• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Clinical Nutrition dergisinin Nisan 2013 sayısında yayınlanan çalışmada farklı kandida türleri ile infekte kateterler, farklı yoğunlukluktaki etanol kilit sıvıları ile kilitlenerek en etkin etanol kilit konsantrasyonu ve süresi belirleniyor. 
445 hastanın irdelendiği çok merkezli çalışmanın sonuçlarına göre CAP-PIRO skorlamasında yüksek skor mortaliteyi artırıyor. Çalışma International Journal of Infectious Diseases'de yayınlandı.