• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Serebral Aspergilloz şüphesi olan olgularda biyopsi yapmadan BOS Aspergillus PCR ile tanı konabilir mi? 
 İmmunkompetan ağır hastalarda CMV reaktivasyonu riskinin önlenmesi için antiviral tedavi. 
Eculizumab paroksismal nokturnal hemoglobinuri, atipik hemolitik üremik sendrom ve böbrek nakillerinde kullanılmakta. Tedavi sırasında menengokok infeksiyonu riski arttığı için aşılama önerilmekte ancak bu da yararsız bulundu.
En önemli risk faktörü kontakt lens kullanımı... 
Komplike olmamış sellülitte tedavi tek başına Cephalexin'mi yoksa buna TMP+SMX eklenmeli mi? JAMA'dan randomize klinik çalışma.
ABD'de yılda 1 milyon Salmonella kaynaklı besin zehirlenmesi ve 400 ölüm oluyor. Bu raporda da ithal edilmiş acı biberden ortaya çıkan Salmonella Anatum infeksiyonu bildirilmekte.
Thiram ve Disulfiram çok ilaç dirençli S. aureus'de çalışılmış. Disulfiram kombinasyonda kullanılabilir mi?
77 ülkeden elde edilen veriler antibiyotik direnci nedeni ile gonore tedavisinin giderek zorlaştığını gösterdi.
Çalışma sağlık çalışanlarının intestinal floralarinda çok ilaç dirençli mikroorganizmaları araştırmakta. Sonuçlar ilginç.
FDA Vosevi için onay verdi. Vosevi, sofosbuvir ve velpatasvir ile yeni geliştirilen voxilaprevir'in kombinasyonu. Sirozu olmayan ya da minimal sirozlu olgularda onay aldı.