• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Invitro çalışmada dirençli S. aureus'ta dalbavancin'in tek başına ya da kombinasyonda kullanımına bakılmış.
 Mortalitede fark yok ancak Teikoplanin iyi bir seçenek olarak gözükmekte.
450 hastayı içeren, kandidemi ve invazif kandidiyazis tedavisini araştıran çalışmada bir ilaç açısından hayal kırıklığı..
Sepsisli kritik hastalarda kortikosteroid kullanımını araştıran 42 randomize kontrollü çalışmadan yapılan metaanalize göre kortikosteroidler sınırlı bir yarara sahip.
 Avrupa'dan sonra ABD'de çevresel fungisid kullanımına bağlı aspergillus direnci bildirildi..
 Akut lösemi nedeni ile tedavi edilen ya da allogeneik kök hücre yapılan çocuklarda levofloksasin profilaksisi ile profilaksi yapmamak karşılaştırılmış. İki grubun sonuçları farklı.
 Kritik hastalarda uygulanan beta laktam antibiyotiklerin dozu az geliyor. Verilen ilaçların dozu tanımlanan PK/PD hedeflerine uymuyor.
CDC'ye göre sağlık çalışanlarının sadece %78'i aşılanmış, ve 2017-2018 influenza döneminde aşı olma oranı yöneticiler tarafından aşı olma zorunlu tutulan yerlerde %95 iken olmayan yerlerde %40.
FDA özel ve toplumsal sektörlerden, hükümet laboratuvarlarından, dernek ve birliklerden, hasta odaklı kuruluşlardan yeni antibiyotik geliştirilmesi ile ilgili bilgi toplamaya karar verdi. Ayrıntılar haberde.
MMRW'de yayınlanan makalede ABD'de bir pet dükkanı zincirinden alınan ev köpeği kaynaklı çok ilaç dirençli Campylobacter jejuni salgını tanımlanıyor.