Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Cell dergisinde yayınlanan bir makalede COVID-19'lu hastaların seyrinde hafif-orta ağırlıkta olgularla ağır seyredecek olguları ayırdedebilecek moleküler markerlar elde edildiği gösterildi. Verilerin bilgisayar aracılığıyla analizi sonucu hastalığın seyri hakkında başlangıçta bilgi edinilmesi mümkün olabilecek.
 Annals of Internal Medicine dergisinin web sitesinde 3 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan bir derleme asemptomatik SARS-CoV-2 infeksiyonunun sıklığı ve bulaştırıcılığı konusunda ayrıntılı bilgiler içeriyor.
 JAMA'nın 3 Haziran sayısında yayınlanan ve Çin'de yapılan randomize bir çalışmanın sonuçlarına göre konvalasan plazma kullanımı 28. günde klinik iyleşme üzerine anlamlı bir etkiye sahip değil.
 The New England Journal of Medicine ve The Lancet dergilerinde yayınlanan hidroksiklorokin, klorokin ve makrolid kombinasyonlarının COVID-19 etkinliği ve kardiyovasküler toksisitesi ile ilişkili iki makale veriyi sağlayan Surgisphere firmasının ham verileri sağlayamaması nedeniyle yazarları tarafından geri çekildi. 
 The New England Journal of Medicine dergisinde 3 Haziran'da yayınlanan bir randomize plasebo kontrollü çalışma COVID-19 ile yüksek ve orta riskli olarak karşılaşmış kişilerde temas sonrası 4 gün içinde verilen hidroksiklorokin'in 14. gün sonunda COVID-19 gelişimini  engellemede plaseboya kıyasla üstün olmadığını gösterdi. Ancak çalışma protokolü ve uygulanma biçimi açısından ciddi eksiklikler içeriyor. Makalenin tamamına ve ilişkili editoryale NEM web sitesinden serbest erişim mümkün.
 SARS-COV-2'nin hava yoluyla damlacık ve aerosol aracılığı ile yayılımının anlaşılması sonrası oda havasının UV ile sterilizasyonu ve bu amaçla kullanılabilecek aletlere ilişkin JAMA'da erken erişimli bir makale yayınlandı.
 The Lancet dergisinde 28 Mayıs tarihinde yayınlanan bir makale ABD, Kanada ve İspanya'da kanser tanısı almış ve tedavi gören hastalarda COVID-19 seyrini anlatıyor.
 Bilim Akademisi'nin popüler bilim platformu Sarkaç'ta yayınlanan matematiksel bir analiz, Haziran başında normalleşme sürecinin başlaması sonucu takibeden 2 hafta içinde pandeminin başlangıç noktasına dönülebileceğine ve bu durumda önlemlerin takibeden ilk bir hafta içinde alınmasıyla ancak Eylül 2020'de tekrar Mayıs sonundaki duruma gelinebileceğine işaret ediyor. Eğer önlem alma süresi bir haftayı geçerse ortaya çıkacak durum Mart ayı içindekinden çok daha kötü olabilir.
 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yenilenerek 27 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan yeni kılavuz, COVID-19 tanısı ve tedavisi konusunda ayrıntılı öneriler içeriyor. Kılavuzda hiçbir antiviral ilacın klinik araştırma dışında kullanımı önerilmiyor. 
 Journals of Gerontology dergisinde yayınlana. bir araştırma Alzheimer's hastalığı ile ilişkili olduğu bilinen APOE e4 genotipine sahip kişilerin COVID-19 hastalığını daha ağır geçirdiklerine işaret ediyor.