• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 NEJM'de yayınlanan 2 çalışma P vivax'a karşı tek doz Tafequin'in Primakin kadar etkili olabileceğini gösterdi.
ABD'de yapılan çalışmada ciddi S. aureus infeksiyonu tanısı ile ayaktan parenteral tedavi alan hastaların üçte biri yan etkilerle karşılaşırken %64'ü 90 gün içerisinde yeniden hastaneye yatmış.
Yapılan moleküler çalışmada stetoskopların taşıdığı patojenlerin temizleme ile azaltılabildiği ancak değiştirilme ya da ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı gösterildi.
 Yoğun bakımda ortaya çıkan C. auris infeksiyonunun sebebi yeniden kullanılabilir koltuk altı sıcaklık ölçerler. 
Antibiyotik dirençli Enterobacteriaceae'ya karşı kolistin+AZT kombinasyonu başarılı.
Mycoses Study Group (MSG), hematolojik maligniteli hastalarda antifungal profilaksi pratiğini anlamak için anket yapıyor. Ayrıntı haberde.. 
JAMA Internal Medicine'de yayınlanan metaanalize göre sepsiste kortikosteroid kullanımı plasebo ve destek tedavisine göre 28 günlük mortaliteyi azaltmakta daha etkili.  
 FDA tarafından yapılan bir araştırmada florokinlerin nadir de olsa aort disseksiyonuna yol açtığını gösterdi. Son duyuru 10 Mayıs 2017'de yapılan duyurunun güncellenmesi. 
FDA'nın onayladığı heksavalan aşı difteri, tetanoz, boğmaca, polio, hepatit B, ve Haemophilus influenzae tip b'ye yönelik..  
Lancet ID'de yayınlanan klinik çalışmada  Gram negatiflere bağlı komplike idrar yolu infeksiyonlarının tedavisinde cefiderocol, imipenem benzer etkide bulundu.