• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Clinical Infectious Diseases'de yayına kabul edlien bir makale, Avrupa'da toplumdan kazanılmış pnömoni tanısı konulan hastalarda önceden saptanmamış diabetes mellitus insidensinin yüksek olduğuna işaret ediyor.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 1 kasım sayısında yayınlanan bir derleme, hastaneye yatan erişkinlerdeki parainfluenza infeksiyonlarının klinik spektrumunu ve tedavi alternatiflerini konu ediyor.
 International Journal of Antimicrobial Agents dergisinde yayınlanan ve Türkiye'den merkezlerin de katkıda bulunduğu yazı MDR enterik gram-negatif bakterilerdeki coğrafi farklılıklara işaret ediyor. Maklenin tam metnine ilişikteki linkten erişim mümkün.
 Clinical Microbioloy and Infection dergisinin Kasım sayısında 'antimicrobial stewardship' konusunda tematik bir bölüm yayınlandı. Bölüm içinde toplam 6 yazı yer alıyor.
 Science dergisinde yayınlanan bir makale, bir sinir sistemleri olmamasına karşın bakterilerin dokundukları yüzeyi hissedip, duruma göre değişik maddeler salgıladıklarını ve bu durumun kolonizasyon ve konak hücreye saldırmada önemli rol oynadığına işaret ediyor...
 The New England Journal of Medicine dergisinin bugünkü sayısında yayınlanan kısa bir makale infeksiyon etkenlerinin yüksek düzeyde duyarlılıkla saptanmasına yarayan yeni moleküler biyolojik teknikleri anlatıyor. 
 Ondört araştırmanın dahil edildiği metaanalizde, 6 çalışmada temas izolasyonu kaldırılmış. Takiben MRSA ve VRE oranlarında azalma gözlenmiş. Ancak bu önlemler salgın sırasında devam ettirilmeli. 
 Amerikan İnfeksiyon hastalıkları Derneği'nin (IDSA) 19 Ekim'de yayınladığı yeni tanı ve tedavi kılavuzunun konusu infeksiyöz diare. Kılavuza Derneğin web sitesi üzerinden serbest erişim mümkün. 
 4-8 Ekim 2017 tarihleri arasında San Diego'da yapılan ID Week sırasında bir oturumda tartışılan ve FDA tarafından kısa süre önce onaylanan ve onaylanma aşamasında olan 10 yeni antibiyotikle ilgili Medscape Infectious Diseases web sitesinde yayınlanan habere serbest erişim mümkün.
Kök hücre naklinde bakteremi yapan Gram negatiflere direnç: Türkiye katılımlı çalışma. Çalışma CID son sayısında yayınlandı.