• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Yeni onaylanan inaktif Hepatit B aşısı olan Heplisav-B risk gruplarına önerilmekte ve randomize çalışmalarda Engerix- B'ye göre daha yüksek seropozitfiliğe sahip. FDA, aşının hamile kadınlarda henüz kullanılmaması gerektiğini belirtti. 
 296 hastada infektif endokardit yapan streptokok gruplarının dağılımı incelenmiş.En sık rastlananlar viridans grup streptokoklar. Operasyonla elde edilen kapak materyalinde etkeni göstermede en duyarlı yöntemin PCR olduğu belirtiliyor.
C. glabrata fungemisi olanlarda yüksek Flukonazol dozu gerekli.. 
Genelde IDSA komplike olmayan olgularda 5-7 gün antibiyotik önermekte ise de, pratikte bu kullanım 10 gün ve üzeri. Makale bunu tartışıyor.
Türkiye Sepsis Çalışma Grubu tarafından Critical Care'de "Yoğun Bakım ünitelerinde sepsis epidemiyolojisi" başlıklı bir çok merkezli çalışma yayınlandı
Penisilin allerjisi olanlarda daha az cefazolin kullanılırken, klindamisin, vankomisin ve gentamisin kullanımı artmakta. Odds oranı 1.51 (95% CI: 1.02-2.22).
 Erken evre mide kanseri gelişenlerde, daha sonra yeni kanser gelişmesini Helikobakter tedavisi önlüyor..
 WHO yeni bir tifo aşısını onayladı.
Komplike idrar yolu infeksiyonlarında Meropenem-Vaborbactam'a karşı Piperacillin-Tazobactam'ı randomize karşılaştıran TANGO çalışması JAMA'da yayınlandı..
Erişkin kök hücre nakli birimlerinde karbapenem dirençli Gram negatif bakteri kolonizasyonu surveyansı önemli mi. Türkiye'de yapılan çalışma American Journal of Infection Control'da yayınlandı.