• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 JAMA'da 3 Ekim tarihinde yayınlanan bir makale 2009-2014 yılları arasında ABD'de görülen sepsis olgularının epidemiyolojisini irdeliyor.
Sepsis sonrası gelişen sekonder infeksiyonlarda geç immun yanıt oluyor. Mortalite artışının sebebi bu olabilir.
NEJM'deki çalışma hemen sıvı başlamaktan çok hızlı antibiyotik başlamanın yararlı olduğunu göstermekte.
 Erken tedavi ile ilgili çalışmaların çelişkili sonuçlar vermesi nedeni ile yapılan bu metaanaliz, erken hedefe yönelik tedavinin klasik yaklaşımdan daha iyi olmadığını ve daha pahalı olduğunu gösterdi.
Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016 kılavuzu yayınlandı. Kılavuz, 2012 kılavuzunun güncellenmesi.
Üç randomize çalışma sonuçları Sepsis'te b-laktamların sürekli infüzyonuna karşı aralıklı kullanımı açısından incelenmiş.
 HYPRESS çalışması yayınlandı: Ciddi sepsis olgularında hidrokortizonun septik şok gelişmesi üzerine etkisi.
 Daptomycin MIC'i 3-4 µg/mL olan hastalarda sonuçlar daha kötü..
S. aureus'a bağlı infektif endokartit ile unkomplike baktereminin karşılaştırılması. 
 Hastanede gelişen infeksiyonda tedavi zamanlaması önemli.