Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Hacettepe ve ODTÜ'den bir grup bilim insanının katkısıyla hazırlanan yeni bir matematiksel modelleme Türkiye'nin COVID-19 açısından 2. bir dalga riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.
 Surgisphere isimli daha önceden pek kimsenin adını duymadığı Şikago'daki küçük bir şirketin sağladığı verilerle, önce NEJM'de daha sonra da Lancet'te yayınlanan hidroksiklorokin ile ilişkili makalelerin içerdiği verilerin doğru olmadığının anlaşılması üzerine dergilerden geri çekilmesine ilişkin öykü Science dergisinde yayınlanan bir makalede ayrıntılı biçimde anlatılıyor. 
Çalışma, azol tedavisi alan ve pozitif PCR olan hastalarda direnç görülüp görülmesiğine bakmış.  
 JAMA dergisinin web sitesinde yayınlanan bir mülakatta Dr. Anthony Fauci COVID-19 için geliştirilemkte olan aşıların son durumundan, okulların yeniden açılmasına kadar gündemde olan değişik konulara ilişkin fikirlerini anlatıyor. Mülakata derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
 Cell dergisinde yayınlanan bir makalede COVID-19'lu hastaların seyrinde hafif-orta ağırlıkta olgularla ağır seyredecek olguları ayırdedebilecek moleküler markerlar elde edildiği gösterildi. Verilerin bilgisayar aracılığıyla analizi sonucu hastalığın seyri hakkında başlangıçta bilgi edinilmesi mümkün olabilecek.
 Annals of Internal Medicine dergisinin web sitesinde 3 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan bir derleme asemptomatik SARS-CoV-2 infeksiyonunun sıklığı ve bulaştırıcılığı konusunda ayrıntılı bilgiler içeriyor.
 JAMA'nın 3 Haziran sayısında yayınlanan ve Çin'de yapılan randomize bir çalışmanın sonuçlarına göre konvalasan plazma kullanımı 28. günde klinik iyleşme üzerine anlamlı bir etkiye sahip değil.
 The New England Journal of Medicine ve The Lancet dergilerinde yayınlanan hidroksiklorokin, klorokin ve makrolid kombinasyonlarının COVID-19 etkinliği ve kardiyovasküler toksisitesi ile ilişkili iki makale veriyi sağlayan Surgisphere firmasının ham verileri sağlayamaması nedeniyle yazarları tarafından geri çekildi. 
 The New England Journal of Medicine dergisinde 3 Haziran'da yayınlanan bir randomize plasebo kontrollü çalışma COVID-19 ile yüksek ve orta riskli olarak karşılaşmış kişilerde temas sonrası 4 gün içinde verilen hidroksiklorokin'in 14. gün sonunda COVID-19 gelişimini  engellemede plaseboya kıyasla üstün olmadığını gösterdi. Ancak çalışma protokolü ve uygulanma biçimi açısından ciddi eksiklikler içeriyor. Makalenin tamamına ve ilişkili editoryale NEM web sitesinden serbest erişim mümkün.
 SARS-COV-2'nin hava yoluyla damlacık ve aerosol aracılığı ile yayılımının anlaşılması sonrası oda havasının UV ile sterilizasyonu ve bu amaçla kullanılabilecek aletlere ilişkin JAMA'da erken erişimli bir makale yayınlandı.