Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
BMJ, yüksek riskli enfeksiyon kavramını, bu durumda hastaların idaresini ve korunma için prensipleri video destekli bir eğitimle sunmakta.
İngiltere'de yapılan bir çalışma varicella ile karşılaşan ev bireylerinde Zoster sıklığının azaldığını gösterdi. Makale tam metin serbest erişimli.
 Hollanda-Belçika Mycosis Grup tarafından ayaktan haftada 2-3  lipozomal amfoterisin ile tedavi sonuçları..
Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society'de yayınlanan güncellemede DTaP, Haemophilus influenzae tip B, ve hepatit A aşılarında booster ve catch-up aşılama ile ilgili minor değişiklikler var.
COVID-19'den sonra Uluslararası Virüs Taksonomi Komitesi (The International Committee on Taxonomy of Viruses) yeni coronavirüs'e farklı bir ad verdi: SARS-CoV-2. Ancak bu ad SARS'ı anımsattığı için bilim adamları tarafından tartışılmakta. Bilgi için habere bakınız..
Vankomisin veya Daptomisin ile MRSA bakteremisi tedavisine beta-laktam eklenmesinin yararına bakılmış. Sonuçlar ilginç..
 CO ve VI coronavirüsü simgelerken, D hastalık; 19 ise 2019'u göstermekte.
CID'de yayınlanan metanalizde sigara içmenin invazif fungal infeksiyon riskine etkisine bakılmış. 
 Wuhan Merkez Hastanesinde oftalmolog olarak çalışan  Dr Li Wenliang salgının ilk farkına varan ve bildiren kişilerden olmuştu. Ancak kendisi de Coronavirüs infeksiyonu nedeni ile öldü. Dr Li Wenliang salgını duyurmasının ardında polis merkezine çağrılmış ve susması için kağıt imzalatılmıştı.  
Diyabet tedavisi için kullanılan ikinci nesil sulfonilürelerin antiimflamatuvar etkisi olduğu ve C. albicans büyümesini etkilemeden IL-1β'yı inhibe ederek NLRP3 imflamazom aktivasyonunu önldeiği gösterildi. Bu özellikle vajinal candidiyaziste belirgin.