• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Nature Microbiology'de yayınlanan çalışma depresyonu olan hastalarda barsakta Coprococcus ve Dialister'in az olduğunu gösterdi.
ABD'de acil servislerde yapılan araştırmada erişkin acile giden çocuklara, pediatrik acillere giden çocuklara göre daha fazla antibiyotik özellikle makrolid verilmekte ve bunların %32'si endike değil.  
NEJM'de yeni yayınlanan çalışma kemik ve yumuşak doku infeksiyonlarında oral antibiyotik ile intravenöz antibiyotik kullanımını karşılaştırmakta...
JAMA Network'te "Optimized Arylomycins May Help Address Antibiotic Resistance" başlıklı bir yazı yayınlandı.
 NEJM'de yayınlanan 2 çalışma P vivax'a karşı tek doz Tafequin'in Primakin kadar etkili olabileceğini gösterdi.
ABD'de yapılan çalışmada ciddi S. aureus infeksiyonu tanısı ile ayaktan parenteral tedavi alan hastaların üçte biri yan etkilerle karşılaşırken %64'ü 90 gün içerisinde yeniden hastaneye yatmış.
Yapılan moleküler çalışmada stetoskopların taşıdığı patojenlerin temizleme ile azaltılabildiği ancak değiştirilme ya da ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı gösterildi.
 Yoğun bakımda ortaya çıkan C. auris infeksiyonunun sebebi yeniden kullanılabilir koltuk altı sıcaklık ölçerler. 
Antibiyotik dirençli Enterobacteriaceae'ya karşı kolistin+AZT kombinasyonu başarılı.
Mycoses Study Group (MSG), hematolojik maligniteli hastalarda antifungal profilaksi pratiğini anlamak için anket yapıyor. Ayrıntı haberde..