• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir makale, kuadrivalan rekombinat influenza aşısının, yumurtada üretilmiş standart kuadrivalan aşıya kıyasla 50 yaş üstünde daha koruyucu olduğuna işaret ediyor.
 Delafloxacin 19 Haziran 2017 tarihinde FDA tarafından cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarının tedavisinde kullanım için onaylandı. Yeni antibiyotiğin oral ve parenteral formları bulunuyor.
 The New England Journal of Medicine'de yayınlanmaya başlayan ve çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde klinik karar verme açısından alternatif yöntemlerin tartışıldığı dizinin bu haftaki olgusunun konusu, sepsisli hastada tedavi yöntemi seçme ile ilgili...
 JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir makalede antibiyotik aldıktan sonra 30 gün süreyle izlenen 1488 hastadaki yan etkiler rapor ediliyor.  Hastaların %20'sinde antibiyotiğe bağlı bir yan etki ortaya çıkmış. Her 10 günlük ilave tedavi antibiyotik yan etkilerinde %3'lük bir artışa neden oluyor.
 Medscape Infectious Diseases web sitesinde serbest erişimli yayınlanan bir derleme, uygun antibiyotik kullanımında doğru tanının önemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıyor.
 The New England Journal of Medicine dergisinde erken basım makale olarak yayınlanan bir yazıda dünyanın 195 ülkesinde son 25 yılda obesite ve kilo fazlalığının sağlık üzerine olumsuz etkileri değerlendiriliyor. Yazıdaki verilere göre 2015 yılı itibariyle Türkiye'deki kadınların %35'inden fazlası obez veya kilo fazlası var. 
 Dünya Sağlık Örgütü her iki yılda bir yaptığı Mutlak Gerekli İlaçlar listesini yeniledi. Listede antibiyotikler 3 kategoride değerlendiriliyor. 
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin Haziran 2017 sayısında yayınlanan bir makale, AmpC kromozomal beta-laktamaz sentezleyen enterik gram-negatif bakterilerle oluşan bakteremilerin tedavisinde sefepim, meropenem ve piperasilin-tazobaktam kombinasyonunun etkinliğini retrospektif olarak değerlendiriyor.
 Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi antibiyotikler ve direnç konularında özel sayı yayınladı. Sayının içeriğinin tamamına serbest erişim mümkün.
 Nature dergisinin web sitesinde 5 ay süreyle serbest erşime açık kalacak antibiyotik direnci ile ilişkili bir dizi seçme makale yayınlandı.