• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Annals of Internal Medicine'da yayınlanan ve Kanada'da 8990 pratisyen hekimle yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, üst solunum yolu infeksiyonlarında uygunsuz antibiyotik reçete eden hekimler arasında, kariyerlerinin orta ve geç döneminde olup, günde 45'ten fazla sayıda hasta gören hekimler istatistik olarak anlamlı derecede daha fazla.
 ScienceMag dergisinde yayınlanan bir makalede, ABD'de panrezistan A. baumanni sepsisi olan bir psikiyatri profesörünün bakteriyofaj tedavisi ile hayata dönüşü anlatılıyor. Bu ABD'de sepsis nedeniyle uygulanan başarılı ilk bakteriyofaj tedavisi olarak tarihe geçti.
 Orta Afrika ülkelerinden Kongo'da 22 Nisan'da başlayan Ebola salgınında şu ana kadar 20 kişi hastalığa yakalandı. Bunlardan 3'ü öldü. Ebola için koruyuculuğu kanıtlanmış bir aşı olmasına karşın şimdilik bu bölgede kullanılmadığı belirtiliyor.
 The New England Journal of Medicine dergisinin son sayısında yayınlanan bir makalede Zika virus aşı geliştirme çalışmalarındaki son durum özetleniyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Mayıs 2017 sayısında yayınlanan bir derlemede toplumdan kazanılmış pnömoni tedavisinde steroidlerin kullanımı, yayınlanmış 3 metaanaliz sonuçlarına göre değerlendiriliyor.
 Journal of Hospital Medicine Dergisi'nde yayınlanan bir retrospektif çalışmada, piperasilin tazobaktam ve vankomisin kombinasyonunun, ilaçların tek tek kullanımına kıyasla en az 2.5 kat daha nefrotoksik olduğu saptanmış.
 European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases dergisinde 10 Nisan tarihinde yayınlanan bir makale 2012-2014 yılları arasında 20 ülkeden 37 merkezin verilerinin analizini içeriyor. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) dergisinin 11 Nisan 2017 sayısında yayınlanan bir makale, kanda antikor kaplı nanopartiküllerle M. tuberculosis için özgül peptidlerin saptanması temeline dayanan yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip yeni bir test tanımlıyor. Test hem pulmoner, hem de eksatrapulmoner tüberküloz tanısında etkin. Tedavi sonrası saptanan peptid düzeyinin belirgin düşmesi testin tedavi izleminde de kullanılabileceğine işaret ediyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, antimikrobiyal direnç teriminin çok geniş kapsamlı bir terim olduğu ve toplum  tarafından konunun algılanma eksikliğine yol açacağı kaygısıyla,  daha dar kapsamlı ve anlaşılabilir terimlerin kullanılması öneriliyor. 
 JAMA'nın yayınladığı  2 Mayıs 2017 tarihli  özel sayıda, hekim ve endüstri arasındaki çıkar ilişkisinin ayrıntılı olarak irdelendiği çok sayıda makale yer alıyor.