• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
FDA akut komplike olmamış influenza için Xofluza (baloxavir marboxil)'yı onayladı. Xofluza 48 saatten daha az sürede semptomatik olan 12 yaş üstü hastaların tedavisi için onaylandı.
Letermovir oral ve parenteral formlarda kullanılıyor. Allojeneik kök hücre nakli yapılan ve öncesinde CMV ile karşılaşmış hastalarda infeksiyon ve hastalık profilaksisinde kullanılmak üzere FDA onayı almış bulunuyor.
Yapılan bir metaanaliz solid tümör nedeni ile kemoterapi alan kronik HBV'li hastalarda HBV reaktivasyonunun fazladan artmadığını gösterdi.
Daha önce kontrol grubu olmadan yapılan çalışmada CMV Hiperimmunglobulin yararlı bulunmuştu. Randomize, plasebo kontrollü çalışmada ise sonuç farklı.. 
Medscape Infectious Diseases web sitesinde yayınlanan bir makale kronik HCV tedavisi sırasında görülen anemi, cilt döküntüsü, gastrointestinal yan etkiler ve depresyonun tedavisine ilişkin alınacak önlemleri anlatıyor.
Blood dergisinde yayınlanan bir derleme erişkin hematopoetik kök hücre alıcılarında  RSV infeksiyonlarının tanı ve tedavisini anlatıyor.
Az da olsa Karaciğer işlevi kalan Kronik C hepatiti hastaları için onay verildi..
ASE virusu hepimii oldurecek..
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Human Papillomavirüs aşısı için kılavuz yayınladı. MMRW'de yayınlanan kılavuza göre 11-12 yaşındaki kızlarda aşılama önerilmekte. Daha önce aşılanmayanlarda ise 13-26 yaş arasında aşılama yapılabilir denilmekte. Kılavuz  MMRW'de  tam metin  yayınlandı.
Bu yılki influenza sezonunda CDC tarafından saptanan çok yüksek (%91) M2-iyon kanal inhibitörlerine (amantadin ve rimantadin) direncin influenza infeksiyonunun tedavisini ve olası bir pandemiyi nasıl etkileyeceğini anlatan bir derlemeye NEJM web sitesinden ücretsiz erişim mevcut. Aynı sitede yazarla yapılan bir mülakatı da sesli olarak dinleyebilirsiniz.