• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Buna göre belirli hastalıklar, uygun aşı ve tedaviler olmadığı ve epidemi potansiyelleri olduğu için toplumsal acil oluşturmaktalar. Olası soruna yol açacak bilinmeyen hastalığa ise Hastalık X adı verilmekte.
Aspergillus terreus'da azol direnci sorunun yaygınlığı çeşitli ülkelerden gelen 498 örnekte bakılmış. Yazı Türkiye katkılı. 
NEJM'de yayınlanan 2 çalışma septik şokta kortikosteroid kullanımını incelemekte. Bir çalışmada mekanik ventilasyonda olan septik şoklu hastalara hidrokortison vermenin yararı incelenirken, diğer çalışma septik şokta hidrokortizon + fludrokortizon kombinasyonunu incelemekte. Sonuçlar farklı..  
Medscape'den bir eğitim "Advancing Care in Sepsis: Focus on Timely Diagnosis. Charles B. Cairns, Frederick S. Nolte, Christopher W. Woods"  
Türkiye katkılı bu meta analizde septik şokta kültür pozitif ya da negatif olmasının farkına bakılmış.
65 yaş üstü hastalarda 422 514 üriner sistem infeksiyon atağı incelenmiş. BMJ'de yayınlanan çalışmaya göre Trimetoprim kullananlarda yan etki artıyor ama mortalite aynı. 
 British Society for Antimicrobial Chemotherapy tarafından yayınlanan Antimicrobial Stewardship isimli e-kitabın tam metnine ücretsiz erişim mümkün.
 Kısa süreli Caspofungin kullanımı sonucu C. tropicalis'te direnç gelişimi gösterildi.
 Prokalsitonin ile antibiyotik yönetimi sonuçları etkiler mi?
Bir metaanalizde ülkeler arasında H. pylori dağılımının belirgin farklar gösterdiği vurgulanmakta. Gelişmiş ülkelerde H. pylori daha sık görülmekte.