Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bildirilerinizi göndermek için buraya tıklayabilirsiniz .

Bildiri son gönderim tarihi 24 Ekim 2019’dur.
  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinde yayına kabul edilen bir minireview'da Gram-pozitif ve -negatif bakterilerde hücrelerarası iletişimde kullanılarak, farklı genlerin ekspresyonuna neden olan LuxS/AI QS (Quorum sensing) sistemi anlatılıyor.
 Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan  dizi metaanaliz kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tüketimi ile kanser, genel mortalite ve olumsuz kardiyometabolik etkiler arasında ancak çok zayıf bir ilişki olduğuna işaret ediyor. Makalelerin tümüne serbest erişim mümkün.
 Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan serbest erişimli makale ilki 2008 yılında The Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) çalışma grubu tarafından yayınlanan kılavuzun yenilenmiş halini kapsıyor. 
 Clinical Infectious Diseases web sitesinde erken makale olarak yayınlanan bir metaanaliz, kaliteli bir balgam örneğinin Gram boyası ile mikroskopik incelemesinin S. pneumoniae ve H. influenzae infeksiyonlarını göstermede yüksek derecede özgül olduğuna işaret ediyor.
 New England Journal of Medicine dergisinin 26 Eylül 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir olgu sunumu ve ilişkili makalede, Çin'de araştırıcıların CRISPR yöntemi ile CCR5 ablasyonu yapılmış hematopoietik kök hücre nakli yaptıkları HIV taşıyıcısı bir hastada CCR5 taşımayan kök hücrelerin 19 ay süreyle kanda sebat ettiği ve her hangi bir yan etki gözlenmediği rapor edliyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Ekim 2019 sayısında yayınlanan bir makale Ocak 2000-Şubat 2019 tarihleri arasında kandidemi ile ilgili Avrupa'dan yapılan yayınların tarama sonuçlarını veriyor.
 Science dergisinde yayınlanan bir makale 2000-2018 yılları arasında düşük ve orta gelirli ülkelerde beslenme amacıyla eti tüketilen hayvanlarda %50'den fazla antibiyotik direnci artışı saptandığına işaret ediyor. Bu hayvanlardaki antibiyotik direnci, besinle ilişkili sık rastlanan patojenlerde  (E. coli, non-tifoidal salmonella, Campylobacter, S. aureus) saptanan dirençle ilişkilendirilmiş.
Bunun nedeni Lactobacillus lactis'teki lisin'e benzer bir lantibiotic salgılanması.
 FDA  toplumdan kazanılmış pnömonide oral ve parenteral kullanılabilen bir plöromutilin türevi yeni bir antibiyotik olan lefamulin'e onay verdi.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde erken olarak online yayınlanan bir makale KPC (+) K. pneumoniae izolatlarına karşı in vitro en etkil kombinasyonun meropenem + piperasilin-tazobaktam kombinasyonu olduğuna işaret ediyor.