• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) dergisinin 11 Nisan 2017 sayısında yayınlanan bir makale, kanda antikor kaplı nanopartiküllerle M. tuberculosis için özgül peptidlerin saptanması temeline dayanan yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip yeni bir test tanımlıyor. Test hem pulmoner, hem de eksatrapulmoner tüberküloz tanısında etkin. Tedavi sonrası saptanan peptid düzeyinin belirgin düşmesi testin tedavi izleminde de kullanılabileceğine işaret ediyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, antimikrobiyal direnç teriminin çok geniş kapsamlı bir terim olduğu ve toplum  tarafından konunun algılanma eksikliğine yol açacağı kaygısıyla,  daha dar kapsamlı ve anlaşılabilir terimlerin kullanılması öneriliyor. 
 JAMA'nın yayınladığı  2 Mayıs 2017 tarihli  özel sayıda, hekim ve endüstri arasındaki çıkar ilişkisinin ayrıntılı olarak irdelendiği çok sayıda makale yer alıyor.
 Lancet Infectious Diseases'de yayınlanan ve Türkiye'den de iki merkezin katıldığı bir araştırmanın sonuçlarına göre karbapenemaz üreten enterik gram-negatiflerin neden olduğu bakteremilerin tedavisinde monoterapi kombinasyon tedavisi kadar etkin. Ancak, yüksek mortalite riski olan hastalarda hala kombinasyon tedavisi gerekli.
Mısır'da çok ilaç dirençli bir Acinetobacter baumannii infeksiyonu olan hastanın ilk defa denenen bir bakteriyofaj tedavisi ile kurtarılmasının öyküsü.. 
Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi ve Basel Üniversitesinde geliştirilen Epidemi İzleme açık programı NIH, UK Wellcome Trust, ve Howard Hughes Sağlık Enstitüsünden Institute $230 000 Açık Bilim Ödülü aldı. Program nextstrain.org adresinde yer almakta..
 Kanada'da yapılan epidemiyolojik bir çalışmada riskin 1.34 kat arttığı saptanmış.
 Viyana'da devam eden 27. ECCMID'de dün yapılan oturumlardan birisinde antibiyotik direncini etkileyen çeşitli faktörler tartışıldı. Tartışılan 4 ana başlık: çevre ve iklim, ekonomik faktörler, hasta ile ilişkili faktörler ve yolsuzluk ve kötü yönetim. Oturumda yapılan konuşmaların slaytlarına ve konuşmanın odyo kaydına (webcast) serbest erişim mümkün.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Nisan 2017 sayısında yayınlan bir metaanalizde hastaneye yatması gereken ve toplumdan kazanılmış pnömonisi olan hastaların tedavisinde beta-laktam antibiyotiklerin kinolon veya makrolidlerle kombine edilmesine ilişkin klinik kanıtlar sunuluyor. 
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Nisan 2017 sayısında yayınlanan bir derleme, farklı polimiksin preparatlarının etkinlik, yan etki ve klinikte kullanım dozları hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.