• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Emerging Infectious Diseases'in Ağustos sayısında yayınlanan bir makale, Kızılırmak deltasında yakalanan farklı türden 13.377 kuş üzerinde saptanan kenelerin ayrımı yapılarak, bu kenelerde virüs araştırıldığına dair bir çalışmayı rapor ediyor. 
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy'nin 4 Ağustos tarihli sayısında yayınlanan bir makale 2006 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde yatan bir hastadan izole edilen Acinetobacter pittii izolatının moleküler özelliklerini veriyor. Bu suş hem Türkiye'den yayınlanmış NDM-1 sentezleyen ilk Acinetobacter olmanın yanısıra, literatüredeki en eski NDM-1 (+) izolatlardan biri olma özelliğini de taşıyor.
İnvazif Fungal Hastalıklar ile ilgili dört Uzman Görüşü yazısından birincisi Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. İlk yazı Tedavi, ikinci ve üçüncü yazılar Tanı ve 4. yazı Profilaksi ve Risk grupları ile ilgili. Yazıya tam metin ulaşmak mümkün. Yazı aynı zamanda hem İngilizce, hem de Türkçe yayınlandı. Bir süre sonra yazıya PubMed'den de ulaşılabilecek.
Türkiye'den 9 olgu Emerging Infectious Diseases'da yayınlandı. Tam metin ulaşmak mümkün.
 Europena Journal of Clinical Microbiology and Infcetious Diseases dergisinin Mayıs 2014 sayısında elektronik olarak yayınlanan makale Türkiye ve Fransa'dan çalışmaya katılan 36 merkezin verilerini içeriyor. 
Ampirik tedavide Vorikonazol'e karşı Kaspofungin'in karşılaştırıldığı maliyet etkinlik analizi..
Kanuni Sultan Suleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışması American Journal of Perinatology'de yayınlandı.
Clinical Microbiology and Infection dergisi'nde yayına kabul edilen bir makale, tüberküloz menenjitin tanısının doğruluğunun otomatize sistemler ve Löwenstein Jensen besiyeri kullanımının birlikte yapılması halinde  artacağına işaret ediyor.
Elif hakko ve ark. tarafından Transplant Infectious Disease'in Eylül 2013 sayısında yayınlanan makale, 170 allojeneik kök hücre alıcısında saptanan 5 serebral toksoplazmozis olgusuna ilişkin bilgileri içeriyor. 
International Journal of Infectious Diseases'de electronic olarak yayınlanan bir makalede, Türkiye'den 38 merkezde izlenen, kültür-pozitif 306 pnömokokal menenjitli hastadan elde edilen verilere dayanarak yapılan bir analizin sonuçları raporlanmış.