Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bildirilerinizi göndermek için buraya tıklayabilirsiniz .

Bildiri son gönderim tarihi 24 Ekim 2019’dur.
  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Sağlık Bakanlığı, bu yıl tamamı temmuzda olmak üzere İstanbul'un Avcılar semtinde, Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildiğini duyurdu.
 C. auris tedavisinde biyofilm oluşumu ilaca duyarlılığı etkiler mi?
Hepatit C'nin antiviral tedaviye olumlu yanıt vermesi hepatosellüler kanser riskini azaltmıyor. Özellikle siroz olanlarda bu belirgin.
Perth Murdoch Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, 2015-2017 yıllarında 562 martının kalabalık sahillerde bıraktığı dışkılar incelendi. Çalışmada, yaygın ESBL ve Kinolon dirençli E. coli saptandı.
D. Mellitus için yaygın olarak kullanılan Metformin, sağlılı bireyde Tüberkuloz'a doğal yanıtı güçlendiriyor..
 Çocuklarda tedavide gecikme ile mortalite yakından ilişkili. Çalışmada tedavi verilmesi gereken aralık belirlenmiş.
Yoğun bakımda Candida tedavisini kesmek için negatif kan kültürü + Beta-glukan'mı yoksa negatif kan kültürü + T2 Magnetik Rezonans Candida Paneli mi?
Toplam 129 A. fumigatus pozitif hastada yapılan çalışmada, 103 tane vorikonazol duyarlı, 26 vorikonazol dirençli olgu karşılaştırılmış ve mortaliteye etkiye bakılmış.
 Bu çalışmada yalancı pozitif GM sonuçları ile IgG düzey yüksekliği ilişkisi ve bunun yaş ile bağlantısı incelenmiş. 
Çinden gelen randomize, plasebo kontrollü büyük bir çalışmada  XueBiJing'in TKP'de yararlı olabileceği gösterildi. Çalışma NEJM Journal Watch'da da ele alındı.