Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bildirilerinizi göndermek için buraya tıklayabilirsiniz .

Bildiri son gönderim tarihi 24 Ekim 2019’dur.
  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Morbidity and Mortality Weekly Reports (MMWR) dergisinde yayınlanan bir makale e-sigaraya bağlı görülen ölümlerin en önemli risk faktörünün sokak satıcılarından alınan tetrahidrokannabinol (esrarın etken maddesi) olduğuna işaret ediyor.
 Clinical Infectious Diseases web sitesinde erken makale olarak yayınlanan bir metaanaliz, kaliteli bir balgam örneğinin Gram boyası ile mikroskopik incelemesinin S. pneumoniae ve H. influenzae infeksiyonlarını göstermede yüksek derecede özgül olduğuna işaret ediyor.
 FDA  toplumdan kazanılmış pnömonide oral ve parenteral kullanılabilen bir plöromutilin türevi yeni bir antibiyotik olan lefamulin'e onay verdi.
Toplumsal kökenli pnömoni nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda kortikosteroid kullanımı tartışması devam ediyor. JAMA Intern Med'de yayınlanan son çalışma olumlu değil..  
FDA, toplumsal kökenli pnömonide kullanılmak üzere Xenleta (lefamulin)’i onayladı.
43 hastanede yapılan çalışmada, pnomoni ile hastaneye yatan hastalarda gereğinden uzun antibiyotik kullanımının çeşitli yan etkiler nedeni ile sorunlu olduğu gösterildi.
Metagenomik analiz sonuçlarına göre Plevral ampiyem ile beyin apselerinin benzerliği ve primer apiyem kavramı tartışılmakta.
 Çocuklarda tedavide gecikme ile mortalite yakından ilişkili. Çalışmada tedavi verilmesi gereken aralık belirlenmiş.
Çinden gelen randomize, plasebo kontrollü büyük bir çalışmada  XueBiJing'in TKP'de yararlı olabileceği gösterildi. Çalışma NEJM Journal Watch'da da ele alındı.
Daha önce intraabdominal ve komplike üriner sistemi infeksiyonları için onaylı olan Zerbaxa (ceftolozane ve tazobactam) FDA tarafından hastane kökenli bakteriyel pnömoni ve VAP için de onay aldı.