Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Surgical Infection Society tarafından yayınlanan bir kılavuz COVID-19 ile infekte olduğu billinen hastalarda yapılacak cerrahi işlemler öncesi ve cerrahi sırasında alınması gereken önlemleri açıklıyor. Yazının tam metnine serbest erişim mümkün.
Remdesivir 1 Mayıs tarihinde FDA tarafından COVID-19 hastalarında acil kullanım onayı aldı. Konunun ayrıntılarını ekteki haberde okuyabiir veya Dr. Murat Akova'nın açıklamalarıyla Türkçe olarak YouTube videosundan izleyebilirsiniz.
 COVID-19 tedavisinde umut vaadeden antivirallerden olan Remdesivir'in etkinliğine dair çelişkili veriler geliyor. Lancet'te 29 Nisan 2020'de yayınlanan bir makalede, Çin'de yapılan randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada, remdesivir hastaneye yatırılan ağır pnömonili hastalarda 28 günlük iyileşme açısından etkili bulunmadı. Buna karşın aynı gün ABD'de Antony Fauci, NIAID tarafından yürütülen bir çalışmada ilacın 1063 hastada plasebo kontrollü olarak kullanıldığını, remdesivir alanlarda iyileşmenin 11. günde gerçekleşirken, bu sürenin plasebo grubunda  15 gün olduğunu belirtti. Ancak araştırma sonuçları henüz "peer review"den geçmemiş ve bir dergide yayınlanmamış. Buna karşın FDA'nın ilacı "acil durumlarda" kullanım için onaylayabileceği belirtiliyor.
Medpage Dergisinde serbest erişimli olarak yayınlanan bir makale, COVID-19 hastalarında görülen bakteriyel ve diğer viral infeksiyonlara ilişkin ayrıntılı bilgileri içeriyor.
 Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) 27 Nisan 2020 tarihinde COVID-19 hastalarına bakım hizmeti veren sağlık personelinin infeksiyondan korunmak için alması gereken önlemlere ilşkin bir kılavuz yayınladı. Kılavuza serbest erişim mümkün.
 COVID-19 ile ilgili JAMA Network dergilerinde geçtiğimiz hafta içinde yayınlanan makalelerden bir seçkiyi haberimiz içeriğinde sunuyoruz. Makalleerin tamamına dergilerin web sitelerinden ücretsiz erişim mümkün. Makaleler arasında: COVID-19 respiratuar distress sendromu (CARDS) tedavisi, klorokin'in randomize kontrollü iki farklı dozda kullanımı, hipertansiyon tedavisi ve mortalite arasındaki ilişki ve çocuklarda COVID-19'a ilişkin bir metaaanaliz de yer alıyor.
 Science dergisinde 21 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan bir haber-yorum'da toplumda COVID-19 seroprevalansını saptamak amacıyla, asemptomatik bireylerde bakılan antikor testlerinin sonucunun hatalı olabileceği ve hastalığın gösterildiği kadar yaygın olmayabileceği beliritliyor.
 21 Nisan 2020 tarihinde ABD'de çok sayıda dernek ve kurumun katkılarıyla National Institute of Health (NIH) tarafından COVID-19 tedavi kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda  tüm ilaç tedavilerinin deneysel olduğu belirtiliyor... 
Angiotensin "converting" enzim inhibitörü (ACEI) ve angiotensin reseptör blokörü (ARB) kullanan COVID-19 hastalarında mortaliteyi inceleyen bir çalışma Circulation Research dergisinde yayınlandı...
 UpToDate COVID-19'a ilişkin hergün yenilenen klinik tedavi başlıklarına 30 Nisan'a kadar serbest erişim sağlıyor.