• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Cerrahi olarak drene edilen küçük cilt apselerine antibiyotik eklemek yararlı gözükmekte. Çalışma NEJM'de yayınlandı.
İspanya'dan iki Kırım-Kongo hemorajik ateş olgusu bildirildi.
 Kontamine çamur ve su yutan ve boğulmak üzere olan bir kadında gelişen Scedosporium apiospermum beyin apsesi..
Özellikle solunum yolu infeksiyonları ve S. aureus nedeni ile izole edilen hastalarda bu izolasyonun etkileri araştırılmış. İzolasyon hastanede yatış süresi ve masrafları artırmakta ama sonuçları etkilememekte.
Gebelikte Zika ile karşılaşan annelerin çocuklarında Zika'ya bağlı anomaliler araştırılmış.
NEJM'deki çalışma hemen sıvı başlamaktan çok hızlı antibiyotik başlamanın yararlı olduğunu göstermekte.
Göç sonrası artan TB riskini önlemek için daha çok çaba harcamak gerekiyor. Analiz Lancet Infectious Diseases'da yayınlandı.
Lancet'te yayınlanan bir makalede steroid + bronkodilatör kullananlarda tedaviye Azitormisin eklenmesinin olumlu sonuç verdiği gösterildi. Daha önce bunun etkisi olmadığı tartışılmıştı.
 FDA tüketicilere yönelik barbekü kaynaklı besin kaynaklı hastalıkları önleme kılavuzu yayınladı..
CDC'ye göre ABD'de yılda 2 milyon'dan fazla antibiyotik dirençli bakteri infeksiyonu oluyor ve en az 23.000 kişi ölüyor. Vankomisin'de yapılan bir modifikasyon ile belirgin bir etkinlik artışı görülmesi ümit verdi. Çalışma Proceedings of the National Academy of Sciences' da yayınlandı.