• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
TED'de yapılan bir konuşmada HIV'nin B subtipinin agresif AE subtipine kaydığını ve Filipinlerde ortaya çıkan hızlı yayılma anlatılıyor. 
Influenza tanısı sonraki ilk haftada miyokart infarktüsü riski 6 kat artmakta. Birinci haftadan sonra risk artışı olmamakta.
The Lancet Diabetes & Endocrinology'de yayınlanan çalışmaya göre kilo vermek için yapılan bariatrik cerrahiler sonrası düşük ve öldürücü olmayan kendine zarar artıyor.
PNAS'da yayınlanan çalışmada influenza saptanan 156 akut olguda nefes örnekleri taranmış. Hapşırma ve öksürük örneklerinde yüksek oranda influenza virüsü saptandı.
CID'de Gram negatif bakteremide izleme kültürü yapmanın yararı tartışılıyor. 
Annals'da yayınlanan bir olgu sunumunda Hepatit C tedavisi sırasında psörizasin düzeldiği gösterildi. Bu Hepatit C tedavisi ile düzelen ilk Psöriazis olgusu. 
Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre diet gıdalarında kullanılan "trehalose" C. difficile virulansını artırmakta.
Kolinesteraz inhibitörü verilen Alzheimer hastalarına İdalopirdine eklenmesi yarar sağlamadı. Bu alanda çok şey beklenen 5-hydroxytryptamine-6 receptor antagonistleri üç randomize klinik araştırmada yarar sağlamadı. Çalışma JAMA'da yayınlandı. Bu arada Pfizer Alzheimer ve Parkinson çalışmalarını durdurma kararı aldı.
O sezonda ve öncesi 3 sezonda grip aşısı yapılan  65 yaş üzeri kişilerde grip nedeni ile yoğun bakıma başvurma ve ölümde aşılanmamış olanlara göre belirgin azalma var. Çalışma İspanya'da yapıldı.
Azol grubunun QT'yi kısalttığı bilinse de kliniğe yansıması çok belli değil. İsavukonazol ile yapılan çalışmada QT kısalması görüldü. Çalışma Mycosis'de yayınlandı