• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Bakteriyel taksonomide yapılan değişiklikler klinik önemi olan çok sayıda bakteride isim değşikliğine neden oldu. ECCMID 2019'da yapılan "Year in Clinical Microbiology" oturumunda da konu edilen değişikller Journal of Clinical Microbiology'de yayınlandı.
 British Medcal Journal'da yayınlana bir makale boğmacaya ilşkin güncel bilgiler veriyor.
 Journal of Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir makale posakonazol'ün Naegleria fowleri'nin neden olduğu primer amebik meningoensefalit tedavisinde etkili olduğu yönünde güçlü kanıtlar sunuyor...
 Çoklu dirençli ve yeni ortaya çıkan bir Candida türü olan C. auris yaptığı salgınlar ve yarattığı sağlık sorunları nedeniyle The New York Times'ta ön sayfa haberi oldu.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir çalışmada MD Anderson Hastanesi araştırıcıları kök hücre nakli öncesi ve sonrası intestinal mikrobiyomdaki değişiklikleri çeşitli metabolitleri saptayarak izlemişler. Sonuçta elde ettikleri veriler kök hücre naklinin prognozu açısından önemli markerların elde edilemesine yol açmış. Bu durum hastalarda klinik açıdan kısa sürede veri sağlayacak 16sRNA analizi ile mikrobiyom tayini yapılamaması sakıncasını ortadan kaldırabilir.  Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Nisan 2019 sayısında yayınlanan bir derleme Aspergillus fumigatus'ta giderek artan triazol direncine ilişkin güncel durumu özetliyor.
 Science dergisinin 22 Şubat tarihli sayısında yayınlanan bir makale, uykusuzluğun veya uyku ritminin bozulmasının beyinde beta-amiloid ve tau proteinlerinin artmasına neden olduğunu ve bu durumun da Alzheimer hastalığına yol açan önemli bir faktör olduğuna işaret ediyor.
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir tartışma makalesi sepsili hastalarda 1 saat veya 3 saatlik "bundle"ların uygulamasını değerlendiriyor. Maklenin sonunda okuyucuların tercihlerini oylayabilecekleri bir yanıt seçimi de mevcut.
 The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir derleme H. pylori infeksiyonunun tanı ve tedavisine ilişkin güncel verileri derliyor.
 Asemptomatik bakteriürisi olan hastaların yönetimine ilişkin IDSA kılavuzu CLinical Infectious Diseases dergisinin web sitesinde erken baskı olarak yayınlandı. Kılavuzun tam metnine serbest erişim mümkün...