• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Kök hücre naklinde bakteremi yapan Gram negatiflere direnç: Türkiye katılımlı çalışma. Çalışma CID son sayısında yayınlandı.
 Journal of Travel Medicine Dergisi antimikrobiyal direnç başlıklı özel bir sayı yayınladı. İçeriğinde çok sayıda derleme, editoryal ve orijinal makale bulunan sayıya 31 Mart 2018 tarihine kadar serbest erişim mümkün.
 JAMA'da 3 Ekim tarihinde yayınlanan bir makale 2009-2014 yılları arasında ABD'de görülen sepsis olgularının epidemiyolojisini irdeliyor.
 Lancet Infectious Diseases'de online olarak yayınlanan bir metaaanliz'e göre akut solunum yolu infeksiyonlarının tanı ve izlemi için kullanılan prokalsitonin tayini bir yandan gereksiz antibiyotik kullanımını ve antibiyotik yan etkilerinin azalmasını sağlarken, öte yandan da hastalarda sağkalım üzerine olumlu etkilere sahip.
 Medscape Infectious Diseases web sitesinde yayınlanan bir bildiri, Ağustos 2017'de JAMA'da yayınlanan bir makeledeki verileri değerlendiriyor. Yoğun bakımda yatan ağır hastalarda saptanan CMV viremisi için antiviral olarak gansiklovir'in pasebo ile kıyaslandığı bu çalışmanın sonuçları ile ilgili yorumu bu derlemede bulabilir, isterseniz İngilizce olarak izleyebilirsiniz.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir olgu serisinde, tigesiklin standart tedaviye yanıtsız kalan legionella pnömonili hastalarda etkili bulunmuş. 
 Lancet Infectious Diseases dergisinde erken basım olarak yayınlanan 8 adet fungal infeksiyonlara ilişkin makale mevcut. Makalelere Sceince Direct üzerinden serbest erişim mümkün.
Gentamisin fusarium'a karşı zayıf etkiye sahip. Yapılan çalışmada invitro ortamda flukonazol ile birlikte kullanıldığında etkinin arttığı gösterilmiş.
Kolistin dirençli ve yüksek meropenem dirençli Klebsiella pneumoniae bakteremisinde mortalite ve kolistin ve karbapenemsiz kombinasyonunun önemi...
 7 ve 13 değerli pnömokok aşılarının makrolid dirençli invaziv pnömokok hastalığına etkisi..