Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Lancet'te yayınlanan bir çalışmaya göre dünyadaki her 5 ölümden birisi sepsis kaynaklı. 2017'de 48.9 milyon sepsis olgusu ve 11 milyon ölüm saptandı. Sepsis olgularının %85'i orta ve düşük sosyodemografik özellikli ülkelerde.
Intensive Care Medicine'de yayınlanan kohort çalışmada 309 merkezde 2621 hastada, intraabdominal infeksiyon epidemiyolojisi izlenmiş. Belirleyici olan infeksiyon tipi değil. Direnç sık.
 Chest dergisinin Ekim 2019 sayısında yayınlanan iki makale yoğun bakımda sepsisli hastalara ne zaman antibiyotik başlanması gerektiği konusunda iki farklı görüşü savunan tartışmaları içeriyor...
2013'te ABD Newyork eyaletinde sepsise karşı kanıta dayalı yaklaşım zorunluluğu geldi. JAMA'da yayınlanan bu çalışmada bu zorunluluk olmayan eyaletlerle NY karşılaştırılmış. Sonuçlar eğitici..
 Yaşlı hastalarda serum albumin sepsis sonucu için belirleyici..
 Kronik oral demir kullanıcısı iseniz Gram negatif bakteremi olmamaya dikkat edin.
CID'de yayınlanan araştırmaya göre son yıllarda MSSA bakteremisi mortalitesinde azalma var. Bunu da erken tanı ve hedeflenmiş tedaviye erken başlanmasına bağlı olduğu gösterildi.
 MMRW'de Acinetobacter calcoaceticus-baumannii kompleks (ACBC) ve Staphylococcus saprophyticus ile kontamine trombosit suspansiyonuna bağlı sepsis olguları yayınlandı. Mortalite var.
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir tartışma makalesi sepsili hastalarda 1 saat veya 3 saatlik "bundle"ların uygulamasını değerlendiriyor. Maklenin sonunda okuyucuların tercihlerini oylayabilecekleri bir yanıt seçimi de mevcut.
JAMA son sayısında septik şokta periferik perfuzyona yönelik startejileri karşılaştıran ANDROMEDA-SHOCK çalışma sonuçları yayınlandı.