Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Science dergisinde yayınlanan bir haber havaalanlarında yapılan ateş ölçümü taramalarının büyük ölçüde yararsız olduğuna işaret ediyor. Özellikle yeni koronavirüs taşıyıcısı veya hastası olmasından şüphe edilen kişilerin bir çoğu daha inkübasyon döneminde olduğundan bu taramadan kolayca geçebiliyor. CDC, Çin'den gelen hastaların taramalarının yapıldığı ilk 3 hafta içinde 46.016 yolcunun tarandığını buna karşın sadece bir yolcuda infeksiyon saptandığını rapor etmiş. 
 ABD'de COVID salgının başladığı Kaliforniya eyaletinde  yapılan Infectious Diseases Association of California (IDAC) Northern California Winter Symposium toplantısına katılan ve ilk hastaları takibeden hekimlerin izlenimlerini ekte sunuyoruz. 
 ABD'de COVID salgının başladığı eyalet olan Washington Eyaletindeki üniversite ve ilşkili diğer hastanelerin ortak olarak geliştirdiği tanı, tedavi ve risk grupları için geliştirilen protokollere erişim mümkün.
 Febril Nötropeni web sitesinde dün yayınlana haberde de belirtildiği üzere biri daha agresif yayılım gösteren ve ciddi hastalığa yol açtığı öne sürülen iki tip SARS-CoV-2 virüsü tipi olduğuna ilişkin bulgulara farklı araştırıcılar eleştiriler yöneltiyor. Bu eleştirileri ve buna ilk makalenin yazarlarının verdiği cevapları ekli haberimizde bulabilirsiniz. 
 Çinli araştırmacılar COVID-19 etkeni SARS-CoV-2'nin evolüsyonu sırasında 2 farklı tipinin olduğunu buldular. İlişkili makale serbest erişimli olarak National Science Review dergisinde yayınlandı.
 Biyoteknoloji firması Moderna'nın  geliştirdiği ilk koronavirus aşısı Seattle'da Kaiser Permenante Washington Health Research Institute'da 45 sağlıklı gönüllü üzerinde denenecek. Bu aşamada aşının farklı dozlarda güvenliliği test edilecek.
 İnvaziv meningokokkal hastalığı olanlarla yakın teması bulunanların kemoprofilaksisinde azitromisin yeni bir alternatif olabilir. Çalışma Almanya'dan. 
Tıp yayınlarına hızlı ulaşımı sağlayan Internet sitesi AMEDEO, COVID-19 için bir hizmet sunmakta. Bilgi haberimizde. 
 Coronavirus'a karşı geliştirilen ve preklinik testleri olumlu bulunan aşı adayı, insanda denemek üzere teslim edildi..
İtalya'dan yapılan çalışmada C. parapsilosis'te Flukonazol direncinde artış saptanırken, ekinokandine direnç henüz yok.