• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Japonya'dan yapılan çalışmada D-indeksin rolü araştırılmakta.
ABD'de 2.566.689 sepsis olgusu incelenmiş. Genel mortalite %12.5. Maliyetler sepsis ciddiyeti ile artıyor. En düşük maliyet 16.324 dolar.
Bir infeksiyon modelinde fosfomisin+Meropenem pseudomonas'a karşı monoterapiden daha iyi.
Febril nötropenik hastada ECIL kılavuzuna göre uygulanan deeskalasyon ve ilacı kesme stratejilerinin etkisine bakılmış.
 İdrar yolu infeksiyonlarında ESBL üreten E. coli and K. pneumoniae'ya karşı oral Ceftibuten + amoksisillin-klavulanik asit retrospektif çalışmada değerlendirilmiş.
JAMA'da yayınlanan çalışmada ventile hastalarda chlorhexidine (CHX), selektif orofaringeal dekontaminasyon, ve selektif GI dekontaminasyonunun antibiyotik direnci üzerine etkisine bakılmış.
NIH klinik araştırma hastanesinde 442 immunkompromize hastanın fekal örneklerinde astrovirus, sapovirus, ve norovirus bakılmış. 
 NEJM Journal Watch 2018'in en önemli 10 infeksiyon makalesini seçti. 
 Medscape'de video ve metin halinde sunulan bir olgu tartışması 54 yaşında, diabet ve KOAH'ı olan bir hastanın değerlendirilmesini içeriyor.
 Open Forum Infectious Diseases'de yayınlanan bir araştırma, tüberküloz tedavisine erken yanıtı belirlemede ardarda serum CRP düzeylerinin tayinin yararlı olabileceğine işaret ediyor. Tedavinin 2. haftasında başlangıca göre %55'ten fazla CRP düşüşü görülmemesi hastaneye yatış ve mortalite ile uyumlu bulunmuş. Makalenin tümüne derginin web sayfalarından serbest erişim mümkün.