• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Haziran 2019 tarihli sayısında yayınalanan bir farmakokinetik çalışma haftada bir uygulanan yüksek doz tigesiklinin MDR M. tuberculosis tedavisinde etkili olabileceğine işaret ediyor. Kullanılan doz hastaya bir haftada verilecek kümülatif dozun veya daha yüksek dozların bir defada uygulanması şeklinde (700-2880 mg). Bu uygulama ile ortaya çıkacak yan etkilerin daha az olacağı da gösterilmiş. 
 Ticagrelor klinikte anti-trombosit ajan olarak kullanılırken gram-pozitif bakteriyel ajanlara da etkili bulundu.
 IDSA'nın dergilerinden olan Open Forum Infectious Diseases'in Nisan 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir makalede 1935-2017 yılları arasında yayınlanan makalelerin metaanalizi ile normal vücut ısısının ne olduğu sorusuna yanıt aranmış. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Kedi ve köpeklerde görülen bir tenya infeksiyonu olan Dipilydium caninum nadiren de olsa insanlara bulaşabiliyor. İnfeksiyona ilişkin bir olgu sunumuna The New England Journal of Medicine dergisinin sayfalarından erişilebilir.
 The New England Journal of Medicine'ın 23 Mayıs 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir derleme 2030 yılına kadar kronik hepatitin bir sağlık sorunu olarak ortadan kaldırılması strtejisine yönelik gelişmeleri anlatıyor.
 JAMA Network Open'da yayınlanan bir epidemiyolojik çalışma 45 yaş üstü 13.440 erişkine ilişkin sonuçların analizini içeriyor. Günde içilen her 350 ml miktarında doğal meyve suyunun %24 mortalite artışına neden olabileceği gösterilmiş.
 Annals of Internal Medicine dergisinin 7 Mayıs 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir makalede 2013-2019 tarihleri arasında SGTL2 inhibitörlerini kullanan ve takiben Fournier gangreni gelişen 55 hastanın ayrıntıları anlatılıyor.  
 Diş macunu, el sabunu, deodorant ve traş köpüğü gibi günlük yaşamda kullanılan pek çok ürünün içinde yaygın olarak bulunan triclosan'ın E. coli ve S. aureus'ta bakterisidal  antibiyotiklere toleransı 10.000 kat artırdığı ve fare üriner infeksiyon modelinde antibiyotik etkinliğini 100 kat azalttığı gösterildi.
 BMC Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir sistematik derleme, hastane dışı pnömonili hastaları inceleyen 20 makalede 5619 hastanın verilerini değerlendiriyor. Çalışmanın sonucu balgam yaymasının hastane dışı pnömonilerde etken bakterinin saptanmasında yüksek oranda sensitif ve spesifik olduğuna işaret ediyor. Makalenin tam metnine derginin web sayfasından erişim mümkün. 
 JAMA'da yayınlanan randomize bir çalışmada farklı türde güneş koruyucuların cilde uygulanması sonrasında içindeki aktif madde olan Avobenzone düzeyi FDA tarafından izin verilen 0.5 ng/mL'nin  çok üzerinde serum konsantrasyonlarına ulaşıyor. Bu durumun klinik önemi bilinmemekle birlikte ileri güvenlilik çalışmalarına gerek olduğu belirtiliyor.