Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bildirilerinizi göndermek için buraya tıklayabilirsiniz .

Bildiri son gönderim tarihi 24 Ekim 2019’dur.
  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Lancet'te yayınlanan çalışmada, seftriaksona karşı direnç sorunu başlayan gonorede gentamisinin alternatif olarak kullanımı araştırılmış.
LFA ile kriptokok antijen bakılan AIDS/HIV olgularındaki sonuçlar..
43 hastanede yapılan çalışmada, pnomoni ile hastaneye yatan hastalarda gereğinden uzun antibiyotik kullanımının çeşitli yan etkiler nedeni ile sorunlu olduğu gösterildi.
 Kronik oral demir kullanıcısı iseniz Gram negatif bakteremi olmamaya dikkat edin.
 Non-albicans candida infeksiyonlarında en kötü prognoza C. tropicalis sahip.
Yapılan bir inceleme, Avrupa'da erişkin pnömokok aşılama kılavuzlarının çok değişken olduğunu gösterdi. Aspleni tüm kılavuzlarda ortak nokta.
Kronik HBV infeksiyonu olan hastalarda HBsAg kaybının sürekli olup olmadığına bakılmış. Sonuçlar HBsAg'nin kaybının tedavi açısından iyi bir marker olduğunu göstermekte.
USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) tarafından 2009'da yapılan gebelerde Hepatit B taraması zorunluluğu önerisi yinelendi. Maternal HBV infeksiyonunda 1998'den beri yıllık %5.5 artış var.
Yapılan bir araştırma tanı hatası nedeni ile malpraktis konusu olan 3 alanın vasküler olaylar, infeksiyonlar ve kanserler olduğu gösterdi..
Metagenomik analiz sonuçlarına göre Plevral ampiyem ile beyin apselerinin benzerliği ve primer apiyem kavramı tartışılmakta.