Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bildirilerinizi göndermek için buraya tıklayabilirsiniz .

Bildiri son gönderim tarihi 24 Ekim 2019’dur.
  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Annals of Internal Medicine dergisinde 17 Eylül'de yayınlanan bir makalede sepsisli 325 hastada antibiyotik başlanmadan önce ve başlandıktan sonraki 2 saat içinde alınan kan kültürlerinin duyarlılığı araştırılmış. Sonuçlar antibiyotik başlandıktan sonra alınan kültürlerde bakteri üreme olasılığının dramatik biçimde azaldığını ortaya koyuyor.
 Clinical Infectious Diseases'de yayına kabule dilen bir makalede 16 morbid obez hastada (vücut ağırlıkları 104-177 kg) Ambisome farmakokinetiği çalışılmış...
 Geçtiğimiz Cuma günü itibariyle ABD'de 33 eyalette 450 elektronik sigara kullanan kişide  yoğun bakım tedavisi gerektirecek boyutta ciddi pulmoner yetmezliğe yol açan, nedeni bilinmeyen bir klinik tablo açıklandı. Şimdiye kadar 6 kişi bu tablo içinde yaşamını yitirdi. Olguların yaş ortalaması 19.
American Thoracic Society (ATS) "yoğun bakımda ve pulmonoloji alanında invaziv fungal infeksiyonların mikrobiyolojik tanısı" için yeni bir kılavuz yayınladı. Eş zamanlı olarak kılavuza temel teşkil edecek verilerin bir sistematik derleme ve metaanaliz çerçevesinde derlendiği ayrı bir makale de yayınlandı. Her iki makaleye de serbest erişim mümkün.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Eyül tarihli sayısında yayınlanan bir derleme kanser tedavisinde kullanılan çeşitli immünolojik ajanlara bağlı olarak ortaya çıkan infeksiyon ve infeksiyon dışı inflamatuar durumlara ilişkin ayrıntılı bilgi aktarıyor. Makalenin tamamına derginin wqeb sitesinden serbest erişim mümkün
 VRE salgınının kökeni için whole genome sekanslama yapılmış. Neden Radyoloji'de kontrast madde kullanımı..  
Türkiye'nin de yer aldığı yeni bir Zona Zoster aşı çalışması Lancet Infectious Disease'da yayınlandı. Bu çalışmanın sonuçları bir öncekinden farklı..
JAMA'da erişkin aşılarında son durum hakkında güncelleme yayınlandı.
Toplumsal kökenli pnömoni nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda kortikosteroid kullanımı tartışması devam ediyor. JAMA Intern Med'de yayınlanan son çalışma olumlu değil..  
2013'te ABD Newyork eyaletinde sepsise karşı kanıta dayalı yaklaşım zorunluluğu geldi. JAMA'da yayınlanan bu çalışmada bu zorunluluk olmayan eyaletlerle NY karşılaştırılmış. Sonuçlar eğitici..