• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Lancet Infectious Diseases'de yayına kabul edilen bir ECIL-7 kılavuzu, hematolojik kanseri olan, ancak transplantasyon yapılmamış hastalarda bağışıklama stratejilerini açıklıyor.
 Lancet Infectious Diseases'de yayına kabul edilen ECIL-7 kılavuzu, kök hücre nakli yapılmış hastalarda immünizasyon şemalarını irdeliyor.
CID'de yayınlanan çalışmada Konjuge pnömokok aşısının çocuklarda S. pneumonia sepsisine etkisine bakılmış.
Aşının çıkmasından 11 yıl sonra yapılan araştırmada aşının yalnız aşı yapılanları değil, aşılanmamışları da koruduğu gösterilmiş.
FDA'nın onayladığı heksavalan aşı difteri, tetanoz, boğmaca, polio, hepatit B, ve Haemophilus influenzae tip b'ye yönelik..  
 Medscape'de video ve metin halinde sunulan bir olgu tartışması 54 yaşında, diabet ve KOAH'ı olan bir hastanın değerlendirilmesini içeriyor.
CDC'ye göre sağlık çalışanlarının sadece %78'i aşılanmış, ve 2017-2018 influenza döneminde aşı olma oranı yöneticiler tarafından aşı olma zorunlu tutulan yerlerde %95 iken olmayan yerlerde %40.
Statin kullananlarda influenza riskinin arttığını gösteren yayınlar üzerine aşılama sırasında statin kullananlarda influenza riskine bakılmış.
 Clinical Infectious Diseases'de en çok okunan makaleler arasında yer alan serbest erişimli bir derleme, aşılarla otizm arasında var olduğu iddia edilen görüşü epidemiyolojik bilimsel verilerin ışığında irdeliyor. Makalenin yazarlarından biri aşılar konusunda dünyanın en ünlü bilim insanlarından olan Prof. Stanley Plotkin.
 Science Translational Medicine dergisinde 11 Temmuz'da sonuçları yayınlanan, bir plasebo kontrollü Faz 2 çalışmada, TORC1 protein inhibitörü iki molekülün kombine kullanımının 65 yaş üzerindeki 264 sağlıklı erişkinde influenza immünizasyonuyla antikor oluşumunu %20 daha fazla artırdığı, ayrıca bir yıllık takip sonrası tüm infeksiyonlara yakalanma sıklığında belirgin azalmaya neden olduğu gösterildi.