yeni bir kanıt teşkil ediyor.
Lancet Infectious Disease'de yayınlanan bir meta-analize göre plasebo ile karşılaştırmada antibiyotikler çok sınırlı bir yarar gösterirken, yan etkiler artmakta.