• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayılanan bir makale, hematolojik kanseri olan veya kök hücre nakli yapılan hastalarda Hepatit B reaktivasyonunun taraması, profilaksisi ve tedavisi konusuna yönelik bir sistematik derlemeyi içeriyor.
 American College of Physicians (ACP) ve CDC'nin ortak olarak hazırladığı Hepatit B aşılama ve tarama kılavuzu Annals of Internal Medicine'da yayınlandı. Kılavuzun tam metnine serbest erişim mümkün.
FDA verilerinde yapılan incelemede doğrudan etkili Hepatit C ilaçlarına bağlı 524 olgu saptanmış ve bunları üçte biri ölmüş. 
 Journal of Hepatology'de yayınlanan kılavuza serbest erişim mümkün.
 Lancet dergisinin web sitesinde online yayınlanan bir çalışma 1990 ve 2013 yılları arasında tüm dünyada viral hepatitlere bağlı morbidite ve mortalite rakamlarını kıyaslıyor. Buna göre 1990 yılında viral hepatitlere bağlı ölümler tüm hastalıklar içinde 10. sırada yer alırken, 2013 yılında 7. sıraya yükselmiş. Makalenin tamamına Lancet web sitesinden serbest erişim mümkün. 
Onay Kronik Hepatit C genotip 1 ve 4'te Ribavirin veya Ribavirin'siz Zepatier (elbasvir ve grazoprevir) kullanımı için verildi.
Onay Kronik Hepatit C genotip 1 ve 4'te Ribavirin veya Ribavirin'siz Zepatier (elbasvir vegrazoprevir) kullanımı için verildi.
 Annals of Internal Medicine'ın web sitesinde online olarak yayınlanan bir metaanaliz, solid tümör kemoterapisi alacak hastalarda HBV aktivasyonu ile ilişkili bilgiler aktarıyor.
 TURHEP çalışması CMI'de yayınlandı. HBsAg seropozitifliği %4, anti-HCV pozitifliği ise %1.
 NEJM'de yayınlanan çalışmaya göre Hepatit E'ye karşı geliştirilen aşı etkili..