• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
ABD'nin New York Eyaleti'ndeki Rockland'de, kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi. Kızamık aşısı yaptırmamış olan çocukların kamusal alanlara girmesini de yasakladı. BBC'nin haberine göre aşı oranlarının giderek düştüğü ABD'de, Washington, California, Teksas ve Illinois dahil pek çok eyalette kızamık salgını patlak vermişti. Aşı karşıtlığı, ülkedeki kızamık salgınlarının başlıca nedenleri arasında sayılıyor. 
 Dr. Şeref Özkara 24-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan The 49th Union World Conference on Lung Health kongresine ilişkin notlarını verem.org.tr sitesinden yayınladı.
Dünya Tüberkuloz günü nedeni ile Elsevier Tüberkuloz ile ilgili yayın koleksiyonunu açık erişime sundu. Yayınlara 20 Hazirana kadar serbest erişilebilecek.
Liverpool School of Tropical Medicine araştırmacıları Vietnam'da HIV infeksiyonlu veya HIV ile infekte olmamış hastalarda  kriptokokal menenjitin tedavisi için ilk 2 haftada amfoterisin B ve flukonazol kombinasyonuna tamoksifen ilavesinin etkinliğini araştıracak randomize kontrollü bir Faz II çalışma yürütecekler. Eğer etkinliği kanıtlanırsa, bu grup hastada başlangıç tedavisinde flusitozin verme gerekliliği ortadan kalkabilecek. Flusitozin kriptokokal menenjitin tedavisinde ilk 2 haftalık dönemde amfoterisin B ile kombine şekilde öneriliyor. Ancak, özellike gelişmekte olan ülkelerde bulunması zor ve pahalı. Aynı sorun ülkemiz için de söz konusu.
ABD'de 10 yıl içerisinde HIV epidemisini elimine etmek planlarına uygun olarak FDA 2 tane HIV Kılavuzu yayınladı. Kılavuzlardan bir tanesi temas öncesi profilaksi, diğeri ise çocuklarda tedavi ile ilgili ilaç geliştirilmesini konu ediyor.
 Lancet Infectious Diseases'de yayına kabul edilen bir ECIL-7 kılavuzu, hematolojik kanseri olan, ancak transplantasyon yapılmamış hastalarda bağışıklama stratejilerini açıklıyor.
 Lancet Infectious Diseases'de yayına kabul edilen ECIL-7 kılavuzu, kök hücre nakli yapılmış hastalarda immünizasyon şemalarını irdeliyor.
 Latent tüberkülozu olan HIV infeksiyonu olan hastalarda 1 aylık INH ve rifapentin kombinasyonu, 9 ay tek başına INH  verilmesi kadar etkin bulundu. 3000 hastada yapılan çalışma 14 Mart 2019 tarihli New England Journal of Medicine'da yayınlandı.
Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir derleme, kısa bir süre önce FDA tarafından deri ve yumuşak doku infeksiyonları için onaylanan, oral ve parenteral kullanılan yeni bir anti-MRSA kinolon delaflokasisine ilişkin ayrıntılı bilgiler veriyor.
 Berlin ve Londra kod isimli iki hastaya Düsseldorf isimli yeni bir hasta katıldı.