Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bildirilerinizi göndermek için buraya tıklayabilirsiniz .

Bildiri son gönderim tarihi 24 Ekim 2019’dur.
  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Annals of Emergency Medicine dergisinde yayınlanan randomize bir çalışmada hastane dışında gelişen akut pnömonili hastalarda prokalsitonin izlemi veya ardışık klinik değerlendirme ile antibiyotik kesmeye karar verme arasında toplam tedavi süresi açısından fark bulunamamış.
 Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir makalede 1995-2015 yılları arasında izlenen 2348 stafilokokal bakteremili hastaya ilişkin verilerin analizi anlatılıyor.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Nisan sayısında yayınlanan bir editoryal mikrobiyota çalışmalarındaki son durumu özetliyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 ABD'de 2016-2018 yılları arasında New York'da bir hastanede görülen 9 C. auris fungemisinin klinik özellikleri ve tedavisini anlatan bir makale Medscape Infectious Diseases'de yayınlandı.
 Bakteriyel taksonomide yapılan değişiklikler klinik önemi olan çok sayıda bakteride isim değşikliğine neden oldu. ECCMID 2019'da yapılan "Year in Clinical Microbiology" oturumunda da konu edilen değişikller Journal of Clinical Microbiology'de yayınlandı.
 British Medcal Journal'da yayınlana bir makale boğmacaya ilşkin güncel bilgiler veriyor.
 Journal of Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir makale posakonazol'ün Naegleria fowleri'nin neden olduğu primer amebik meningoensefalit tedavisinde etkili olduğu yönünde güçlü kanıtlar sunuyor...
 Çoklu dirençli ve yeni ortaya çıkan bir Candida türü olan C. auris yaptığı salgınlar ve yarattığı sağlık sorunları nedeniyle The New York Times'ta ön sayfa haberi oldu.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir çalışmada MD Anderson Hastanesi araştırıcıları kök hücre nakli öncesi ve sonrası intestinal mikrobiyomdaki değişiklikleri çeşitli metabolitleri saptayarak izlemişler. Sonuçta elde ettikleri veriler kök hücre naklinin prognozu açısından önemli markerların elde edilemesine yol açmış. Bu durum hastalarda klinik açıdan kısa sürede veri sağlayacak 16sRNA analizi ile mikrobiyom tayini yapılamaması sakıncasını ortadan kaldırabilir.  Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Nisan 2019 sayısında yayınlanan bir derleme Aspergillus fumigatus'ta giderek artan triazol direncine ilişkin güncel durumu özetliyor.