• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İş günü başında yapılan endoskop kültürlerinde dirençli bakteri rastlanmadı..
JAMA son sayısında septik şokta periferik perfuzyona yönelik startejileri karşılaştıran ANDROMEDA-SHOCK çalışma sonuçları yayınlandı.
İtalya'dan yapılan çalışmada toplam 215 fungal kan akımı infeksiyonu incelenmiş.
Kök hücre nakli yapılan Febril nötropenik hastalarda Vankomisin başlanmış ise 48 saatten sonra vankomisini kesmek için nelere bakmak gerekli. Vankomisin'i 48 saatten sonra sürdürmek için kriterler kültürde MRSA gösterilmesi,nasal sürüntüde MRSA görülmesi, pnömoni varlığı ve hemodinamik dengesizlik olarak belirlendi. Bu durumlar yoksa Vankomisin kesildi.
CID'de yayınlanan çalışmada Konjuge pnömokok aşısının çocuklarda S. pneumonia sepsisine etkisine bakılmış.
GAMES kohortundan elde edilen veriler incelenerek ayaktan tedavi ile yatırılarak tedavi karşılaştırılmış.
Aşının çıkmasından 11 yıl sonra yapılan araştırmada aşının yalnız aşı yapılanları değil, aşılanmamışları da koruduğu gösterilmiş.
Nötropenik enterokolitte invaziv fungal infeksiyon sıklığı %5.3 ve bunların %20'si İFİ.. 
NEJM'de yayınlanan çalışmada IV veya oral verilebilen yeni antibiyotik Omadasiklin'in toplumsal kökenli pnömonide etkililiği araştırılmış. Avantajı günde tek doz olması. 
 MMRW'de yayınlanan rapora göre Pakistan'da görülen olgular florokinolon'lara dirençli. Salmonella enterica serotip Typhi (Typhi)'nin kloramphenicol, ampisillin, trimethoprim-sulfamethoxazole, fluorokinolon, ve 3. jenerasyon sefalosporinlere dirençli olduğu saptandı.