• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Akciğer nakli yapılan hastalarda uzun süreli vorikonazol kullanımı cilt kanseri riskini artırmakta. Çalışma American Journal of Transplant'ta yayınlandı.
Azol grubunun QT'yi kısalttığı bilinse de kliniğe yansıması çok belli değil. İsavukonazol ile yapılan çalışmada QT kısalması görüldü. Çalışma Mycosis'de yayınlandı
Erişkin yoğun bakım ünitelerinde invaziv kandida infeksiyonunun 28 günlük prognozuna ilk aşama ekinokandin ya da azol kullanımının etkilerinin karşılaştırması.
Yapılan çalışmada hastalar 3 kohortta incelenmiş: İtra profilaksisi alanlar, hiç profilaksi almayanlar ve Posa profilaksisi alanlar. Hasta sayısı bazı kohortlarda az olsa da, sonuçlar anlamlı.
Çin'de yapılan çalışmada tedavi amacı ile kullanılan bitkisel ürünlerde mantar olup olmadığına bakılmış. Dikkatli olmak gerekli.
 Akciğer nakli sonrası uzun süre Vorikonazol profilaksisi squamoz cilt kanserlerini artırırken, diğer kanserlere etkisi yok.
 İnvazif pulmoner Aspergilloz tanısında posakonazol yüklü nötrofiller işe yarar mı? 
Hematolojik maligniteli hastalarda başlangıç tedavisine kombinasyon ile başlamak monoterapi ile kıyaslanınca mortalite açısından fark doğurmamakta.
 Yoğun bakımda sepsis, kandida kolonizasyonu ve multipl organ yetmezliği durumlarında ampirik Mikafungin tedavisinin sonuçlarına göre yeni invazif fungal infeksiyon gelişimi azalıyor ancak IFI'siz sağkalım etkilenmiyor. 
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde erken makale olarak online yayınlanan bir in vitro çalışma günde 3 kez 8 gram dozundaki meropenem ile kombine edilen kolistinin, karbapenem dirençli A. baumannii'yi tamamen eradike edebildiğini gösterdi. Eradikasyon suşun karbapenem MIC değerinden bağımsız ve 64 mg/L değerine kadar görülebiliyor.