• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Aşının çıkmasından 11 yıl sonra yapılan araştırmada aşının yalnız aşı yapılanları değil, aşılanmamışları da koruduğu gösterilmiş.
Nötropenik enterokolitte invaziv fungal infeksiyon sıklığı %5.3 ve bunların %20'si İFİ.. 
NEJM'de yayınlanan çalışmada IV veya oral verilebilen yeni antibiyotik Omadasiklin'in toplumsal kökenli pnömonide etkililiği araştırılmış. Avantajı günde tek doz olması. 
 MMRW'de yayınlanan rapora göre Pakistan'da görülen olgular florokinolon'lara dirençli. Salmonella enterica serotip Typhi (Typhi)'nin kloramphenicol, ampisillin, trimethoprim-sulfamethoxazole, fluorokinolon, ve 3. jenerasyon sefalosporinlere dirençli olduğu saptandı. 
 ABD'de yapılan geniş bir araştırma ayaktan antibiyotik kullanımındaki sorunları gösterdi.
Yineleyen C. difficile infeksiyonlarının tedavisinde fekal mikrobiota transplantasyonu ve vankomisin kombinasyonu fidaxomisin ve vankomisin kombinasyonundan daha iyi sonuç vermiş.
Nature Microbiology'de yayınlanan çalışma depresyonu olan hastalarda barsakta Coprococcus ve Dialister'in az olduğunu gösterdi.
ABD'de acil servislerde yapılan araştırmada erişkin acile giden çocuklara, pediatrik acillere giden çocuklara göre daha fazla antibiyotik özellikle makrolid verilmekte ve bunların %32'si endike değil.  
NEJM'de yeni yayınlanan çalışma kemik ve yumuşak doku infeksiyonlarında oral antibiyotik ile intravenöz antibiyotik kullanımını karşılaştırmakta...
JAMA Network'te "Optimized Arylomycins May Help Address Antibiotic Resistance" başlıklı bir yazı yayınlandı.