Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 IDSA yeni verilerin ışığında düzenli olarak COVID-19 tanı ve tedavi kılavuzlarını yeniliyor. En son değişikilikler 22 ve 25 Haziran tarihlerine ait. Esas olarak deksametazon, hidroksiklorokin, azitromisin, remdesivir ve konvalasan plazma kullanımına ilişkin yeni öneriler yapılmış.  
 Annals of Intrenal Medicine'da 17 Temmuz'da yayınlanan ve yeni kanıtlara dayalı bir profilaksi kılavuz "update"i, klorokin veya hidroksklorokin'in tek başına veya azitromisin'le birlikte profilaktik olarak kullanımının ciddi COVID-19 gelişimini engellemediğini, buna karşın kullananlarda ciddi yan etkilere neden olabileceğine işaret ediyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Cell dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçları COVID-19'lu hastaların serumundaki protein ve metabolitlerin analizinin hastalığın şiddetini belirlemede kullanılabileceğini gösterdi. Bu bilgiler bir bilgisayar aracılığı ile kullanıldığında sadece 22 protein ve 7 metabolit varlığı ile ciddi seyredecek hastalar ayırdedilebiliyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Temmuz 2020 sayısında yayınlanan bir araştırma makalesi, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde 2000 ve 2018 yılları arasında saptanan miks fungemi olgularını ve literatürde yer alan diğer olguların sistematik derlemesini içeriyor.
 American College of Physicians (ACP) tarafından yayınlanan bir makalede toplumda ve hastane ortamında kumaş, cerrahi ve N95 maskelerin kullanımı ve koruyuculuklarına ilişkin elde varolan kanıtlara dayalı öneriler sıralanıyor. 
 Amedeo medical portal'i tarafındna hazıralanan COVID-19 kitabının 4. baskısı 18 Haziran'da yayınlandı. Kitabın tam metnine ücretsiz erişim mümkün.
 The New England Journal of Medicine dergisinin 17 Haziran tarihli sayısında yayınlanan bir genetik analiz kan grubu A olanlarda COVID-19'un respiratuar yetmezlikle daha sık ilişkili olduğu, O Grubuna sahip kişilerin ise ağır hastalığa karşı daha korunaklı olduğuna işaret ediyor.  4 Haziran'da Turkish Journal of Medical Science dergisinde Hacettepe Tıp Fakültesinden bir grup araştırıcı tarafından yayınlanan bir makale de, A Grubuna sahip kişilerin COVID-19'a yakalanma eğiliminin daha fazla olduğu, buna karşılık O Grubunun hastalığa yakalananlarda en az görülen kan grubu olduğunu göstermişti.
Mycoses dergisinde yayınlanan bir retrospektif çalışmada nadir rastlanan maya mantarları ile gelişen fungemiler analiz ediliyor.
 Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen RECOVERY çalışması kapsamında araştıcılar günde 6 mg po veya iv olarak uygulanan deksametazon'un ciddi COVID-19 nedeniyle ventile edilen hastalarda mortaliteyi %33, oksijen tedavisine ihtiyaç duyan diğer hastalarda %20 oranında azalttığını saptadılar. Bulgular henüz bir makale olarak yayınlanmadı.
 Critical Care Explorations dergisinde, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden iki uzmanın yayınladığı makalede kritik durumdaki COVID-19 hastalarında immünmodülatör tedavinin rolü tartışılıyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.