Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 COVID-19 ile ilgili JAMA Network dergilerinde geçtiğimiz hafta içinde yayınlanan makalelerden bir seçkiyi haberimiz içeriğinde sunuyoruz. Makalleerin tamamına dergilerin web sitelerinden ücretsiz erişim mümkün. Makaleler arasında: COVID-19 respiratuar distress sendromu (CARDS) tedavisi, klorokin'in randomize kontrollü iki farklı dozda kullanımı, hipertansiyon tedavisi ve mortalite arasındaki ilişki ve çocuklarda COVID-19'a ilişkin bir metaaanaliz de yer alıyor.
 Science dergisinde 21 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan bir haber-yorum'da toplumda COVID-19 seroprevalansını saptamak amacıyla, asemptomatik bireylerde bakılan antikor testlerinin sonucunun hatalı olabileceği ve hastalığın gösterildiği kadar yaygın olmayabileceği beliritliyor.
 21 Nisan 2020 tarihinde ABD'de çok sayıda dernek ve kurumun katkılarıyla National Institute of Health (NIH) tarafından COVID-19 tedavi kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda  tüm ilaç tedavilerinin deneysel olduğu belirtiliyor... 
Angiotensin "converting" enzim inhibitörü (ACEI) ve angiotensin reseptör blokörü (ARB) kullanan COVID-19 hastalarında mortaliteyi inceleyen bir çalışma Circulation Research dergisinde yayınlandı...
 Veritabanının amacı topluma HIV ile ilgili kritik verileri sunmak. 
 Clinical Infectious Diseases'de yayına kabul edilen bir makale 2013 yılı sonrasında, aşının içinde temsil edilmeyen dirençli pnömokok suşlarında artış olduğuna işaret ediyor.
 İzole edilen C. auris ekinokandinler de dahil 3 sınıfa dirençli..
 UpToDate COVID-19'a ilişkin hergün yenilenen klinik tedavi başlıklarına 30 Nisan'a kadar serbest erişim sağlıyor.
 NEJM'de çıkan yazıya göre dini nedenlerle aşıya karşı çıkan bir toplulukta İsrail'den gelen kızamıklı bir çocuk nedeni ile 2000'de ABD'de eradike edildiği bildirilen kızamık hızla yayıldı. 649 kişi hastalandı. 37 pnömoni ve 20 yoğun bakıma yatış var. Harcanan para 8.4 milyon USD.   
 Nature Reviews Reheumatology dergisinde yayınlanan bir derleme, klorokin ve hidroksiklorokin'in immün modülatör ve diğer etkilerinin mekanizmasını ayrıntıları ile açıklıyor. Esas olarak romatolojik hastalıklara yönelik olarak yazılmış olmasına karşın, COVID-19'da kullanıldığında antiviral etkisi dışında ilacın nasıl etkin olduğuna ve potansiyel yan etkilerine ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren makaleye serbest erişim mümkün.