Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bildirilerinizi göndermek için buraya tıklayabilirsiniz .

Bildiri son gönderim tarihi 24 Ekim 2019’dur.
  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
42. ICAAC'ta yer alan febril nötropeni ile ilgili bildiriler ilişikte...
Sarımsağın etkileri üzerine çalışma yapan bir Alman grup sarımsağın tüpte atherosklerotik plak gelişmesini önlediğini gösterdi..
984 febril nötropenik atakta Cefepim+Amikasin'e karşı Piperasilin/Tazobaktam + Amikasin karşılaştırmasını içeren İspanyol çalışması. Sonuçlar tahmin edeceğiniz gibi..
BMJ'de yeni yayınlanan randomize bir çalışmaya göre periferik damar yolu açarken önkolu ve eli ısıtmak damar yolu bulmayı kolaylaştırıyor. Bildiri içerde: Local warming and insertion of peripheral venous cannulas: single blinded prospective randomised controlled trial and single blinded randomised crossover trial. Rainer Lenhardt, Tanja Seybold, Oliver Kimberger, Brigitte Stoiser, Daniel I Sessler. BMJ 2002;325 409
BMJ'de yayınlanan randomize bir çalışmada rutin hasta bakımında alkol tabanlı solusyonların daha etkin olduğu gösterildi..
New England Journal of Medicine Volume 347:408-415 2002 sayısında Herbrecht ve ark. tarafından yayınlanan bir çalışmada invazif aspergillozun primer tedavisinde vorikonazol'un amfoterisin'den üstün olduğu gösterildi. Ayrıntılar içerde..
Bu yıl yapılan 38. ASCO toplantısında sunulan Febril Nötropeni bildirilerini izlemek istiyorsanız...
Mantar ile ilgilenenler için "Update on Fungal Infections: Incidence and Treatments" başlıklı yazı metin olarak sunuldu...
Novel Anti-Fungal Therapeutics" başlıklı konuşmayı Real Player ile izleyebilirsiniz.
Febril nötropenide G-CSF ve GM-CSF kullanımı ile ilgili bir meta-analiz. Sonuçları tahmin edeceğiniz gibi..!