• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Bir metaanalizde ülkeler arasında H. pylori dağılımının belirgin farklar gösterdiği vurgulanmakta. Gelişmiş ülkelerde H. pylori daha sık görülmekte.
Derleme Maria N. Gamaletsou, Thomas J. Walsh, ve Nikolaos V. Sipsas tarafından yazıldı.
Mupirosin ve fusidik asit gibi topikal antibiyotiklerin kullanımı S. aureus direncine etki ediyor mu?
 JAMA Network'te üzerinde çok tartışılan Vitamin ve Mineral destekleri hakkında açıklayıcı bir yazı yayınlandı. 
El yıkama günü nedeni ile ortaya çıkan haritada 2015'te yapılan araştırmada Türkiye %95 oranla Bosna-Hersek'in arkasında. En kötüsü ise Hollanda.
İsviçre'de çevresel azol direnci tanımlandı.
 FDA kalp hastalarının klaritromisin kullanmasının uzun vadede artan kalp sorunları ve ölüm riski yaratabileceğini duyurdu. 
En sık görülen hematolojik malignite olan Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) tedavisinde kullanılan Ibrutinib'e bağlı iki hastada görülen kriptokok infeksiyonu bildirilmekte..
 Zambiya'da 2016 Kolera salgını sırasında tek doz kolera aşısı ile elde edilen başarı NEJM'de bildirildi.
ESCMID Kompromize hastalarda İnfeksiyonlar çalışma grubu (ESGICH) Clinical Microbiology and Infection dergisinde bir konsensüs raporu yayınladı. Yayın Türkiye katkılı.