• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
FDA, dirençli TB için Pretomanid'in bedaquilin ve Linezoid ile kombinasyonuna onay verdi.
Ateşli infant..
15/08/2019
 Ateş ile hastaneye yatıp, ateşi düşen infantta ne olabilir?
NEJM'de yayınlanan çalışmada hastanede belirlenen MRSA taşıyıcılarında, taburculuk sonrası reinfeksiyon riskini azaltmak için klorhexidin ve nasal mupirosin uygulaması denenmiş..
 Yaşlı hastalarda serum albumin sepsis sonucu için belirleyici..
Lancet'te yayınlanan çalışmada, seftriaksona karşı direnç sorunu başlayan gonorede gentamisinin alternatif olarak kullanımı araştırılmış.
LFA ile kriptokok antijen bakılan AIDS/HIV olgularındaki sonuçlar..
43 hastanede yapılan çalışmada, pnomoni ile hastaneye yatan hastalarda gereğinden uzun antibiyotik kullanımının çeşitli yan etkiler nedeni ile sorunlu olduğu gösterildi.
 Kronik oral demir kullanıcısı iseniz Gram negatif bakteremi olmamaya dikkat edin.
 Non-albicans candida infeksiyonlarında en kötü prognoza C. tropicalis sahip.
Yapılan bir inceleme, Avrupa'da erişkin pnömokok aşılama kılavuzlarının çok değişken olduğunu gösterdi. Aspleni tüm kılavuzlarda ortak nokta.