• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Tüm Hepatit C genotipleri için yeni tedavi onaylandı. Tedavi glecaprevir ve pibrentasvir kombinasyonu.
 ESBL Enterobakter için rektal örnekleme yararlı mı?
Eski adı Aspergillus ustus olan Aspergillus calidoustus giderek artan sayılarda immun sistemi baskılanmış hastalarda görülmekte..
Serebral Aspergilloz şüphesi olan olgularda biyopsi yapmadan BOS Aspergillus PCR ile tanı konabilir mi? 
 İmmunkompetan ağır hastalarda CMV reaktivasyonu riskinin önlenmesi için antiviral tedavi. 
Eculizumab paroksismal nokturnal hemoglobinuri, atipik hemolitik üremik sendrom ve böbrek nakillerinde kullanılmakta. Tedavi sırasında menengokok infeksiyonu riski arttığı için aşılama önerilmekte ancak bu da yararsız bulundu.
En önemli risk faktörü kontakt lens kullanımı... 
Komplike olmamış sellülitte tedavi tek başına Cephalexin'mi yoksa buna TMP+SMX eklenmeli mi? JAMA'dan randomize klinik çalışma.
ABD'de yılda 1 milyon Salmonella kaynaklı besin zehirlenmesi ve 400 ölüm oluyor. Bu raporda da ithal edilmiş acı biberden ortaya çıkan Salmonella Anatum infeksiyonu bildirilmekte.
Thiram ve Disulfiram çok ilaç dirençli S. aureus'de çalışılmış. Disulfiram kombinasyonda kullanılabilir mi?