• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 WHO yeni bir tifo aşısını onayladı.
Komplike idrar yolu infeksiyonlarında Meropenem-Vaborbactam'a karşı Piperacillin-Tazobactam'ı randomize karşılaştıran TANGO çalışması JAMA'da yayınlandı..
Erişkin kök hücre nakli birimlerinde karbapenem dirençli Gram negatif bakteri kolonizasyonu surveyansı önemli mi. Türkiye'de yapılan çalışma American Journal of Infection Control'da yayınlandı. 
 Buna göre belirli hastalıklar, uygun aşı ve tedaviler olmadığı ve epidemi potansiyelleri olduğu için toplumsal acil oluşturmaktalar. Olası soruna yol açacak bilinmeyen hastalığa ise Hastalık X adı verilmekte.
Aspergillus terreus'da azol direnci sorunun yaygınlığı çeşitli ülkelerden gelen 498 örnekte bakılmış. Yazı Türkiye katkılı. 
Nature'da yayınlanan çalışma diyette bulunan ve mısır nişastasından üretilen Trehaloz'un son salgına yol açtığını söylemekte. Bu şeker iki epidemik ribotip (RT027 ve RT078) tarafından kullanılabilmekte.
NEJM'de yayınlanan 2 çalışma septik şokta kortikosteroid kullanımını incelemekte. Bir çalışmada mekanik ventilasyonda olan septik şoklu hastalara hidrokortison vermenin yararı incelenirken, diğer çalışma septik şokta hidrokortizon + fludrokortizon kombinasyonunu incelemekte. Sonuçlar farklı..  
Medscape'den bir eğitim "Advancing Care in Sepsis: Focus on Timely Diagnosis. Charles B. Cairns, Frederick S. Nolte, Christopher W. Woods"  
Türkiye katkılı bu meta analizde septik şokta kültür pozitif ya da negatif olmasının farkına bakılmış.
65 yaş üstü hastalarda 422 514 üriner sistem infeksiyon atağı incelenmiş. BMJ'de yayınlanan çalışmaya göre Trimetoprim kullananlarda yan etki artıyor ama mortalite aynı.