• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 British Society for Antimicrobial Chemotherapy tarafından yayınlanan Antimicrobial Stewardship isimli e-kitabın tam metnine ücretsiz erişim mümkün.
 Kısa süreli Caspofungin kullanımı sonucu C. tropicalis'te direnç gelişimi gösterildi.
 Prokalsitonin ile antibiyotik yönetimi sonuçları etkiler mi?
Bir metaanalizde ülkeler arasında H. pylori dağılımının belirgin farklar gösterdiği vurgulanmakta. Gelişmiş ülkelerde H. pylori daha sık görülmekte.
Ufak bir çalışmada moksifloksasin'in barsak florasına etkisini önlemek için DAV132 adı verilen bir ajan kullanılmış. DAV132 alanlarda moksifloksasin plazma düzeyleri etkilenmezken, fekal konsantrasyonu %99 azalmış.
Derleme Maria N. Gamaletsou, Thomas J. Walsh, ve Nikolaos V. Sipsas tarafından yazıldı.
Mupirosin ve fusidik asit gibi topikal antibiyotiklerin kullanımı S. aureus direncine etki ediyor mu?
 JAMA Network'te üzerinde çok tartışılan Vitamin ve Mineral destekleri hakkında açıklayıcı bir yazı yayınlandı. 
El yıkama günü nedeni ile ortaya çıkan haritada 2015'te yapılan araştırmada Türkiye %95 oranla Bosna-Hersek'in arkasında. En kötüsü ise Hollanda.
İsviçre'de çevresel azol direnci tanımlandı.