• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Annals'da yayınlanan bir olgu sunumunda Hepatit C tedavisi sırasında psörizasin düzeldiği gösterildi. Bu Hepatit C tedavisi ile düzelen ilk Psöriazis olgusu. 
Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre diet gıdalarında kullanılan "trehalose" C. difficile virulansını artırmakta.
Kolinesteraz inhibitörü verilen Alzheimer hastalarına İdalopirdine eklenmesi yarar sağlamadı. Bu alanda çok şey beklenen 5-hydroxytryptamine-6 receptor antagonistleri üç randomize klinik araştırmada yarar sağlamadı. Çalışma JAMA'da yayınlandı. Bu arada Pfizer Alzheimer ve Parkinson çalışmalarını durdurma kararı aldı.
O sezonda ve öncesi 3 sezonda grip aşısı yapılan  65 yaş üzeri kişilerde grip nedeni ile yoğun bakıma başvurma ve ölümde aşılanmamış olanlara göre belirgin azalma var. Çalışma İspanya'da yapıldı.
Azol grubunun QT'yi kısalttığı bilinse de kliniğe yansıması çok belli değil. İsavukonazol ile yapılan çalışmada QT kısalması görüldü. Çalışma Mycosis'de yayınlandı
JAMA'da yayınlanan metaanalize göre plasebo verilen ya da tedavi verilmeyen kimselere göre D vitamini ve kalsiyum almanın yaşlı bireylerde kırıklara karşı yararlı etkisi yok. 
Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Aralık sayısında yayınlanan bir derleme piperasilin-tazobaktam ve vankomisin kombinasyonunun neden olduğu nefrotoksisitenin mekanizmasını ve alternatif tedavi yöntemlerini tartışıyor.
Yeni geliştirilen biyolojik ilaçlarla kanser tedavisi sırasında infeksiyon riski artışı çok tartışılmakta. Tam tersi bir gelişme check-point inhibitör ile melanoma tedavisi sırasında görüldü. İlacı kullananlarda HIV yükü belirgin derecede azaldı.
J Med Microbiol'da yayınlanan çalışmada fosfomisinin tek başına ya da rifampin ve tigesiklin ile cerrahi yara infeksiyonlarındaki etkisi araştırılmakta...
Faktör H-bağlayan proteine yönelik bivalan menengokok aşısının güvenlik ve immunojenesitesi değerlendirilmiş. NEJM'de yayınlandı.