• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Nisan 2017 sayısında yayınlanan bir makalede düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde çoklu dirençli Gram-negatif bakteri infeksiyonlarının kontrolüne ilişkin öneriler tartışılıyor. Makaleye derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
 Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir randomize kontrollü çalışmada, 1,5 gram sefuroksim ameliyattan kısa bir süre önce (<30 dakika) veya 30-75 dakika önce verildiğinde postoperatif 30 gün içinde gelişen infeksiyonların sıklığı karşılaştırılıyor.
 ESCMID'in Kritik Hasta Çalışma Grubu (ESGCIP) tarafından hazırlanan 'mekanik ventilasyonlu hastalarda nebülize antibiyotik kullanımına ilişkin öneriler' CMI'da yayınlandı.
 Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir makale, ABD'de MD Anderson Kanser Merkezi'nde 1999-2015 yılları arasında A. fumigatus'ta artan  azol direncine işaret ediyor...
 Clinical Microbiology Reviews dergisinin Nisan 2017 sayısında polimiksin antibiyotiklere ilişkin  bir derleme yayınlandı. Derleme bu antibiyotiklerin in vitro duyarlılık testleri ve direnç mekanizmaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler içeriyor.
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin Nisan 2017 sayısında yayınlanan bir mini derlemede antipiretiklerin antimikrobiyal etkileri değerlendiriliyor.
 Gut dergisinde yayınlanan bir makale 60 yaş üzeri, 16.642 kadında yapılan gözlemsel bir çalışmanın sonuçlarını veriyor. 20-39 ve 40-59 yaşlar arasında 2 ay ve daha uzun süre antibiyoitk kullananlarda kolorektal adenom bulunma oranı belirgin derecede daha yüksek. Buna karşın son 4 yıl içinde antibiyoitk kullanımının adenom gelişimi üzerine etkisi olmadığı gösterilmiş.
 JAMA'da 4 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan bir makalede, ABD'deki yeni yönetimin aşı karşıtı bir harekete zemin yaratması halinde  bu durumun aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından ciddi bir tehdit oluşturabileceği belirtiliyor.  Makalenin tamamına serbest erişim mümkün.
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir derleme maternal immünizasyona ilişkin bilgileri güncelliyor. 
 Open Forum Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir derleme, özellikle antibiyotik tedavisini sonlandırmada prokalsitonin'in rolüne işaret ediyor. Makalenin tamamına derginin web sayfalarından ücretsiz erişim mümkün.