• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan bir derleme, kan kültürlerinin alınması ve etkin olarak kullanımına ilişkin teknik bilgileri derliyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Clinical Microbiology and Infcetion dergisinin Haziran 2017 sayısında fosfomisin'in klinik kullanımına ilişkin geniş bir literatür taraması ve metaanalizi içeren bir derleme yayınlandı. Derlemeye serbest erişim mümkün.
 JAMA'nın 25 Nisan 2017 tarihli sayısında yayınlanan bir makale, 1998-2013 yılları arasında 75.829 hastada gelişmiş ilk epizod infektif endokardit olgularına ilişkin epidemiyolojik bir analiz sunuyor.
 Annals of Internal Medicine'da yayınlanan ve Kanada'da 8990 pratisyen hekimle yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, üst solunum yolu infeksiyonlarında uygunsuz antibiyotik reçete eden hekimler arasında, kariyerlerinin orta ve geç döneminde olup, günde 45'ten fazla sayıda hasta gören hekimler istatistik olarak anlamlı derecede daha fazla.
 ScienceMag dergisinde yayınlanan bir makalede, ABD'de panrezistan A. baumanni sepsisi olan bir psikiyatri profesörünün bakteriyofaj tedavisi ile hayata dönüşü anlatılıyor. Bu ABD'de sepsis nedeniyle uygulanan başarılı ilk bakteriyofaj tedavisi olarak tarihe geçti.
 Orta Afrika ülkelerinden Kongo'da 22 Nisan'da başlayan Ebola salgınında şu ana kadar 20 kişi hastalığa yakalandı. Bunlardan 3'ü öldü. Ebola için koruyuculuğu kanıtlanmış bir aşı olmasına karşın şimdilik bu bölgede kullanılmadığı belirtiliyor.
 The New England Journal of Medicine dergisinin son sayısında yayınlanan bir makalede Zika virus aşı geliştirme çalışmalarındaki son durum özetleniyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Mayıs 2017 sayısında yayınlanan bir derlemede toplumdan kazanılmış pnömoni tedavisinde steroidlerin kullanımı, yayınlanmış 3 metaanaliz sonuçlarına göre değerlendiriliyor.
 Journal of Hospital Medicine Dergisi'nde yayınlanan bir retrospektif çalışmada, piperasilin tazobaktam ve vankomisin kombinasyonunun, ilaçların tek tek kullanımına kıyasla en az 2.5 kat daha nefrotoksik olduğu saptanmış.
 European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases dergisinde 10 Nisan tarihinde yayınlanan bir makale 2012-2014 yılları arasında 20 ülkeden 37 merkezin verilerinin analizini içeriyor.