Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
American Journal of Critical Care and Rspiratory Medicine Dergisi'nin 1 Eylül tarihli sayısında yayınlanan bir makale gatifloksasin içeren bir rejimle çoklu dirençli tüberküloz tedavisinin 9 aylık süre sonunda yüksek oranda başarılı olduğuna işaret ediyor.
The New England Journal of Medicine'ın 2 Eylül sayısında yayınlanan bir makale, ticari, tam otomatize bir real-time PCR yöntemi olan Xpert MTB/RIF ile balgam örneklerinde tüberküloz tanısının ve rifampin direncinin yüksek duyarlık ve özgüllükle saptanabileceğini ortaya koyuyor. Makalenin tamamına NEJM sitesinden serbest erişim mümkün.
Clinical Infectious Diseases'in 15 Ağustos sayısında yayınlanan bir makalede basil-pozitif akciğer tüberkülozlu hastalarda tedavi altında balgamda basilin kültür-negatif hale gelmesinin  sanılandan daha uzun süreli, median 38,5 gün olduğu belirtiliyor. Makalenin tam metnine ücretsiz erişim mümkün
BTS tarafından Thorax dergisinde yayınlanan kılavuz hastaneye toplumdan kazanılmış pnömoni ön tanısıyla başvuran hastalara yaklaşımı anlatıyor.
KOAH akut alevlenmelerinde antibiyotik kullanımı.
Yaşlılarda antipsikotik kullanımı doza bağımlı olarak toplumsal kökenli pnömoni riskini arttırmakta.
Trakeostomiyi erken ya da geç yapmak ventilatör kökenli pnömoniyi etkiliyor mu?
Legionella pnömonisinde makrolidlere karşı kinolonlar. Levofloksasin'e karşı azitromisin veya klaritromisin karşılaştırılmış.
Journal of Medical Economics dergisi Mart 2010 sayısında yayınlanan makaleye göre Ventilatör Kaynaklı Pnömoni (VAP) tedavisinde imipenem ve doripenemin hastane maliyet analizleri yapılmış.
Asit baskılayıcı ajanlar yüksek riskli yaşlı hastalarda pnömoni riskini arttırmakta.