• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Zambiya'da 2016 Kolera salgını sırasında tek doz kolera aşısı ile elde edilen başarı NEJM'de bildirildi.
Hematopoietik kök hücre nakli olgularında denenen CMV aşısı Faz III çalışmalarda başarısız oldu.
O sezonda ve öncesi 3 sezonda grip aşısı yapılan  65 yaş üzeri kişilerde grip nedeni ile yoğun bakıma başvurma ve ölümde aşılanmamış olanlara göre belirgin azalma var. Çalışma İspanya'da yapıldı.
Faktör H-bağlayan proteine yönelik bivalan menengokok aşısının güvenlik ve immunojenesitesi değerlendirilmiş. NEJM'de yayınlandı.
 Nature dergisinin 12 Aralık sayısında yayınlanan bir makalede 1980'den bu yana 22 aşının geliştirildiği, buna karşın aynı dönemde gerçek anlamda yeni bir antibiyotik sınıfının bulunamadığı belirtiliyor. Antibiyotiklerin tek bir molekül olmasına karşın, aşıların çok sayıda mikroroganizmaya etkili olması da önemli bir avantaj.
 7 ve 13 değerli pnömokok aşılarının makrolid dirençli invaziv pnömokok hastalığına etkisi..
 Çok dirençli gonore artarken, menengokok aşısı gonore için umut oldu. Çalışma Lancet'te yayınlandı.
Yapılan çalışmada febril nötropenik hematoloji hastalarında yapılan lökosit transfüzyonunun dozu ile sonuçlar karşılaştırılmış. Sonuçlara göre azı da, çoğu da iyi değil.. 
Eculizumab paroksismal nokturnal hemoglobinuri, atipik hemolitik üremik sendrom ve böbrek nakillerinde kullanılmakta. Tedavi sırasında menengokok infeksiyonu riski arttığı için aşılama önerilmekte ancak bu da yararsız bulundu.
 50 yaş ve üzerinde rekombinat influenza aşısı ile standart quadirvalan aşı karşılaştırılmış. Sonuçlar rekombinant aşı lehine..