• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Sıtma görülmeyen Kuzey İtalya'da 4 yaşında bir kız sıtmadan öldü.
FDA erişkinlerdeki komplike idrar yolu infeksiyonları için Vabomere'i onayladı. Vabomere meropenem ile vaborbactam kombinasyonu.
Yapılan çalışmada febril nötropenik hematoloji hastalarında yapılan lökosit transfüzyonunun dozu ile sonuçlar karşılaştırılmış. Sonuçlara göre azı da, çoğu da iyi değil.. 
ABD ve On Avrupa ülkesinde yapılan çalışmalar kahve içenlerde tüm nedenlere bağlı mortalitenin azaldığını gösterdi. Çalışmalar Annals of Internal Medicine'de yayınlandı.
 Solunum yolu viral infeksiyonları için yüksek doz D vitamini kullanmak yararsız bulundu..
Yapılan çift kör randomize çalışmada melatonin verilen erkeklerde reaktif agresyonun arttığı bulundu..
İnfluenza A(H3N2) nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda Clarithromycin-Naproxen-Oseltamivir kombinasyonu yararlı mı?
EFSA (European Food Safety Authority), EMA (European Medicines Agency) ve ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) tarafından ortak hazırlanan raporda insanlarda görülen antibiyotik direncinin hayvan kullanımı ile yakından ilgili olduğu ve özellikle kinolonlarda bunun çok belirgin olduğu belirtildi. 
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 önerisinde antibiyotikleri erken kesmenin yanlış olduğunu belirtmesine karşın yapılan çalışma erken antibiyotik kesmenin direnci artırdığı görüşünü desteklememekte..
 Tüm Hepatit C genotipleri için yeni tedavi onaylandı. Tedavi glecaprevir ve pibrentasvir kombinasyonu.