• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 7 ve 13 değerli pnömokok aşılarının makrolid dirençli invaziv pnömokok hastalığına etkisi..
 Çok dirençli gonore artarken, menengokok aşısı gonore için umut oldu. Çalışma Lancet'te yayınlandı.
Yapılan çalışmada febril nötropenik hematoloji hastalarında yapılan lökosit transfüzyonunun dozu ile sonuçlar karşılaştırılmış. Sonuçlara göre azı da, çoğu da iyi değil.. 
Eculizumab paroksismal nokturnal hemoglobinuri, atipik hemolitik üremik sendrom ve böbrek nakillerinde kullanılmakta. Tedavi sırasında menengokok infeksiyonu riski arttığı için aşılama önerilmekte ancak bu da yararsız bulundu.
 50 yaş ve üzerinde rekombinat influenza aşısı ile standart quadirvalan aşı karşılaştırılmış. Sonuçlar rekombinant aşı lehine..
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir makale, kuadrivalan rekombinat influenza aşısının, yumurtada üretilmiş standart kuadrivalan aşıya kıyasla 50 yaş üstünde daha koruyucu olduğuna işaret ediyor.
 JAMA'da 4 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan bir makalede, ABD'deki yeni yönetimin aşı karşıtı bir harekete zemin yaratması halinde  bu durumun aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından ciddi bir tehdit oluşturabileceği belirtiliyor.  Makalenin tamamına serbest erişim mümkün.
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir derleme maternal immünizasyona ilişkin bilgileri güncelliyor. 
CDC'de yayınlanan araştırmaya göre bu sezon grip aşısı %50 etkili oldu.
NEJM'de yayınlanan bir yazıda aşılama oranının çok düşük olduğu kapalı bir toplum olan Amish'lerde, ABD'de eradike edildiği düşünülen Kızamık'ın nasıl hızla yayıldığı, buna karşı Amish olmayan kesimde çok sınırlı kaldığını gösteriliyor.