• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
JAMA Internal Medicine'de yayınlanan metaanalize göre sepsiste kortikosteroid kullanımı plasebo ve destek tedavisine göre 28 günlük mortaliteyi azaltmakta daha etkili.  
 FDA tarafından yapılan bir araştırmada florokinlerin nadir de olsa aort disseksiyonuna yol açtığını gösterdi. Son duyuru 10 Mayıs 2017'de yapılan duyurunun güncellenmesi. 
FDA'nın onayladığı heksavalan aşı difteri, tetanoz, boğmaca, polio, hepatit B, ve Haemophilus influenzae tip b'ye yönelik..  
Lancet ID'de yayınlanan klinik çalışmada  Gram negatiflere bağlı komplike idrar yolu infeksiyonlarının tedavisinde cefiderocol, imipenem benzer etkide bulundu.
 Japonya'dan yapılan çalışmada D-indeksin rolü araştırılmakta.
ABD'de 2.566.689 sepsis olgusu incelenmiş. Genel mortalite %12.5. Maliyetler sepsis ciddiyeti ile artıyor. En düşük maliyet 16.324 dolar.
Bir infeksiyon modelinde fosfomisin+Meropenem pseudomonas'a karşı monoterapiden daha iyi.
Febril nötropenik hastada ECIL kılavuzuna göre uygulanan deeskalasyon ve ilacı kesme stratejilerinin etkisine bakılmış.
 İdrar yolu infeksiyonlarında ESBL üreten E. coli and K. pneumoniae'ya karşı oral Ceftibuten + amoksisillin-klavulanik asit retrospektif çalışmada değerlendirilmiş.
JAMA'da yayınlanan çalışmada ventile hastalarda chlorhexidine (CHX), selektif orofaringeal dekontaminasyon, ve selektif GI dekontaminasyonunun antibiyotik direnci üzerine etkisine bakılmış.