• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Kasım 2013 tarihli sayısında elektronik olarak yayınlanan makalede KKKA'i olan hastalarda hastalık ciddiyeti belirlemesine dair bir skorlama geliştirilmiş. Makalede ayrıca ribavirin kullanımının olgu-fatalite hızını azalttığı da gösterilmiş. Steroid tedavisi özellikle ağır hastalarda yararlı bulunmuş.
Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayına kabul edilen bir makale asemptomatik brusellozis tanısı alan bir grup hastanın ayrıntılarını irdeliyor.
Clinical Nutrition dergisinin Nisan 2013 sayısında yayınlanan çalışmada farklı kandida türleri ile infekte kateterler, farklı yoğunlukluktaki etanol kilit sıvıları ile kilitlenerek en etkin etanol kilit konsantrasyonu ve süresi belirleniyor. 
445 hastanın irdelendiği çok merkezli çalışmanın sonuçlarına göre CAP-PIRO skorlamasında yüksek skor mortaliteyi artırıyor. Çalışma International Journal of Infectious Diseases'de yayınlandı.