• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Yeni geliştirilen Lateral Flow Device ile Aspergilloz tanısı..
 ABD'de yapılan bir analiz Sık tekrarlayan C. difficile infeksiyonlarının artmakta olduğunu gösterdi.
 ESCMID Linkedin grubundaki bir habere göre kanser tedavisi sırasındaki çalışmalar ümit verici sonuçlara sahip..
Sepsis sonrası gelişen sekonder infeksiyonlarda geç immun yanıt oluyor. Mortalite artışının sebebi bu olabilir.
Yaşlılarda gelişen oral Candidiyazis için probiyotik kullanımı ile ilgili metaanaliz.
Yeni geliştirilen siderophore cephalosporin olan cefiderocol'un Çok ilaç dirençli Gram negatifler üzerindeki etkisine bakılmış. 
 Çok dirençli gonore artarken, menengokok aşısı gonore için umut oldu. Çalışma Lancet'te yayınlandı.
Kanser hastalarında sigara içmenin P. jirovecii kolonizasyonuna etkisine bakılmış.
Sıtma görülmeyen Kuzey İtalya'da 4 yaşında bir kız sıtmadan öldü.
FDA erişkinlerdeki komplike idrar yolu infeksiyonları için Vabomere'i onayladı. Vabomere meropenem ile vaborbactam kombinasyonu.