Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Uluslararası yapılan Türkiye katkılı bir araştırmada baseline tomografinin göğüs filminin yerini aldığı görülmekte.
 Haberimiz içeriğinde COVID-19 ile ilgili çeşitli dergilerde kısa süre içinde yayınlanan makale ve haberlerden bir seçkiyi bulabilirsiniz.
 Living OVerview of Evidence (L.OVE) adıyla bilinen ve Epistemonikos Vakfı isimli bir kuruluş tarafından geliştirilen web sitesi pek çok hastalığın yanısıra COVID-19 için toplanan verileri sürekli yenileyerek sunuyor. Web sitesine erişim serbest.
 Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) 11 Nisan 2020'de COVID-19 tedavisi için eldeki verilere dayanarak bir tedavi kılavuzu hazırladı. Kılavuz içeriğindeki ilaçların tamamının, klinik kanıtlardan çok in vitro verilere ve anektodal sonuçlara dayanarak değişik şekillerde kullanımı öneriliyor.
 Infectious Diseases ve Clinical Microbiology (IDCM) dergisinde erken online olarak yayınlanan bir "commentary" özellikle yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarında uygulanması önerilen tedavi yaklaşımlarını irdeliyor. Makaleye derginin web sayfalarından serbest erişim mümkün EARLY RELEASE - COMMENTARY (UNCORRECTED PROOF)  Clinical Management of SARS-2-CoV: Conceptual Framework Jordi Rello, Ricardo Serrano
ESCMID Emerging Infections Task Force (EITaF),  German Society of Infectious Diseases (DGI) ve German Center for Infection Research (DZIF) tarafından organize edilen LEOSS isimli COVID-19 registry (kayıt) programı açıldı. Programa isteyen merkezler, takibi sonlanıp taburcu olan veya ölen hastaları için retrospektif hasta verilerini girebiliyorlar. Ayrıca tüm merkezlerin verileri araştırmacılar arasında paylaşılıyor. Katılımcı merkezler kendi verilerini program üzerinde analiz edip kendi başlarına yayın için kullanabilecekler. Eğer tüm veri yayın haline dönüşürse katılımcı merkezlerdeki araştırıcıların isimleri de yayına eklenecek. Hasta kimlikleri gizli tutularak sadece hasta verileri paylaşılıyor. Şu ana kadar ikisi Türkiye'den 160'dan fazla merkez kaydolmuş durumda. Ülkemizden katılmak isteyen merkezler bağlı bulundukları kurumların Etik Kurullarından retrospektif çalışma kapsamında izin almak durumundalar. 
 Amedeo web sitesinde yayınlanan ve 6 Nisan 2020 tarihine kadar güncelllenmiş bilgileri içeren ilk kapsamlı COVID-19 kitabına serbest erişim mümkün.
American Thoracic Society (ATS) tarafından organize edilen bir çalışma grubu tarafından elde mevcut kanıtlara göre belirlenen bir tedavi kılavuzu yayınlandı. Kılavuzdaki öneriler, kanıt düzeyi yüksek çalışmaların olmadığı koşullarda COVID-19 hastalarının tedavisine ilişkin uzman görüşü düzeyindeki önerileri içeriyor.
 European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) geçtiğimiz günlerde dünyanın değişik ülkelerinden uzmanların katılımıyla bir dizi video konferans düzenledi. Bu konferanslara derneğin Facebook ve YouTube sayfalarından erişim mümkün.
 Hacettepe Kardiyoloji Anabilim Dallı öğretim üyelerinin hazırladığı, klorokin ve QTc mesafesini uzatan diğer ilaçların (Azitromisin gibi) kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler, aritmi tanı ve izlem protokolünü içeren bir kılavuz yayınlandı.