• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Karbapenemaz yapan Enterobakter kan akımı infeksiyonlarının mortalitesine kombine tedavinin etkisini araştıran, Türkiye'den merkezlerin de katıldığı INCREMENT çalışması yayınlandı.
Karbapenemaz yapan Enterobakter kan akımı infeksiyonlarının mortalitesine kombine tedavinin etkisini araştıran, Türkiye'den merkezlerin de katıldığı INCREMENT çalışması yayınlandı.
 Erken tedavi ile ilgili çalışmaların çelişkili sonuçlar vermesi nedeni ile yapılan bu metaanaliz, erken hedefe yönelik tedavinin klasik yaklaşımdan daha iyi olmadığını ve daha pahalı olduğunu gösterdi.
 50 yaş ve üzerinde rekombinat influenza aşısı ile standart quadirvalan aşı karşılaştırılmış. Sonuçlar rekombinant aşı lehine..
 Randomize kontrollü bir çalışma, lumbosakral bölgeye uygulanan elektroakupunktur tedavisinin stres inkontinansı belirgin derecede azalttığını gösterdi.
 Nature dergisinde yayınlanan bir yazıda, modifiye edilmiş fajlar kullanılarak bakteriyel immün sistemin (CRISPR) bakterinin kendisini öldürecek biçimde değiştirebileceği açıklanıyor. Bu amaçla geliştirilmiş faj üreten pek çok biyoteknoloji firması mevcut. Modifiye fajlar, çoklu dirençli bakteri infeksiyonlarının tedavisi için umut vaad ediyor.
 Medscape web sitesinde yayınlanan kısa bir bilgilendirme notu, 20 haftadan önceki gebeliklerde kullanıldığı takdirde abortusa neden olabilen, bu nedenle de kullanılmaması gerekli antibiyotikleri sıralıyor.
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir makale, kuadrivalan rekombinat influenza aşısının, yumurtada üretilmiş standart kuadrivalan aşıya kıyasla 50 yaş üstünde daha koruyucu olduğuna işaret ediyor.
 Delafloxacin 19 Haziran 2017 tarihinde FDA tarafından cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarının tedavisinde kullanım için onaylandı. Yeni antibiyotiğin oral ve parenteral formları bulunuyor.
 The New England Journal of Medicine'de yayınlanmaya başlayan ve çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde klinik karar verme açısından alternatif yöntemlerin tartışıldığı dizinin bu haftaki olgusunun konusu, sepsisli hastada tedavi yöntemi seçme ile ilgili...